Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

Filter :

UITAGENDA

22-10-17

Shantykoor Bluswater treedt op in kerk Feinsum

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: Gratis, vrijwillige bijdrage bij uitgang
Zondag 22 oktober 2017 treedt het Shantykoor Bluswater uit Stiens op in het sfeervolle kerkje van Feinsum.
Shantykoor Bluswater bestaat uit meer dan 30 leden. Dirigente is Baukje Oostra uit Stiens. Het koor is in 1998 binnen het brandweerkorps van de gemeente Leeuwarderadeel opgericht. Ruim de helft van de huidige leden is oud-brandweerman uit Stiens of Leeuwarden. Het koor wordt bij het optreden ondersteund door twee accordeonisten, een trekharmonicaspeler en een gitarist. Het repertoire bestaat uit shanty's, seasongs, evergreens en een aantal Fries liedjes.

De deur gaat open om 15.00 uur. Het concert begint 15.30 uur. Gratis entree, bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. In de pauze is koffie en thee verkrijgbaar.

Website: http://www.shantykoorbluswater.nl/agenda.htm


22-10-17

Vesper in De Kapelle van Haskerdijken

Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Haskerdijken
Voorganger pastor Charles Aba22-10-17

Preek van de leek van Gerk Jan Rinsma, directeur Rinsma Fashion te Gorredijk in Kortezwaagkerkje te Gorredijk

Tijdstip: 10.30 uur: inloop met koffie/thee; 11.00 uur begin preek.
Locatie: Gorredijk-Kortezwaag
Entree: gratis (collecte aan het eind van de preek)
Tijdens de preek zal de heer Rinsma zijn persoonlijke visie op onderdelen van het leven doorgeven aan zijn gehoor.22-10-17

Lili Marleen in kerkje van Schurega

Tijdstip: 14.30 uur
Locatie: Schurega
Entree: 7,50
Inez Timmer speelt de voorstelling Lili Marleen in het kerkje van Schurega22-10-17

Grytz en Grize - It skip yn

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Grytz & Grize mei Carel van Leeuwen en Vincent van Dam – It skip yn

Grytz & Grize zitten bepaald niet stil. Na hun ‘Tsjerketoer’ met optredens in kleine kerkjes op het Friese platteland en hun ‘11stedentocht’ langs huiskamers gaan Grytsje Melchers en Douwe van der Werff nu het schip in. Samen met violist Vincent van Dam en cellist Carel van Leeuwen hebben zij een boeiend en gevarieerd programma samengesteld. De basis wordt gevormd door de eigen Friese liedjes van het duo en een aantal Engelstalige covers. Daarnaast spelen zij verschillende instrumentale nummers met folk- en Balkan invloeden.

Carel van Leeuwen, onder meer bekend van Souldada en RemoliNo, heeft in het verleden al vaker met het duo gewerkt. Vincent van Dam is sinds kort vanuit Amsterdam naar Friesland verhuisd en heeft een voorliefde voor Balkan- en zigeunermuziek.

Juist door de verschillende smaken van de vier muzikanten ontstaat er een grote verscheidenheid aan stijlen. “Het is geweldig om met deze muzikanten een nieuw programma te maken”, aldus Douwe. “De invulling die Carel en Vincent aan onze nummers geven is steeds verrassend en heeft geleid tot een zeer gevarieerd programma. Onze bestaande nummers als Bliuw by my en Sei Age hebben een nieuwe invulling gekregen en er zijn bijzondere instrumentale arrangementen ontstaan”.

Het gebruik van minder gangbare instrumenten als dobro en monochord draagt bij aan de unieke sfeer. Door middel van persoonlijke verhalen en een enkel gedicht krijgt het programma een fraaie theatrale invulling waarbij de achtergronden van de vier muzikanten aan bod komen.

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: www.ioannistheatertsjerkewier.nl


27-10-17

Onthulling memoriezerk op kerkhof Huizum

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: Gratis
Onlangs zijn in een grafkelder te Huizum overblijfselen gevonden van een vijftal mensen. Deze worden herbegraven op de adellijke afdeling van het monumentale kerkhof van de Dorpskerk in Leeuwarden-Huizum. Voorafgaand aan de onthulling van de memoriezerk zal een publiekelijk toegankelijke ceremonie plaatsvinden met een lezing door nabestaande Coert van Beijma, orgelmuziek e.d.

De ontdekking van de Sixma grafkelder in mei 2016 kreeg veel publiciteit, o.a. in de Leeuwarder Courant, in het nieuwsprogramma van GPTV, maar ook op de website van Historisch Centrum Leeuwarden.
Een compleet overzicht van alle thans bekende grafkelders in Fryslân is te vinden op de website van André Buwalda.

Website: https://www.facebook.com/events/286079955132318/?action_history=null


28-10-17

Inez Timmer komt met Mademoiselle Chanel naar Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Ter Idzard
Entree: € 10,--
Inez Timmer speelt het leven en werk van Coco Chanel, met verbazingwekkende onthullingen over de duistere zijde van deze geniale modeontwerpster, die alles wist te overwinnen - behalve haar besmuikte verleden.....

Spannend tot in de kleinste plooien!

Opgave: cultuur@ter-idzard.nl


29-10-17

"Van weemoed en andere genoegens" in Groate Kerk Sint Jacobiparochie

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sint Jacobiparochie
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis
“Van Weemoed en andere genoegens”

Andries Kobus en Jan van Erp

Onder de titel “Van weemoed en andere genoegens” brengen Andries (zang) en Jan (piano) op geheel eigen wijze een breed scala van liedjes uit de wereld van jazz & blues en het luisterlied. Het resultaat is een ontdekkingstocht langs Engelse, Friese, Nederlandse, Franse en Spaanse verhalen. De sfeer die ze neerzetten, varieert van verstild en kwetsbaar tot stevig, van vrolijk tot melancholiek.


Opgave: U kunt kaarten kopen aan de zaal of reserveren ( tot drie uur voor aanvang ) via reserveringen@groatekerk.nl of op telefoonnr. 0518-491792
( wilt u zeker zijn van een plaats, dan adviseren wij u te reserveren)
Website: http://www.groatekerk.nl


29-10-17

Zanggroep Frjemd Folk treedt op in kerk Swichum

Tijdstip: 15.00
Locatie: Swichum
Entree: € 10,--
Frjemd Folk is een zanggroep van dertien enthousiaste mannen en één vrouw die zich toelegt op Keltische Folkmuziek. Op initiatief van Bram van der Weg, en Hinke Jelsma, die ook een deel van de muzikale begeleiding verzorgt, is de groep in 2007 ontstaan. In tegenstelling tot vele andere groepen in dit genre, ligt de nadruk bij ons op de zang. Hierbij moet u denken aan vocale, meerstemmige muziek, met als vaste muzikanten gitarist Anne J. Wagenaar, violist Rutger Dijkstra en Hinke Jelsma die bas, accordeon en concertina speelt.

