Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

Filter :

UITAGENDA

05-05-17

5 MEI REDE door Ernst Hirsch Ballin in Dorpskerk Huizum, Leeuwarden

Tijdstip: 16.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: GRATIS!
De jaarlijkse 5 MEI REDE zal dit jaar worden verzorgd door prof.dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin. Deze gezaghebbende staatsrechtgeleerde (9 jaar Minister van Justitie, nu lid van de WRR en hoogleraar) spreekt over 5 Mei als Feest van de Erkenning. Daarnaast draagt de getalenteerde dichteres Jephta de Visser Vrijheidsgedichten voor. Parkeren bij Intratuin (Tijnjedijk, 1 minuut lopen).

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


07-05-17

Boekpresentatie 'De trekker van Troje' in Sint Annaparochie

Tijdstip: 16.00 uur
Locatie: Sint Annaparochie
Entree: Gratis
Op zondagmiddag 7 mei 2017 presenteert Hein Jaap Hilarides in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie zijn roman De trekker fan Troje.

Het verhaal is geïnspireerd door de boerenacties van 1990. Boeren trokken toen massaal op naar Den Haag om op te komen voor een betere graanprijs. Een ander thema van het boek is de Friese identiteit in het postmoderne Europa. Een aantal sprekers heeft zich bereid gevonden om over deze onderwerpen iets te zeggen.

Programma
  • Jan van Friesland (Uitgeverij Bornmeer)
  • Hein Jaap Hilarides (auteur 'De trekker fan Troje')
  • Alpita de Jong (Willem van Haren)
  • Jan Mulder (Europarlement)
  • Emile Vogels (boerenacties 1990)
  • Jan Huitema (Europarlement)
Jan van Friesland is programmamaker, schrijver en uitgever. Namens Uitgeverij Bornmeer verzorgt hij de opening van de middag.
Alpita de Jong promoveerde op Joast Halbertsma. Ze gaat in op Friso, in 1741 geschreven door Willem van Haren, en de relatie met de roman. Ook zal zij vertellen over de familie Van Haren.
Hein Jaap Hilarides vertelt over het idee en de thema’s van zijn boek.
Jan Huitema is veehouder en Europarlementariër met als portefeuilles landbouw en minderheidstalen. Hij zal een bijdrage leveren in de vorm van een videoboodschap.
Jan Mulder was van 1994 tot 2014 Europarlementariër.
Emile Vogels is akkerbouwer. In 1990 was hij een van de actieleiders van de Akkerbouwstaking vanuit Friesland.

Het programma duurt ±50 minuten. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.
Na afloop (±17.00 uur) is het boek te verkrijgen, en is er een hapje en drankje.

Opgave: Vóór 1 mei via heinjaaphilarides@hotmail.com
Website: http://www.ensafh.nl/?p=47880


07-05-17

Edouard zingt, speelt en zoekt contact met zichzelf in Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Veel artiesten hebben al met meer of minder succes odes gebracht aanJacques Brel, de gekroonde koning van de chanson. Een positieve uitschieter hierbij is de Fransman met Nederlandse wortels Edouard van de Velde.
Het begon allemaal in 2001 toen Edouard in Nederland terecht kwam. Zijn ouders, afkomstig uit Zeeland, waren net als veel andere Nederlandse boeren in de Bourgogne, Frankrijk, neergestreken. Daar is Edouard in 1973 geboren en opgegroeid. Als volbloed Fransman, die geen woord Nederlands sprak, kwam hij via een collega in Amsterdam terecht, waar hij als gitarist in de indiepopband The Vondels ging spelen. Maar hij realiseerde zich al heel snel dat zijn passie lag bij de Franse muziek uit de 20e eeuw, de chansons van Charles Aznavour, Jaques Brel, Edith Piaff.... Hij volgde zijn hart en ging het avontuur aan.
"Ik zing omdat het kind in mij vertelt dat ik dat moet doen.” En “Een chanson heeft altijd een verhaal, een bijzondere melodie en kent ook momenten van stilte.” Het zijn twee uitspraken van Edouard van der Velde die zijn liefde voor het Franse levenslied onderstrepen.
Intussen heeft hij een uitgebreid repertoire opgebouwd, ook met eigen werk, dat het Nederlandse publiek aanspreekt, van jong tot oud. De krachtige chansons van de grote Franse chansonniers vormen de hoofdmoot van Edouard’s optreden. Maar ook nummers van bijvoorbeeld Leonard Cohen en Ramses Shaffy worden met veel respect voor het origineel in een eigen versie vertolkt.
Met zijn gitaar en warme stem, en niet te vergeten veel charme, zorgt hij voor een intieme sfeer. Voor wie van het Franse levenslied houdt, is deze middag zeker een aanrader.

