Home

Actueel / Activiteiten

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

18-11-14

Dedgum 45ste Alde Fryske Tsjerke

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft op vrijdag 21 november 2014 de hervormde kerk van Dedgum overgenomen van de Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum. Het is de 45ste kerk die in het bezit van de Stichting is gekomen.
De kerk van Dedgum is in 1889 gebouwd ter vervanging van een bouwvallig geworden dertiende-eeuwse kerk. Het zadeldak is grotendeels gedekt met zwarte ongeglazuurde Lucas IJsbrand-pannen; alleen op het zuidelijke dakschild liggen zwarte ongeglazuurde Friese pannen. De toren heeft een achtkantige spits die door grijze leien wordt gedekt.

In het interieur bevindt zich een bijzondere preekstoel uit de eerste helft van de achttiende eeuw. De preekstoel komt, evenals de orgelkas uit 1709, uit de afgebroken voorgangster van de huidige kerk. In de orgelkas is in 1893 een eenklaviers-orgel geplaatst door de firma L. van Dam en Zonen uit Leeuwarden.

Restauratie
De kerk moet nog gerestaureerd worden. De middelen die de Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft meegekregen van de Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum, zijn niet toereikend om snel tot restauratie te kunnen overgaan. ‘We zullen moeten wachten tot de gelegenheid zich aandient', aldus voorzitter Jan Kersbergen in zijn toespraak bij de overdracht.

Eerder heeft de Stichting de kerk van Wier kunnen restaureren dankzij de werkgelegenheidsmaatregelen van het kabinet Balkenende IV (de zogeheten 'Plasterk-regeling'). Het orgel van Boksum kon gerestaureerd worden omdat de Stichting onverwachts kon participeren in een regeling voor aangewezen organisaties voor monumentenbehoud waarbij twee keer acht miljoen euro te verdelen was. 'We zullen zorgen dat er een plan klaar ligt', beloofde Kersbergen. 'Als er dan een kans voorbij komt, zijn we er in ieder geval klaar voor.'

Dagelijks beheer
Tijdens de bijeenkomst waarin de akte werd gepasseerd door notaris mr. Siebe Swart van De Haan AGW Advocaten en Notarissen, werd een Plaatselijke Commissie geïnstalleerd die de kerk namens de Stichting op lokaal niveau gaat beheren. Het is de bedoeling dat de kerk gebruikt gaat worden als dorpshuis.

Via de Plaatselijke Commissie kan de kerk gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten, concerten en (familie)¬bijeenkomsten. Bovendien zullen er minimaal twaalf keer per jaar kerkdiensten worden gehouden van de Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum.

Tijdens de bijeenkomst zorgde het kerkkoor van Tjerkwerd-Dedgum voor een muzikaal intermezzo. Zij zongen twee liederen: het choraal "Leafde" van de negentiende-eeuwse dichter Bastiaans (naar 1 Corinthiërs 13) in een Friese vertaling, en de hymne "Alles wat van waarde is" van de Engelse componist Cecil F. Alexander, op muziek van W.H. Monk.

De 45ste kerk
Voor de Stichting is dit de 45ste kerk die in eigendom is overgenomen in het 44-jarige bestaan. De laatste keer dat de Stichting een kerkgebouw overnam, was in juni van dit jaar (Baaium). De Stichting bestaat in 2015 precies 45 jaar. Gemiddeld is er dus één kerk per jaar overgenomen.

De Stichting is in bespreking met een tiental kerkelijke gemeenschappen over de eventuele overdracht van een kerkgebouw. Dergelijke processen duren gemiddeld enige jaren. Hierbij heeft de kerkelijke gemeenschap alle tijd om te wennen aan het idee dat hun kerk in eigendom overgaat.

De Stichting bezit nu 45 kerkgebouwen, twee klokkenstoelen (Nijeholtwolde en Goïngaryp), vijf kerkhoven die nog in gebruik zijn (Augsbuurt, Blessum, Olterterp, Sibrandahûs en Westhem), een kerkhof dat gesloten is (Leeuwarden Huizum) en een verenigingsgebouw (De Voorhof in Huizum).

Donateurwerving
De Stichting Alde Fryske Tsjerken hoopt dat veel mensen de overname van de kerk van Dedgum zullen steunen. Dit kan door voor minimaal 10 euro per jaar "Vriend van de kerk van Dedgum" te worden. Stuur hiervoor een mailtje naar info@aldefrysketsjerken.nl en dan ontvangt u van onze Plaatselijke Commissie voortaan alle informatie via de e-mail over de activiteiten die zij in en rond de kerk van Dedgum organiseren om aandacht voor de benodigde restauratie te vragen.

Een folder met de oproep om "Vriend van de kerk van Dedgum" te worden, wordt in de week van 25 november verspreid op ruim vijfduizend adressen in en rond Dedgum en een deel van Bolsward.

In de folder wordt tevens de mogelijkheid geboden om niet alleen "Vriend van de kerk van Dedgum" te worden, maar ook nog donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (minimaal 17,50 euro per jaar).

Donateurs van de Stichting ontvangen twee maal per jaar het blad 'Alde Fryske Tsjerken' (juni en december), en daarnaast uitnodigingen voor excursies in het voor- en najaar en tenslotte voor de jaarlijkse donateursbijeenkomst (op de derde zaterdag in oktober).

Magazine
Een uitgebreide beschrijving van de kerk van Dedgum wordt gepubliceerd in het eerstvolgende nummer van ons magazine 'Alde Fryske Tsjerken' dat eind december verschijnt. Wilt u een gratis kennismakingsexemplaar ontvangen? Mail dan naar info@aldefrysketsjerken.nl