Opgave: janhsmidstra@gmail.com

Website: http://www.kerkjevanswichum.nl


02-11-17

Allerzielen, herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: Gratis
Dit jaar besteedt de Dorpskerk Huizum aandacht aan 'Allerzielen': ‘het feest van alle zielen'. Allerzielen is van oorsprong een katholieke traditie. Al sinds de negende eeuw herdachten de gelovigen op 2 november hun overleden geliefden.
De laatste jaren heeft Allerzielen een meer werelds karakter gekregen. Overal hebben mensen de behoefte stil te staan bij hun geliefde doden.
De Dorpskerk Huizum wil deze eeuwenoude traditie in ere herstellen, los van het Katholieke geloof. We nodigen u van harte uit voor een ingetogen uur waarin we de geliefden, die ons zijn ontvallen, gedenken en herdenken.
Samen willen we een uur van verbondenheid creëren waarin ruimte is voor het branden van een kaars, voor poëzie, muziek en stilte.
Na dit uur nodigen we u graag uit voor een kop koffie of thee in ons gebouw 'De Voorhof'.

De werkgroep: Sjoukje-Maria Kramer, Margreet Tromp en Anke ten Brinke.

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


04-11-17

Donateursbijeenkomst in Balk

Tijdstip: 14.00 uur
Locatie: Voormalige gereformeerde kerk, Gaaikemastraat 3, 8561 AL Balk
Entree: Gratis
De donateursbijeenkomst van dit jaar vindt plaats op zaterdag 4 november in Balk. Na het officiële vergadergedeelte met actualiteiten en ontwikkelingen zal er een lezing over de Friese schilder Jacob Ydema worden verzorgd door prof. dr. Sible de Blaauw. Ydema heeft in de jaren dertig en veertig in diverse rooms-katholieke kerken in Friesland monumentale wandschilderingen gemaakt, onder andere in de St. Ludgeruskerk in Balk, maar ook in de St. Odulphuskerk in Bakhuizen en in de St. Clemenskerk op Ameland. De schilderingen in het priesterkoor van de Amelander Clemenskerk zijn bij de herbouw na de brand in 2013 gerestaureerd, en ook die in de St. Odulphuskerk in Bakhuizen en de St. Ludgeruskerk in Balk zijn onlangs gerestaureerd. Een interessante figuur die meer bekendheid verdient.

Programma
12.00-13.30 uur Lunchen in HCR Teernstra (facultatief, voor eigen rekening)
13.30-14.00 uur Ontvangst met koffie en/of thee (in de voorm. Geref. Kerk, Gaaikemastraat 3)
14.00-15.00 uur Donateursvergadering met actualiteiten en ontwikkelingen
15.00-15.15 uur Pauze
15.15-16.15 uur Lezing door prof. dr. Sible de Blaauw over de Friese schilder Jacob Ydema
16.15-17.15 uur Bezoek aan de St. Ludgeruskerk (facultatief)

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan verzoeken wij u om u uiterlijk 27 oktober 2017 aan te melden door een mail te sturen naar info@aldefrysketsjerken.nl

Opgave: Aanmelden vóór 27 oktober via info@aldefrysketsjerken.nl
Website: http://aldefrysketsjerken.nl/p/Donateursbijeenkomst/saft%7C5af2eb9b-0ef6-400b-a2c3-e056eaf50049/


05-11-17

Open orgelmiddag in Redbadtsjerke Jorwert

Tijdstip: 13.30-15.30 uur
Locatie: Jorwert
Entree: Gratis
Op dinsdag 31 oktober is het volledig gerestaureerde orgel van Jorwert officieel in gebruik genomen. De Plaatselijke Commissie van Jorwert organiseert zondag 5 november een open middag voor orgelliefhebbers (van 13.30 tot 15.30 uur). Het gerestaureerde orgel kan bezichtigd worden en tevens is er gelegenheid voor orgelliefhebbers om zelf het orgel te bespelen. Aanmelding is ter plaatse mogelijk vanaf 13.00 uur. Voor meer informatie over deze orgelmiddag kunt u contact opnemen met Anita de Boer (anitadeboer@ziggo.nl).

Lees hier meer over de restauratie van het orgel van Jorwert.

Opgave: Aanmelding is ter plaatse mogelijk vanaf 13.00 uur.


05-11-17

Troubadour Adri de Boer in Kloosterkapel Sibrandahûs

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sibrandahûs
Entree: 7,50 euro
Een troubadour ten voeten uit. De hartverwarmende luisterliedjes van singer-songwriter Adri de Boer raken een gevoelige snaar. Tien keer stond de Friestalige zanger met zijn liedjes in de finale van het Friese songfestival ‘Liet’. Twee keer won hij met zijn melodieuze vertolking van een eigen lied. Zijn Friestalige programma omvat prachtige luisterliedjes door hem begeleid op gitaar en of piano. Ingetogen en dan weer uitbundig. Altijd uit het hart.

Website: http://


05-11-17

Nanne en Ankie treden op in kerk Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Nanne en Ankie - Vuur op de Zuidpunt

Onder hun voornamen Nanne en Ankie is het gelijknamige duo al ruim 35 jaar te zien en te beluisteren in binnen- en buitenland. Ze zingen graag over kleine voorvalletjes uit het dagelijkse leven, voegen er een vleugje humor aan toe en sluiten, als het even kan, aan bij de situatie ter plaatse. Bard Nanne en zijn muze Ankie begeleiden hun tweestemmigheid op instrumenten als gitaar, mandoline, concertina en schalmei.

Al sinds 1980 spelen Ankie en Nanne samen. In het begin in Irolt, later in de groepen Kat yn ’t Seil, Liereliet en Kajto. Met deze groepen – en ook samen – zingend in het Fries, het Nederlands, het Esperanto en soms nog andere talen, brachten ze zo’n veertig albums uit op LP en CD en maakten ze (en maken ze) regelmatig concert-tournees in het buitenland, niet alleen in Europa maar ook in Noord Amerika en Australië. Ook in de zomer van 2016 waren ze weer in Amerika voor een toernee van ruim 9 weken.

Wat de teksten van hun liedjes betreft, Nanne en Ankie beperken zich niet en zingen over alle soorten onderwerpen. Maritieme en historische thema’s spelen bij hun een grote rol, maar even makkelijk bezingen ze komische voorvallen uit het dagelijkse leven. Ook houden ze ervan om poëzie op muziek te zetten en verzorgen ze in Friesland regelmatig de muziek bij openluchtspelen.

In binnen- en buitenland, op grote en kleine podia, in concertzalen, kerken en kroegen, op boten en op straat, op festivals, koffie-concerten en culturele avonden, in de ‘liedjes-workshops’ die ze verzorgen of waar dan ook maar: overal en altijd brengen Ankie en Nanne met humor een programma, toegesneden op de situatie. Bij elk concert wordt het publiek wel een aantal keren uitgenodigd om mee te zingen. Ze begeleiden zichzelf op instrumenten als gitaar, mandoline, concertina en schalmei.

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: www.ioannistheatertsjerkewier.nl


09-11-17

Willem Anker doet zijn zegje in kerk Uitwelingerga

Tijdstip: 19.30
Locatie: Uitwellingerga
Advocaat mr. Wim Anker verzorgt op 9 november een lezing in de Hermestsjerke van Uitwelingerga.10-11-17

Lezing over Noord Korea

Tijdstip: 20:00
Locatie: Wier
Entree: € 10,00 incl. koffie/thee
Noord Korea


Een lezing door Sytze de Haan over dit -voor velen- geheimzinnige en intrigerende land.
De hedendaagse actualiteit maakt het nog interessanter.

