Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

06-09-16

Zeven ton subsidie voor Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft zeven ton subsidie toegezegd gekregen voor de instandhouding van 26 kerkgebouwen in de periode 2017-2022. Als eigenaar dient de Stichting een even groot bedrag als eigen bijdrage op tafel te leggen om in totaal voor € 1,4 miljoen aan onderhoud te kunnen laten uitvoeren.

Als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud mag de Stichting subsidie in clusters (groepen) aanvragen. Het gaat in dit geval om de 23 kerken waarvoor in 2010 € 1,2 miljoen subsidie was toegezegd voor de periode 2011-2016, aangevuld met drie kerken die de Stichting in die periode in eigendom heeft overgenomen: Kortehemmen, Baaijum en Haskerdijken.
De subsidie is toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanuit de subsidieregeling Instandhouding Monumenten (BRIM). Deze regeling is niet bedoeld voor restauraties. Het Rijksbudget daarvoor is gedecentraliseerd naar de Provincies. De Stichting zal deze maand twee aanvragen indienen bij de Provincie, voor de kerktoren van Dedgum en het orgel van Britsum.