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: www.ioannistheatertsjerkewier.nl


14-05-17

Chains of Hope in Groate Kerk Sint Jacobiparochie

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sint Jacobiparochie
Entree: €15,00 Korting t/m 18 jaar, CJP of Stadjerspasvoucher : € 10,00
In april en mei 2017 brengt het koor van het 4 Mei-Projekt vier voorstellingen met de titel ‘Chains of Hope'. Voorvechters van mensenrechten, Chains of Hope, komen, vaak met gevaar voor eigen leven, op voor mensen die worden onderdrukt, die beroofd zijn van het recht om vrij mens te zijn ongeacht geslacht, ras, geaardheid of culturele achtergrond.

Het programma bestaat uit muziek en tekst waarin de strijd om rechtvaardigheid en de rol van voorvechters hoorbaar en zichtbaar is:
- een deel uit het ‘Requiem’ van Alfred Schnittke om slachtoffers van oorlog en sociaal onrecht te herdenken;
- ‘Chain of Hope’ van Libby Larsen over de briefwisseling tijdens de slavernij in Amerika tussen de voorvechter Frederick Douglas en zijn medestrijders voor mensen- en vrouwenrechten Amy Post, Susan B. Anthony en Elizabeth Cady Stanton.

Dit stuk, een primeur, is speciaal herschreven voor het 4 Mei-Projekt.
-‘Trzy Kolisanki opus-49’ van Henryk Górecki (3 wiegeliedjes), vormen de volgende schakel van hoop. Ze staan symbool voor het recht op geborgenheid voor ieder mens, jong en oud.
- de liederencyclus ‘I dream of Peace’ van Libby Larsen is gebaseerd op gedichten en brieven van kinderen uit voormalig Joegoslavië ten tijde van de burgeroorlog van 1991 tot 1999. Een eerbetoon aan hun dromen, een getuigenis van hun lijden en een protest.

Als slot de zin: We would start anew ......... een moment om ons af te vragen welke rol wij kunnen vervullen om rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid te versterken. Wat kunnen wij in onze tijd leren van deze voorvechters?

Dirigent en artistiek leider is Pieter Kole, de muzikale begeleiding is van Olga Karelova (piano), Tsjisse de Jong (slagwerk) en Jarick Bruinsma (slagwerk). Kees Boomsma (bariton) en Joyce Louiza (actrice) vertolken de rollen in ‘Chain of Hope’. De regie is in handen van Ton Rohde. Licht en geluid worden verzorgd door Louwrens Ellens en Rick van der Molen.

Concerten 2017
  • Amsterdam* zo 23 april 15.30 uur Nassaukerk, De Wittenkade 111
  • Groningen do 4 mei 21.00 uur Lutherse Kerk, Haddingestr. 23
  • Groningen zo 7 mei 15.30 uur Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestr. 33
  • Sint Jacobiparochie zo 14 mei 15.30 uur De Groate Kerk, Oosteinde 1
* De voorstelling in Amsterdam vindt plaats in samenwerking met het koor Straat en Dijk uit Amsterdam

Entree
€15,00 Korting t/m 18 jaar, CJP of Stadjerspasvoucher : €10,00

Aanvullende informatie en reserveringen op www.4meiprojekt.nl


Opgave: Kaarten reserveren via www.4meiprojekt.nl
Website: http://www.4meiprojekt.nl


14-05-17

Historische wandeltocht vanuit kerkje Schurega

Tijdstip: 11.00
Locatie: Schurega
Entree: 5.00
Historische wandeltocht door Schurega en omgeving onder leiding van Roel Visser, auteur van het geschiedenisboekje over het kerkje van Schurega.19-05-17

Vocaal Trio Olivetti in 'Muziek+' van de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden

Tijdstip: 17.00 - 18.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: De concerten in de serie 'Muziek+' zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Het Vocaal Trio Olivetti bestaat uit Baukje Hoogstins, Janny Kok en Roelof Veldhuizen, drie ervaren zangers. Oeds Wijnsma, een allround pianist, begeleidt het trio.
Zij verzorgen een programma van bewerkingen van liederen uit het betere Nederlandstalige repertoire. Naast humoristische liedjes van Drs. P. brengen zij ook fraai bewerkte liederen van bekende duo’s als Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot, Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.
Niet het hele repertoire van Olivetti is Nederlandstalig, de groep waagt zich ook aan een aantal Jiddische liederen.
De bewerkingen zijn grotendeels van de hand van Baukje Hoogstins. Ze zijn zo gemaakt dat de drie stemmen optimaal tot hun recht komen. Dat de pianopartij hierbij niet achterblijft spreekt uiteraard voor zich.
Al met al een zeer gevarieerd programma waar u met plezier naar zult luisteren!