Vrijdag 10 november 2017 - 20:00 uur
Entree € 10,00 incl. koffie/thee

Website: http://


12-11-17

Middagconcert Smelnes Erfskip in kerk Kortehemmen

Tijdstip: 14.00 tot 16:00 uur
Locatie: Kortehemmen
Entree: Nog onbekend (waarschijnlijk €4,00 p.p.)
Door Smelne's Erfskip wordt er zondagmiddag 12 november een concert georganiseerd in de Kleastertsjerke Koartehimmen.
Inloop vanaf 13.30 uur met eenvoudige catering -koffie, thee met wat lekkers daarbij. Aanvang van het concert is om 14.00 uur en het duurt tot omstreeks 16.00 uur. Nadere informatie, onder meer over de uitvoerende artiesten volgt nog en wordt t.z.t. in deze agenda aangevuld.

Opgave: Geen opgave vooraf nodig
Website: http://www.smelneserfskip.nl


12-11-17

Basson Continuo in Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Terband
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje, vvk: www.posthuistheater.nl
Marjolein Wielinga, fagot en Pieter Rynja, orgel/clavecimbel, vormen samen het duo Basson Continuo. Zij brengen een prachtig en afwisselend programma met muziek uit de renaissance tot en met hedendaagse muziek. Orgel en fagot is een unieke combinatie, beide klankkleuren passen perfect bij elkaar. Marjolein zal kort iets vertellen over het ontstaan van de fagot en daarbij iets laten horen op de renaissance fagot, de barokfagot en de moderne fagot. Pieter begeleidt haar op het orgel en het clavecimbel.

Marjolein Wielinga behaalde in 2012 haar diploma fagot aan het Conservatorium Zwole, ze studeerde bij Peter Gaasterland. Daarnaast volgde zij masterclasses bij Brian Pollard, Bram van Sambeek en Sergio Azzolini
Peter Rynja(1954) studeerde orgel bij Simon C. Jansen en haalde het bachelor orgel bij Hans van Nieuwkoop, Bachelor klavecimbel bij Jaap Spigt en het master klavecimbel aan het Brabants Conservatorium. Volgde vervolgens cursussen en masterclasses bij Monika Henking, Jukka Tiensu en Mireille Lagacé.
Is daarnaast componist, uiteraard zal deze middag een door hem gecomponeerd werk niet ontbreken.

Gespeeld worden werken van: Vivaldi,Bach, Rynja, Kodaly, Mozart, Saint Saens e.a.

Website: http://www.terbantstertsjerke.nl


17-11-17

Optreden Bauke van der Woude en Clyde Campbell

Tijdstip: 20.30
Locatie: Boer
Entree: €10

Opgave: Vrijdag 17 november in de Mariakerk in Boer

Bouke van der Woude & Clyde Campbell

Entree: €10,-

Aanvang 20.30u

Zelfgemaakte liedjes in het Fries en Stadsfries, recht uit het hart. Vaak vrolijk en met humor, soms ernstig of kritisch. Van flinterdun tot spijkerhard maar ook hilarisch. Altijd herkenbaar en overtuigend gebracht.

Met korte sketches praten ze hun programma vlot aan elkaar. Zo houden ze u van het begin tot het eind op het puntje van uw stoel. Een spannend luisterprogramma.

Bauke uit Dokkum: zang en gitaar en veelal schrijver van de liedjes.
Campbell van de Bahama’s: zang en bas. In zijn spel hoort u de Caribiën terug.

Samen zijn ze Fries en samen zijn ze één.

Ze zingen over vroeger en nu, de kleinkinderen, de liefde, de wrede wereld, het afscheid, het voorjaar en ga zo maar door. Zo komt het leven in liedjes aan u voorbij waarbij ze het nodige van zichzelf prijs geven.

U kunt kaarten reserveren door een mail te sturen naar mariakerkboer8809@hotmail.com of door te bellen naar 06-22197506 (na 19.00). De entree is €10,00. De voorstelling begint om 20.30u en de kerk is open vanaf 20.00u.
Website: http://


17-11-17

Concert van Thijs Kevenaar, klassiek gitaar, in 'Muziek+', Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 17.00 - 18.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: De concerten in de serie 'Muziek+' zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Thijs Kevenaar, in 1993 te Leeuwarden geboren, begon op 14 jarige leeftijd met zijn eerste gitaarlessen. In 2010 begon hij zijn studie aan het Artez Conservatorium in Zwolle bij Jacob Vlijm. In 2012 zette hij zijn studie voort bij Sabrina Vlaskalic aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hier studeerde hij in 2016 af met een 8,5.
In 2015 kreeg Thijs de bijzondere kans om een masterclass te krijgen van de wereldberoemde gitarist en componist Leo Brouwer.
Naast de masterclass van Leo Brouwer kreeg hij masterclasses van o.a. Hopkinson Smith, Costas Cotsiolis, Zoran Dukic, Göran Söllscher, Goran Krivokapic, Tadashi Sasaki en Gerhard Reichenbach.

Als gitarist gaf Thijs, zowel solo als in ensembles, meerdere recitals in Noord-Nederland.
Zo speelde hij onder andere in de Oosterpoort in Groningen, het Peter de Grote Festival in Groningen en op het Grachtenfestival in Amsterdam.

De concerten in de serie 'Muziek+' zijn gratis toegankelijk.
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!


Opgave:

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


18-11-17

Ceremonie rond onthulling naambordjes Anna Maria van Schurmanpad

Tijdstip: 14:00
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: Gratis

Anna Maria van Schurman was de belangrijkste vrouwelijke intellectueel in de 17e eeuw. Zij bezocht regelmatig familie in Abbingastate (Huizum). Op 18 november krijgt het pad tussen Drachtsterplein (vh Abbingastate) en de Dorpskerk Huizum de naam Anna Maria van Schurmanpad. De feestelijke onthulling van de bordjes gaat gepaard met een lezing in de Dorpskerk door prof. Mirjam de Baar, een muzikale omlijsting, een praatje door Manon Borst (Museum Martena te Franeker) e.d. Deze afwisselende bijeenkomst is gratis voor een ieder toegankelijk. Parkeren tegenover Intratuin.


Website: http://


18-11-17

Quilt- en handwerktentoonstelling

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Gratis
Bewonder de mooiste quilts in Wier

Het woord quilt is afgeleid van het Latijnse woord culcita, dat letterlijk staat voor gevulde zak. In het Engels werd dit later vervormd tot quilt, met als betekenis dekbed, donsdeken of eiderdons. In de praktijk is een quilt een doorgestikte deken, van drie lagen textiel die op elkaar worden genaaid.

Het maken van quilten gebeurt al eeuwen. De oudste quilt die is gevonden, dateert uit de Romeinse tijd. De oudste Nederlandse quilt is een poppendeken uit 1680. Oorspronkelijk werd het quilten vooral gebruikt voor de functionaliteit van de deken en waren de motieven zeer eenvoudig. Pas later werd er meer aandacht besteed aan het uiterlijk en werden ze rijker versierd.

