Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

12-01-13

Orgel Boksum in gebruik genomen

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft op vrijdag 8 februari het volledig gerestaureerde orgel in Boksum opnieuw in gebruik genomen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst vertelde directeur Peter van Rumpt van orgelbouwer Pels & Van Leeuwen wat er allemaal gebeurd is aan het orgel. Orgeladviseur Aart van Beek liet uitgebreid horen hoe het orgel nu klinkt. ,,Misschien wel mooier dan in 1918", zei Van Rumpt voor Omrop Fryslân.

Bijzonder instrument
Het circa 900 pijpen tellende orgel van Boksum is een bijzonder instrument. Het werd in 1675 gebouwd door Harmen Jans uit Berlikum, en is het op drie na oudste orgel van Fryslân. In 1728 werd het vernieuwd en vergroot met een rugwerk door Jan Fransen uit Zweins. In 1798 werd het vernieuwd door Lambertus van Dam uit Leeuwarden. In de negentiende eeuw verrichte W. Hardorff diverse werkzaamheden aan het orgel. Hij maakte onder meer drie nieuwe blaasbalgen (1846), vernieuwde de Trompet (1868) en bracht een nieuwe Viola di Gamba 8’ (1881) aan. In 1918 volgde een ingrijpende vernieuwing door Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.

De restauratie die nu heeft plaatsgevonden, gaat uit van het consolideren van de in 1918 gerealiseerde structuur, zowel technisch als qua klank. Daarvoor is gekozen omdat van geen van de oudere situaties de disposities bekend zijn. ,,Het terugbrengen van het orgel naar een oudere situatie zou dus in zekere zin een “interpratie” zijn geworden van hoe het geweest moet zijn", legt directeur Gerhard Bakker van de Stichting Alde Fryske Tsjerken uit. ,,In dat geval had veel van het orgel gereconstrueerd of opnieuw gecreëerd moeten worden. Bij de huidige restauratie is alles gebleven zoals het in 1918 was."

Media-aandacht
Het Friesch Dagblad schreef vrijdag 8 februari uitvoerig over de restauratie van het orgel.
Omrop Fryslân was met een verslaggever aanwezig. Luister hier naar de reportage.
Aart van Beek schreef een brochure over het orgel, die besteld kan worden via info@aldefrysketsjerken.nl