Opgave:

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


20-05-17

Fietsen en wandelen langs kerken en kunst

Tijdstip: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Boksum
Entree: vrije bijdrage
In 7 monumentale kerken hangen grote werken van één kunstenaar met religieuze kunst. Er zijn fiets en wandelroutes langs de kerken uitgezet.

Website: http://www.zevenkerken.nl/


20-05-17

Heropening en open middag kerk Westernijtsjerk

Tijdstip: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Westernijtsjerk (bij Marrum)
Entree: gratis
Het interieur van het kerkje van Westernijtsjerk is de afgelopen maanden grondig gerenoveerd. De herenbanken zijn eruit geweest om hersteld te worden en alle banken en de lambrisering zijn opnieuw geschilderd. Een klein deel van de banken heeft plaats gemaakt voor een klein podium, waardoor de herenbanken beter tot hun recht komen. Tenslotte is de vloer is eruit geweest en hersteld, waarbij een bijzondere grafzerk tevoorschijn is gekomen. Deze is schoongemaakt en blijft in zicht, evenals de stenen vloer van het (verbrede) gangpad. Kortom: de moeite waard om even te komen kijken!
Dat kan op zaterdag 20 mei. Vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee.
Vanaf 14.30 uur wordt u ingelicht over de renovatie en de daarbij gedane vondsten door leden van de Plaatselijke Commissie Westernijkerk.
Daarna zal Melle Koopmans van de grafschriftencommissie van het Genealogysk Wurkferbân Fryske Akademy uitleg geven over de grafzerk en de daarop vermelde personen. De grafschriftencommissie heeft onderzoek gedaan naar de zerk en brengt deze middag de resultaten daarvan naar voren.
Van 15.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid om de kerk te bekijken. Ook wie het informatieve deel niet bij kan wonen is dan van harte welkom!

Website: http://marrumonline.nl/agenda/259-heropening-kerk-westernijtsjerk


21-05-17

Lezing strafpleiter Willem Anker in Van Harenskerk

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Sint Annaparochie
Entree: 10,00 euro
Mr. W. Anker verzorgt zondag 21 mei een lezing over het onderwerp: Strafpleiter, oefening op een evenwichtsbalk. Aanvang: 15.00 uur (kerk open 14.30 uur). Entree: €10,-


Website: http://www.vanharenskerk.nl/


21-05-17

Fietsen en wandelen langs kerken en kunst

Tijdstip: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Boksum
Entree: vrije bijdrage
In 7 monumentale kerken hangen grote werken van één kunstenaar met religieuze kunst. Er zijn fiets en wandelroutes langs de kerken uitgezet.

Website: http://www.zevenkerken.nl


21-05-17

Trio Oeremis treedt op in Kapelle Haskerdijken

Locatie: Haskerdijken
Nadere informatie volgt21-05-17

Concert Colori Ensemble

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sint Jacobiparochie
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis
ZONDAG 21 MEI, COLORI ENSEMBLE

Colori Ensemble speelt vernieuwd en vernieuwend repertoire

Het programma van het Colori Ensemble op zondag 21 mei in De Groate Kerk bevat een mooie mix van het gouden repertoire van Russische componisten en een kersverse compositie van Friese bodem. De Schilderijen van een Tentoonstelling van Moessorgski en delen uit de Notenkrakersuite van Tsjaikovski hoort u in een tussenvorm van de piano- en orkestversie zoals die nog niet eerder heeft geklonken. Spectrum a 4 is de titel van het werk dat Sipke Hoekstra heeft gecomponeerd voor en in opdracht van het ensemble. Een spectaculair werk dat een beroep doet op het uiterste kunnen van de ensembleleden qua samenspel, kleuring en techniek. Zowel de arrangementen als de nieuwe compositie gaan in de meimaand in première.

Colori Ensemble

Rianne Jongsma (fluit), Wilma Jongsma (hobo), Arjan Jongsma (marimba) en Robert Poortinga (piano) studeerden/studeren aan de conservatoria van Amsterdam, Den Haag, Maastricht en Long Island Conservatory in New York. Ze wonnen individueel belangrijke prijzen bij het Prinses Christina Concours, Stichting Jong Muziektalent Nederland en de Young Classical Virtuosos of Tomorrow Competition.


Het ensemble ontleent haar naam aan de compositie Colori, in 2012 geschreven door Wim van Ligtenberg. Het betekende het eerste werk voor deze unieke instrumentencombinatie. Met deze compositie was het ensemble in 2013 te zien en te horen in Vrije Geluiden van de VPRO. Vanaf die tijd hebben meerdere componisten werken aan het ensemble opgedragen, waaronder Peter Visser en Sipke Hoekstra. Naast het hedendaagse repertoire speelt het ensemble arrangementen van werken van componisten als Ravel, Debussy, Moessorgski en Tsjaikovski. De leden van het ensemble treden ook in kleinere bezetting voor het voetlicht waardoor concerten van het Colori Ensemble veel afwisseling bieden.