In 1924 was de eerste quilttentoonstelling in New York.

Vanaf ongeveer 1950 zijn textielkunstenaars gaan experimenteren en zijn de artquilts ontstaan, waar ook textielvreemde materialen in verwerkt worden. Daarna ontstonden quiltclubs, verenigingen, quiltwinkels en zelfs quiltcongressen.

In het kader van “100 Jaar V.v.V. Wier” worden op 18 en 19 november worden allerlei quilts en andere mooie handwerken getoond in de Ioannis Teatertsjerke. Een bezoek is zeker de moeite waard, er zitten ware kunstwerken bij!Quilt- en handwerktentoonstelling

Zaterdag 18 november en zondag 19 november van 13:30 uur tot 17:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

Toegang gratis
Website: http://


19-11-17

Concert Ina Bosscher (sopraan) en Erik Nijzink (orgel) in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 8,-
Ina Bosscher uit Hardenberg is op haar zesde begonnen met zingen. Ze zingt bij een drietal koren en treedt daarnaast solistisch op bij concerten en kerkdiensten. Ze zal tijdens het concert in de Doarpstsjerke o.a. ten gehore brengen: het Benedictus uit de Orgelmis van Haydn, Bist du bei mir van J.S. Bach en het Ave Maria van Bach/Gounod.
Erik Nijzink ontving zijn eerste orgellessen op 14-jarige leeftijd. Hij is momenteel organist bij een drietal kerken. Daarnaast zingt hij bij een interkerkelijk koor in Hardenberg, dat hij ook regelmatig op het orgel begeleidt. Hij begeleidt Ina Bosscher tijdens het concert, maar speelt ook enkele stukken solo, zoals de partita Ach wie richtig, ach wie flüchtig van G. Bohm, het Voluntary van J. Stanley en werk van Mendelssohn-Bartholdy.
Het concert duurt twee keer 45 minuten en er is een pauze.

Website: http://


19-11-17

Sânman & Sikke treden op in kerkje Schurega

Tijdstip: 14.30
Locatie: Schurega
Entree: 10,00
Sânman & Sikke treden op in kerkje Schurega19-11-17

Wie was sint Vitus? Vesper in kerk Wetsens

Locatie: Wetsens
Wie was sint Vitus ook al weer? Over die vraag gaat het in deze vesper. Met zang, dia's en verhalen zullen we proberen wat meer licht te werpen op de vraag wie hij was.

Website: https://www.facebook.com/events/141410969818294/permalink/141410973151627/?action_history=null


19-11-17

Quilt- en handwerktentoonstelling

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Gratis
Bewonder de mooiste quilts in Wier

Het woord quilt is afgeleid van het Latijnse woord culcita, dat letterlijk staat voor gevulde zak. In het Engels werd dit later vervormd tot quilt, met als betekenis dekbed, donsdeken of eiderdons. In de praktijk is een quilt een doorgestikte deken, van drie lagen textiel die op elkaar worden genaaid.

Het maken van quilten gebeurt al eeuwen. De oudste quilt die is gevonden, dateert uit de Romeinse tijd. De oudste Nederlandse quilt is een poppendeken uit 1680. Oorspronkelijk werd het quilten vooral gebruikt voor de functionaliteit van de deken en waren de motieven zeer eenvoudig. Pas later werd er meer aandacht besteed aan het uiterlijk en werden ze rijker versierd.

In 1924 was de eerste quilttentoonstelling in New York.

Vanaf ongeveer 1950 zijn textielkunstenaars gaan experimenteren en zijn de artquilts ontstaan, waar ook textielvreemde materialen in verwerkt worden. Daarna ontstonden quiltclubs, verenigingen, quiltwinkels en zelfs quiltcongressen.

In het kader van “100 Jaar V.v.V. Wier” worden op 18 en 19 november worden allerlei quilts en andere mooie handwerken getoond in de Ioannis Teatertsjerke. Een bezoek is zeker de moeite waard, er zitten ware kunstwerken bij!Quilt- en handwerktentoonstelling

Zaterdag 18 november en zondag 19 november van 13:30 uur tot 17:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

Toegang gratis
Website: http://


19-11-17

'Libbene Stiennen' van Piter Wilkens in Theater Sneek

Tijdstip: 14.30 uur
Locatie: Theater Sneek
Entree: 15,00 euro
Hij houdt van de Friese kerken, voelt er zich thuis, geniet volop van een optreden in de monumentale gebouwen. Piter Wilkens komt, na een succesvolle tournee langs Friese kerken in 2015 en 2016, nu met de voorstelling Libbene Stiennen naar de Noorderkerk in Sneek.
Twintig prachtige liedjes, waarvan zestien nieuw geschreven, uit liefde voor de Friese kerken, geschiedenis en natuur. Piter Wilkens wordt in Libbene Stiennen begeleid door Ytzen Peterson op gitaar en Willo de Bildt op (contra)bas. Speciaal voor deze gelegenheid wordt het optreden aangevuld met een gospelkoor en een hammondorgel.
In 2015 heeft Piter Wilkens de muziekvoorstelling “Libbene Stiennen” gemaakt ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. In Libbene Stiennen staat het verhaal van de middeleeuwse dorpskerk centraal. Het verhaal van terpen, boeren, monniken, geloof en de grote gebeurtenissen in het leven. Libbene stiennen is een lofzang geworden op de authentieke middeleeuwse dorpskerk en de belangrijke, onmisbare plek van de ‘tsjerke’ in het Friese landschap.

Opgave: via website Theater Sneek: https://www.theatersneek.nl/programma/libbene-stie...
Website: https://www.theatersneek.nl/programma/libbene-stiennen-piter-wilkens/


25-11-17

Bauke en Campbell treden op in kerk Swichum

Tijdstip: 20.00
Locatie: Swichum
Entree: € 10
Zelfgemaakte liedjes in het Fries en Stadsfries, recht uit het hart. Vaak vrolijk en met humor, soms ernstig of kritisch. Van flinterdun tot spijkerhard maar ook hilarisch. Altijd herkenbaar en overtuigend gebracht.

Met korte sketches praten ze hun programma vlot aan elkaar. Zo houden ze u van het begin tot het eind op het puntje van uw stoel. Een spannend luisterprogramma.

Bauke uit Dokkum: zang en gitaar en veelal schrijver van de liedjes.
Campbell van de Bahama’s: zang en bas. In zijn spel hoort u de Caribiën terug.

Samen zijn ze Fries en samen zijn ze één.

Ze zingen over vroeger en nu, de kleinkinderen, de liefde, de wrede wereld, het afscheid, het voorjaar en ga zo maar door. Zo komt het leven in liedjes aan u voorbij waarbij ze het nodige van zichzelf prijs geven. Hoe hebben ze elkaar gevonden en hoe beleeft Campbell zijn werk in de zorg wat heeft Bauke opgestoken van zijn werk bij de politie?

BAUKE EN CAMPBELL: MUZYK OM NEI TE HARKJEN.

