Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Belastingdienst verplicht organisaties met een ANBI-status een aantal zaken op de website te publiceren. Daar voldoen we graag aan. Hieronder vindt u een lijstje met onderwerpen en waar u de informatie kunt vinden:

a. de naam ( contact)

b. het fiscaal nummer (0041.37.607)

c. de contactgegevens ( contact)

d. de bestuurssamenstelling met namen ( jaarverslag 2017)

e. het beleidsplan ( Beleidsplan 2017-2020)

f. het beloningsbeleid (zie hieronder)

g. de doelstelling ( Beleidsplan 2017-2020)

h. een verslag van de uitgeoefende activiteiten ( jaarverslag 2017)

i. een financiële verantwoording ( jaarcijfers 2017)

Beloningsbeleid
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is voor minder dan 40 procent van haar begroting afhankelijk van provinciale subsidie. Het bestuur verklaart hierbij dat zij zelf onbezoldigd is en dat de bezoldiging van directie en medewerkers ruim binnen de Fryslânnorm valt.