Opgave: www.kerkjevanswichum.nl
Website: http://www.kerkjevanswichum.nl


25-11-17

Gitarist Viktor Koning treedt op in kerk Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Ter Idzard
Entree: € 10,--
Je verhaal vertellen met boeiende muziek en liederen in klassieke stijl én jazz - geen probleem voor de winnaar van de 2e prijs van het Prinses Christina Concours 2015 en finalist van het EGTA GitaarConcours Viktor Koning.

Een veelzijdige avond door een veelzijdig artiest.

Opgave: cultuur@ter-idzard.nl


26-11-17

Combo Fleur, meezingconcert en High Tea in Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: € 10,00 (incl. consumptie)
Combo Fleur is opgericht in 2006 en is gestart met tien dames o.l.v. dirigent Bert Otten.
Het combo heeft een eigen kenmerkende stijl ontwikkeld. Door heel Friesland en daarbuiten heeft het combo optredens: van koffieconcert tot kerkdienst en van receptie tot een middag- of avondvullend programma.
Het combo speelt (folk)traditionals uit vele landen, oude en nieuwe popsongs en filmmuziek. Het programma omvat verder een medley van meezingers .
Wie kent ze niet: de Wâldsang, it Heitelân, it Feintsje fan Menaem of de Hollandse deunen het Kleine Café aan de Haven, de Zuiderzee Ballade, Brandend Zand. U kunt ze meezingen onder begeleiding van de accordeonisten en blazers van Combo Fleur.
Elke bezoeker ontvangt alle liedteksten zodat iedereen uit volle borst kan meezingen.

In de pauze is er de ‘Huizumer Hightea’ met een kop koffie of thee. De vrijwilligers van de Dorpskerk Huizum trakteren u daarbij op een rijke keus uit hun eigengebakken taarten.
Opgave:

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


26-11-17

Preek van de leek in Kortezwaagkerkje te Gorredijk

Tijdstip: 10.30 uur: inloop met koffie/thee; 11.00 uur begin preek.
Locatie: Gorredijk-Kortezwaag
Entree: gratis (collecte aan het eind van de preek)
Nadere gegevens volgen nog.26-11-17

Byzantijns Mannenkoor in Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Terband
Het Byzantijns Mannenkoor Friesland, kortweg BMF, is opgericht in 2004 en telt op dit moment 27 enthousiaste leden. De leden zijn afkomstig uit de 3 noordelijke provincies.
Het repertoire van dit koor bestaat hoofdzakelijk uit Russisch orthodoxe kerkmuziek. Daarnaast worden ook volksliederen uit Oost Europese landen uitgevoerd. Voor een groot deel is het repertoire uniek door de keuze van de dirigente, Nana Tchikhinashvili. Zij is geboren en getogen in Tbilisi (Georgië) en heeft haar cultuur meegenomen en aan het koor overgebracht.
BMF is een a-capellakoor. In de Byzantijnse traditie geldt de opvatting dat alleen de menselijke stem in staat is God te loven. Voor de volksliederen geldt dat natuurlijk niet maar die worden ook zonder begeleiding van muziekinstrumenten gezongen.
Bezoekers worden getroffen door de diepe mannenstemmen en de unieke klankkleur van de melodieën. Eens werd dit uitgedrukt als een emotie van klank, taal en boodschap. Vaak horen we over beleefde kippenvelmomenten.

De taal waarin gezongen wordt is voor de religieuze liederen vaak Oud-Russisch of Kerk-Slavisch, een oude taal. De volksliederen worden in een Oost-Europese taal gezongen. Bezoekers krijgen een programma met een vrije vertaling van de gezongen liederen.

Iets over Byzantijns
Het koor noemt zich Byzantijns omdat het muziek zingt zoals dat in de Russich orthodoxe kerk gezongen wordt. Byzantijns heeft alleen betrekking op de vorm (ritus) van de eredienst. Deze is ontstaan in Byzantium, later Constantinopel, nu Istanbul. Deze aanduiding heeft nu geen enkele aardrijkskundige betekenis meer. Deze ritus heeft zich vanuit Byzantium over grote delen van vooral Oost Europa verspreid. Tot het 2e Vaticaans concilie kende de katholieke kerk alleen het Latijn (kerklatijn) als liturgische taal (Latijnse ritus). De Byzantijnse ritus wordt echter in de landstaal gevierd. De taal waarin gezongen wordt wijkt hiervan af en is vaak onveranderd sinds eeuwen. Het is Oud-Kerk-Slavisch, soms ook Oud-Bulgaars genoemd, dus niet het moderne Russisch.10-12-17

Roon Staal treedt op in Nicolaaskerk Swichum

Tijdstip: 15.00
Locatie: Swichum
Entree: € 10
Roon Staal, de neef van de bekende Groninger zanger Ede Staal, treedt zondagmiddag vanaf drie uur op in de Nikolaestsjerke in Swichum Het optreden maakt deel uit van de Noord-Nederland tour, langs pittoreske kerkjes en kleine theaters.
Roon Staal brengt muziek recht uit het hart, integer, eerlijk. Geen gedoe eromheen. Levensbeschouwend, troost-biedend, gelukkig. Niet de snelweg naar commercieel succes, maar mooie landweggetjes die weliswaar een doel hebben maar zoveel in zichzelf aan waarde en zichten herbergen.

Opgave: www.kerkjevanswichum.nl
Website: http://www.kerkjevanswichum.nl


10-12-17

A Celtic Christmas

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Terband
Entree: Is inmiddels UITVERKOCHT.


Opgave: “A Celtic Christmas” door MerainWebsite: http://www.terbantstertsjerke.nl


15-12-17

Festival of Lessons & Carols in Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 17.00 - 18.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: De concerten/optredens in de serie 'Muziek+' zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Festival of Lessons and Carols door Schola Liturgica o.l.v. Geke en Sjouke Bruining
in de serie 'MUZIEK+' van de Dorpskerk Huizum.
Een Festival of Lessons and Carols naar het voorbeeld van de Engelse festivals.
De dienst is vooral bekend geworden door het koor van King’s College in Cambridge, maar in heel Engeland worden in de adventstijd dergelijke festivaldiensten gehouden in kathedralen of kerken.
In Engeland is het meer regel dan uitzondering dat koren een belangrijk onderdeel van de dienst voor hun rekening nemen. In de afwisseling van gebeden, lezingen, samenzang en koorzang mag iedereen in de kerk zijn of haar bijdrage leveren.
De Stichting Schola Liturgica is gespecialiseerd in Anglicaanse kerkmuziek en verzorgt in heel Nederland diensten in de Engelse traditie.
Artistiek leiders van Schola Liturgica zijn Geke Bruining-Visser en Sjouke Bruining.

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum en http://www.zingeninengeland.nl .


15-12-17

Roon Staal en "Zang en Vriendschap" in kerk Schurega

Tijdstip: 20,00
Locatie: Schurega
Entree: 10,00
Winteravond concert met Roon Staal en " Zang en Vriendschap" in het kerkje van Schurega.17-12-17

Kerstconcert, Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers en Fanfare Crescendo

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sint Jacobiparochie
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis
ZONDAG 17 DECEMBER in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie KERSTCONCERT, GOSPELKOOR BLIID BOADSKIP SJONGERS EN FANFARE CRESCENDO


De Bliid Boadskip Sjongers; in 1974 opgericht en vanaf het 1e begin was duidelijk dat de naam ook tegelijkertijd een boodschap met zich mee droeg. Het brengen van It Bliid Boadskip.

Op dit moment bestaat het koor uit ca. 30 personen en wordt begeleid door hun vaste pianiste Gelske Bergsma. Een bijdrage leveren in een kerkdienst en het zelf opzetten van themadiensten zijn vaste ingrediënten tijdens een seizoen. Tevens vinden ze het bijzonder om concerten te organiseren zoals afgelopen voorjaar met het Frysk Hoorn Trio.

Fanfare Crescendo; opgericht in 1930 als Christelijke Muziekvereniging Crescendo met slechts 14 leden. Na ruim 80 jaar nog steeds springlevend! De laatste jaren onderscheidt deze fanfare zich door het organiseren en uitvoeren van bijzondere concerten (gebaseerd op o.a. films). In 2011 werd Crescendo Nederlands kampioen in de 5e divisie.

Het kerstconcert van de Bliid Boadskip Sjongers en Fanfare Crescendo staat onder leiding van Wim Dijkstra!

Aanvang 15.30 uur
Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis
Opgave: Aan de zaal of reserveren via T0518-491792 of via E reserveringen@groatekerk.nl

Website: http://www.groatekerk.nl


17-12-17

HoHoHo De Krystrevu met Inez Timmer e.a.

Tijdstip: 15:00
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
„HO HO HO De Krystrevu“


Mei Inez Timmer, Tseard en Douwe Nauta, en Remko Hoitsma.

Inez Timmer, Tseard en Douwe Nauta en Remko Hoitsma onthalen u op een mix van bekende kerstliedjes, in close harmony, swing, country en rock & roll. Daartussen kerstverhalen, vrolijke nostalgie en bonte kerstsurprises met een kruimeltje bezinning.


Heel bijzonder is de samenwerking met Douwe Nauta, -ja inderdaad de zoon van, getalenteerd jazzviolist, drummer en bassist, wiens swingende begeleiding uitstekend past bij de jazzy interpretatie van Amerikaanse kerst-evergreens door Inez Timmer. Dat multi-instrumentale zit in de familie Nauta; vader en zoon beheersen samen zo'n negen instrumenten, daarnaast componeren en arrangeren ze beide. Remko Hoitsma neemt de piano- en gitaarbegeleiding voor zijn muzikale rekening en in het zangkwartet zingt hij de baspartijen.


Kom en geniet van White Christmas, Jingle Bells, Rudolph the Rednosed Reindeer, speciaal voor deze kerstrevue in een nieuw en swingend jasje gestoken.


"HO HO HO De Krystrevu" is een vrolijke, interactieve avond met veel muziek.


„Kryst, mar dan oars!"Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


22-12-17

Kerstconcert en Kerstverhaal van Sânman & Sikke in Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: € 10,00 (incl. consumptie)
De vocale mannengroep Sânman & Sikke, ontstaan in 1994 in Workum en nu dus ruim 20 jaar actief, heeft met zijn samenstelling en repertoirekeuze geleidelijk een unieke plaats in het Friese muziekleven weten te verwerven. De groep staat vanaf het begin onder leiding van Siebren Kramer. Sânman & Sikke is weliswaar op lichte muziek georiënteerd, maar schuwt ook klassieke elementen niet en is daarom lastig in een hokje te plaatsen. In de loop van de jaren heeft de groep 5 cd’s opgenomen, die in eigen beheer zijn uitgebracht.
Het repertoire mag gerust breed genoemd worden; de diversiteit aan stijlen, van barbershop tot Beatles en van gospel tot Westcoast, zorgt ervoor dat het publiek zich geen moment hoeft te vervelen. Ook de eigen Friestalige nummers en de informele en prikkelende presentatie dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit en uitstraling van de groep. Uit de vele reacties tijdens optredens in de provincie (maar ook daarbuiten) in dorpshuizen, kerkjes en theaters, is wel gebleken dat de sound van Sânman & Sikke bij een breed publiek in de smaak valt.
De mannen worden echter ook regelmatig gevraagd voor andere muzikale uitstapjes. Zo hebben ze bijvoorbeeld aan theatervoorstellingen meegewerkt, de achtergrondzang verzorgd bij de film ‘De hel van ‘63’ en het bijbehorende nummer ‘De hel foarby’ van De Kast en meegewerkt aan een nieuwjaarsrevue van Rients Gratama.
De kerstconcerten van Sânman & Sikke (meestal om het jaar) blijken keer op keer bijzondere publiekstrekkers te zijn.

Voor meer informatie en luistervoorbeelden, kijk op https://www.sanmanensikke.nl.

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum en https://www.sanmanensikke.nl


23-12-17

De Jûn foar de Krystnacht - Johan Juckers en muzikale vrienden (o.a. Gerard & Compagnie)

Tijdstip: 20.30 uur aanvangstijd.
Locatie: Sibrandahûs
Entree: 10,00 euro
Het jaarlijkse benefietcooncert t.b.v. Make -A-Wish wordt dit jaar verzorgd door Johan Juckers (ex-Irish Stew) en tal van muzikale vrienden. Ook Gerard (Nijborg) & Compagnie zijn onder meer van de partij. Nadere info volgt.

Website: http://


24-12-17

Krystnacht Yn De Kapelle Haskerdijken

Tijdstip: 19.30 en 21.30 uur
Locatie: Haskerdijken

Opgave: Opgave noodzakelijk


26-12-17

Kleintje kerstconcert in Vituskerk Wetsens

Tijdstip: 11.00 uur
Locatie: Wetsens
Dinsdag 26 december vindt er een bijzonder kerstconcert plaats in de Sint Vituskerk in Wetsens. Zet de datum nu alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt.

Website: https://www.facebook.com/events/354382681674222/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22279%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D


07-01-18

Nieuwjaarsconcert Salonorkest Sinnema

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sint Jacobiparochie
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis
Salonorkest Sinnema mag zichzelf het oudste salonorkest van Nederland noemen. Het is in 1918 door Leendert Sinnema opgericht en droeg de naam Kamermuziekvereeniging Leeuwarden. In de oorlog werd Sinnema vanwege verzetswerk opgepakt en omgebracht. Als eerbetoon aan hem kreeg het orkest na de oorlog de naam Salonorkest Sinnema.Het orkest begon met wat strijkers, een trompet, een trombone en een xylofoon. Met de jaren zijn er ook fluiten, een hobo, klarinet, fagot, hoorn en saxofoons bijgekomen, en de xylofoon is door een drumstel vervangen. Het orkest bestaat momenteel uit 20 leden en staat onder leiding van de bevlogen dirigente Nynke Jaarsma.Hoe kan het dat het orkest na al die jaren nog bestaat? Voorzitter Durk Overal: “We proberen telkens met onze tijd mee te gaan, muziek te spelen die jong en oud aanspreekt.” Dat het orkest ook jong publiek aanspreekt, was te zien tijdens de Midnight Walk, waar het orkest dit jaar voor de tweede keer aan meedeed. De vrolijke muziek werkte aanstekelijk en honderden wandelaars liepen swingend voorbij.In 2018 gaat het orkest zijn 100ste verjaardag groots vieren. Maar eerst komt 2017 nog, een jaar met een alweer goed gevulde agenda. Vooral als nieuwjaarsconcertengever doet het orkest het goed. Op 15 januari treden ze op in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden. Het orkest speelt dan ook de compositie Landmannalaugar, vernoemd naar een regio in IJsland. Het werk is gecomponeerd door orkestlid Truus de Vries (1986).In mei en juni organiseert het orkest het project Samen Lekker Musiceren, waarin ze (jonge) muzikanten ervaring laten opdoen in het spelen in een orkest. Overal: “We spelen allerlei soorten muziek, waardoor je van alles wat meekrijgt.” Over het aantal leden hebben ze niets te klagen, maar strijkers zijn wel lastig te vinden. Door het project hoopt het orkest meer naamsbekendheid te krijgen en wie weet blijft er wel een strijker hangen?
Opgave: reserveren kan via T 0518-491792 of E reserveringen@groatekerk.nl
Website: http://www.groatekerk.nl


14-01-18

Duo Shin Sihan (viool) - Anne Brackman (piano) in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 10,-
Het duo Shin Sihan-Anne Brackman heeft in TivoliVredenburg, Utrecht, de finale gewonnen van Dutch Classical Talent 2017.
Violist Shin Sihan rondde in 2013 de Sweelinck Academie af, de jong talent-opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam en studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij vormt een duo met Anne Brackman. Zij studeerde zowel fluit als piano aan de Sweelinck Academie en studeert nu piano in het vierde jaar van de bacheloropleiding bij Frank van de Laar.

Website: http://


27-01-18

Folkmuziek Gullane & De Jong in kerk Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Ter Idzard
Entree: € 10,--
Folkmuzikanten Roy Gullane (Tannahill Weavers) en Erik de Jong ontmoetten elkaar in O'Ceallaigh's Traditional Music Bar, en spelen al 10 jaar met veel plezier samen.
Ze bespelen diverse instrumenten en brengen in zang en muziek de grote verscheidenheid van de Keltische muziek voor het voetlicht.

Opgave: cultuur@ter-idzard.nl


28-01-18

Regina Albrink met een romantisch pianorecital

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sint Jacobiparochie
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis
REGINA ALBRINK met een romantisch Pianorecital

Zondag 28 januari om 15.30 uur komt Regina Albrink spelen op de prachtige

vleugel in De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie.

Ze zal o.a. de overweldigende 'Sturm' sonate van Ludwig van Beethoven

ten gehore brengen en van haar lievelingscomponist Frédéric Chopin staan

het bekende 2e Scherzo en Nocturnes op het programma.

Haar spel wordt omschreven als parelend, schitteren & hypnotiserend.REGINA ALBRINK behaalde haar solistendiploma in Amsterdam bij Danièle Dechenne

en studeerde daarna 3 jaar aan de beroemde Franz Liszt Academie in Budapest

bij Pál Kadosa en Ferenc Rados

Ze heeft inmiddels vele concerten gegeven in binnen- en buitenland.

Zo trad ze op in de serie 'Jonge Nederlanders' en speelde ze met orkest verschillende keren

in de Grote Zaal van Het Concertgebouw te Amsterdam en de Alte Oper in Frankfurt.

Regina speelde ook mee in talrijke theatervoorstellingen van Alexandra Radius.

Samen met de acteur Klaas Hofstra geeft ze al 15 jaar theatervoorstellingen over

componisten zoals Chopin en Liszt. Eind 2016 is de nieuwste productie Beethoven vs Beethoven

in première gegaan

Regina Albrink geeft al jaren een KERSTRECITAL in Het Concertgebouw Amsterdam

Ze begon hiermee in 1991. Het concert is steevast uitverkocht dankzij interesse

vanuit heel de wereld. Haar recital van 2004 werd integraal uitgezonden op de radio

en werd ook uitgebracht als cd. Dat van 2008 verscheen als dvd.

Voorts is zij te beluisteren op een aantal cd's,

waaronder de veelgeprezen The Best of Gottschalk , Liszt The Legend,

The Many Colors of Chopin en Beethoven 5 Sonatas.Le nouvel Observateur: Ongelooflijk briljant. Wat een parelend spel, wat een parel!

Luister: Fantastisch, prachtige grandeur, subliem gespeeld, volledige beheersing van

instrument en muziek!

Gazzetta del Sud: Technisch meesterschap van absoluut topniveau… buitengewone

zeggingskracht en zeldzaam briljant van uitvoering.

Neue Westfälische Zeitung: Hoogtepunt van de avond. Ook Chopin zelf zou het prachtig gevonden hebben.
Opgave: Aan de zaal of reserveren via T 0518-491792 of E reserveringen@groatekerk.nl
Website: http://www.groatekerk.nl


28-01-18

Seunnenga en Vestdijk treden op in Sibrandahûs

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sibrandahûs
Entree: 7,50 euro
Jankobus Seunnenga (zang, gitaar) en Dick Vestdijk (zang, gitaar) brengen op muziek gezette Nederlandstalige gedichten van dichters met Friese roots op de planken. Werk van o.a. J.J. Slauerhoff, Pieter Jelles Troelstra en Simon Vestdijk passeert de revue. Ndere info volgt.

Website: http://


08-02-18

Lezing door prof. Jan Pronk in de Dorpskerk Huizum

De lezing wordt verzorgd door prof. Jan Pronk, bekend Nederlands politicus, voormalig kamerlid en (vele jaren) - minister.

Opgave:

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


11-02-18

Valentijnsconcert Strijkkwartet Regina Forte in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 8,-
Regina Forte is ontstaan in het najaar van 2014. Als oud-Frysk Jeugd Orkestleden troffen we elkaar regelmatig in allerlei ad hoc orkesten. Zoals vrijwel elke strijker koesterden ook wij de wens om een mooi strijkkwartet op te richten. Het strijkkwartet mag dan bekend staan als één van de moeilijkste muziekgenres, veel grote componisten hebben hun beste muzikale ideeën voor het strijkkwartet bewaard. Wij zijn de uitdaging aangegaan en beleven veel plezier aan deze composities, zonder toeters en bellen of grootste effecten, maar van een muzikale schoonheid in zijn zuiverste vorm. Ons repertoire omvat kwartetten uit alle muzikale periodes: de barok, de klassieke periode, de romantiek, de 20e en zelfs de 21e eeuw. Muziek van onder meer Händel, Mozart, Schubert, Tsjaikovski en Pärt, allemaal pareltjes die wij heerlijk vinden om te spelen.


Website: http://


18-02-18

Concert Iris 'The Voice' Kroes in Kloosterkapel Sibrandahûs

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sibrandahûs
Entree: 7,50 euro
De zangeres/harpiste Iris Kroes geeft een intiem concert in de Kloosterkapel van Sibrandahûs. De uit Drachten afkomstige winnares van The Voice of Holland 2012 wordt muzikaal ondersteund door een pianist. Nadere info volgt.

Website: http://


24-02-18

Concert van zigeunertrio 'La Manouche' in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: € 10,00 (inclusief consumptie)
Het zigeunertrio 'La Manouche' bestaat uit Mouché (zang en ritmegitaar), Roelof (klarinet) en Manito (sologitaar). 'La Manouche' is eind jaren 80 begonnen als instrumentaal gitaarduo. Al vrij snel stonden er gezongen stukken op het programma. Het doorleefde stemgeluid van Mouché werd sfeerbepalend. In 2012 completeerde Roelof met zijn karakterestieke klarinetgeluid deze groep. Het repertoire is een verzameling van traditionals uit de Sinti- en Roma cultuur.
Enkele nummers zijn via overlevering verkregen, een aantal zijn bijeengebracht door andere muzikanten. Ook zijn er wat stukken van andere zigeunergroepen geleend.
In de gitaarbegeleiding is gypsyswing, csardas en rumba flamenca te horen.
Het spel wordt bepaald door veel improvisaties en interactie tussen de twee gitaren en het blaasinstrument. Geen enkel concert is daarom hetzelfde.
Met enorme bezieling zingt Mouché zijn nummers. Alle facetten van het reizende volk worden in deze liederen beschreven. Soms voel je hierin de beproevingen van het leven, maar ook de vrolijke kanten van het zigeunerbestaan.Opgave:

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


24-02-18

Palle Fuhr Jørgenson en Roel Praas in Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Ter Idzard
Entree: € 10,--
Palle Fuhr Jørgenson (bariton) en Roel Praas (piano) vormen sinds 2003 een muzikaal duo. Hun brede repertoire omvat liederen van de afgelopen 4 eeuwen.

Voor dit concert hebben zij een keuze gemaakt uit de muziek van oa. Ives, Schubert, Schumann, R.Strauss en Quilter

Opgave: cultuur@ter-idzard.nl


11-03-18

Fluitkwartet Four Flutes in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 8,-
Vanaf 2007 speelt Four Flutes samen. Leontien, Simone en Janine eerst met Betty en in verband met de verhuizing van Betty sinds de zomer van 2016 met Marlies.
Het repertoire is veelzijdig: van klassiek tot filmmuziek en alles wat daar tussen zit. Bij diverse muziekstukken maken ze, naast de 4 c-fluiten, gebruik van de alt- en de basfluit. In 2016 heeft Four Flutes de eerste prijs van het Benelux Fluitconcours voor Ensembles gewonnen. De jury was lovend over hun enthousiaste podiumprestatie en uitstekende uitvoering.

Website: http://


18-03-18

Inez Timmer brengt 'Tusken Heimat & Heitelân' in Sibrandahûs

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sibrandahûs
Entree: 7,50 euro
Tusken Heimat & Heitelân’ is een persoonlijk Friestalig theaterprogramma met veel muziek. Inez Timmer verraadt vanuit de luwte van een koe in Paesens/Moddergat hoe de eenhoorn uitgestorven is en waarom Màxima in Duitsland zo populair is. Inez kan het weten want zij woont al jaren in Duitsland, waar ze furore heeft gemaakt als musicalster. Ze kreeg heimwee naar de Friese taal en het Friese landschap en dat bracht haar terug naar de Friese podia. Nader info volgt...

Website: http://


24-03-18

Mulder & Sons - Vaders en Zonen in Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Ter Idzard
Entree: € 10,--
Multi-instrumentalist Jaap Mulder brengt samen met zijn zonen Ruben (toetsen) en David (percussie) een voorstelling met verhalen over vaders en zonen.
Mooie luisterliedjes worden afgewisseld met virtuoze folk-pop.
Een bijzondere en muzikale voorstelling, persoonlijk en universeel, boeiend tot de laatste klanken vervliegen.

Opgave: cultuur@ter-idzard.nl


25-03-18

Concert van Zeemanskoor 'De Skúmkoppen' in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: € 10,00 (incl. consumptie)
Het Zeemanskoor 'De Skúmkoppen' werd in maart 1994 in Harlingen opgericht.
Het koor begon met 16 leden, maar in de loop der jaren is het uitgegroeid tot een vereniging van 64 leden.
Spontaniteit en plezier in het zingen zijn de belangrijkste kenmerken van het koor.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit Engelstalige shanties en zeemansliederen, maar ook uit Duitse en Nederlandse liederen. De laatste jaren is een aantal Ierse zeemansliedjes en ballades aan het repertoire toegevoegd.
De begeleiding wordt verzorgd door drie accordeonisten en een violiste.
Het koor treedt graag en regelmatig op tijdens Shantyfestivals, op dorpsfeesten en in rust- en verzorgingshuizen.
Opgave:

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


05-04-18

Lezing door Bleri Lleshi in de Dorpskerk Huizum

De lezing wordt verzorgd door Bleri Lleshi, de in België wonende politiek filosoof, schrijver en spreker.

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


08-04-18

Trio d'Encore (piano, viool en cello) in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 10,-
Het Trio d'Encore is ontstaan vanuit een hechte vriendschap: drie jongens met een gedeelde passie voor muziek. Caspar Vos (piano), Koen Stapert (viool) en Marcus van den Munckhof (cello) leerden elkaar kennen op het Conservatorium van Amsterdam. Sinds 2012 spelen zij samen en in 2016 richtten zij het Trio d'Encore op. Het trio kenmerkt zich door gepassioneerd samenspel en onderscheidt zich door programma's rondom de bij het publiek zo geliefde encores te spelen. Met deze muziek gelooft het trio een publiek op een verfrissende manier te kunnen overtuigen van zijn muzikale boodschap. Onder het motto 'encore is more' brengt Trio d'Encore een nieuwe concertbeleving naar voren, waarin toegankelijkheid en interactie met het publiek centraal staan, met werken van Debussy, Poulenc, Schoenfield, Piazzolla en Gershwin.

Website: http://


22-04-18

Concert Rob Klerkx & The Secret in Kloosterkapel

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sibrandahûs
Entree: 7,50 euro
Rob Klerkx is bekend als drummer van de band Moke, maar momenteel vooral actief als liedjesschrijver en zanger van zijn eigen band Rob Klerkx & The Secret.
Volgens de band zelf liggen de roots van hun 'explosieve Americana' in straight pop, psychedelische rock, southern rock en soft Americana. Nadere info volgt...05-05-18

Lezing door Guy Verhofstadt in de Dorpskerk Huizum

De 5 mei-lezing wordt verzorgd door Guy Verhofstadt, Belgisch politicus, oud-premier in België en momenteel Europarlementariër.

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


01-06-18

Lili Marleen Voorstelling van Inez Timmer

Tijdstip: volgt
Locatie: Britsum
Entree: volgt

Website: http://


14-10-18

Duo Elise Besemer (viool) en Laurens de Man (piano) in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 10,-
Elise Besemer (viool) en Laurens de Man (piano) spelen sinds 2014 samen. Op het vioolconcours Oskar Back viel hun samenspel op. Inmiddels hebben ze al vele malen op de mooiste locaties opgetreden en een prachtig repertoire opgebouwd.
Elise Besemer was een van de drie genomineerden voor de GrachtenfestivalPrijs 2017, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een jonge musicus die uitblinkt in zijn/haar vakgebied en is opgevallen door een uitzonderlijke prestatie. Laurens de Man is in 2016 cum laude afgestudeerd voor piano en orgel. Op hun repertoire staan onder meer sonates van Beethoven en Franck.

Website: http://