In samenwerking met het Frysk Muzyk Argyf kwam in 2015 de CD "Colori miti" tot stand voor het label Aliud Records. Een eerdere CD werd in eigen beheer geproduceerd in samenwerking met Studio Soundfarm en bevat klassiek repertoire in voornamelijk kleine bezetting. Het Colori Ensemble was in het najaar van 2015 te beluisteren op Radio 4 in de programma's Muziekwijzer en Opium op 4. In 2016 verzorgde het ensemble lunchconcerten in de Nieuwe Kerk Den Haag en de Kleine Zaal van het Concertgebouw.

Aanvang 15.30 uur
Entree € 10,00 voor volwassen, kinderen tot 16 jaar gratis


Opgave: U kunt kaarten kopen aan de zaal of reserveren ( tot drie uur voor aanvang van het concert) via reserveringen@groatekerk.nl
of op telefoonnr. 0518-491792
Website: http://www.groatekerk.nl


21-05-17

Leoville Jazzorkest in Ioannis Theatertsjerke Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
LEOVILLE swingt als vanouds in Ioannis Teatertsjerke Wier

Voor de muziekkenners is Leoville of Leoville Jazzband, zoals de naam vroeger luidde, al meer dan 40 jaar een bekende naam. Want al vanaf 1976 treedt Leoville op als jazzband. In Friesland, maar ook in de rest van het land, waren ze in de jaren ’80 en ’90 een graag geziene gast. Als succesvol dixielandorkest verzorgden ze regelmatig swingende concerten.

Daarna volgde een periode waarin het stil werd rond de band. Het opnieuw samen spelen tijdens een zeer geslaagde reünie in 2001 smaakte echter naar meer. En dus volgde de wederopstanding van Leoville, compleet met naamschilden annex muzieklessenaars zoals gebruikelijk bij de naoorlogse jazz-/dansorkesten.

Van de oorspronkelijke dixielandband is Jemke Visser (trompet en bugel) de enig overgeblevene. De andere muzikanten zijn Hans Ritman (saxen), Haaije Jorritsma (trombone), Johan Doornenbal (sologitaar en zang), Lieuwe Koster (slaggitaar en zang), Gerard van Dijk (bassen), Jilt Drent (drums) en zangeres Monique Masé. Leoville speelt intussen al weer drie jaar in deze vaste bezetting. De muzikanten hebben heel diverse muzikale achtergronden, van puur jazz tot gospel, van folk tot rock en van hafabra tot blues. Die verschillende stromingen staan net als de samenstelling van de band -drie blazers, een complete ritmesectie en een zangeres- garant voor een dynamisch optreden. Ook in de repertoirekeuze komt die diversiteit terug. Pittige swing, ingetogen ballads, evergreens, doorleefde blues en aanstekelijke latin wisselen elkaar af. Of het nu gaat om Ellington-composities, mooie jazznummers in het Fries of gospel, soul en folk, Leoville maakt er een feest van waarbij duidelijk wordt dat al die -vaak- klassieke nummers nog steeds up-to-date zijn. Niet versleten maar nog steeds waard om naar te luisteren.
.

Zondag 21 mei 2017 om 15:00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier
Entree € 10,00
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123

Opgave: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: www.ioannistheatertsjerkewier.nl


25-05-17

Fietsen en wandelen langs kerken en kunst

Tijdstip: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Boksum
Entree: vrije bijdrage
In 7 monumentale kerken hangen grote werken van één kunstenaar met religieuze kunst. Er zijn fiets en wandelroutes langs de kerken uitgezet.

Website: http://www.zevenkerken.nl


26-05-17

Opening zomerseizoen Open Deur Commissie Van Harenskerk

De Commissie Open Deuren van de Van Harenskerk verzorgt de openstelling van de kerk op zaterdag van 27 mei tot en met eind september. Dit jaar is er een tentoonstelling te zien van foto's die tijdens de restauratie gemaakt zijn. De opening van het zomerseizoen is op vrijdag 26 mei. De SOS-band zorgt voor een muzikale omlijsting.

Website: http://www.vanharenskerk.nl/Welkom


27-05-17

Fietsen en wandelen langs kerken en kunst

Tijdstip: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Boksum
Entree: vrije bijdrage
In 7 monumentale kerken hangen grote werken van één kunstenaar met religieuze kunst. Er zijn fiets en wandelroutes langs de kerken uitgezet.

Website: http://www.zevenkerken.nl


27-05-17

Installatie met beelden van Hein van Delft in Bornwird

Tijdstip: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Bornwird
Entree: Vrijwillige bijdrage
VOOR ALTIJD

installatie - mens en natuur in friesland

In het dertiende-eeuwse kerkje van Bornwird wordt in in de maanden juni, juli en augustus 2017 een installatie met beelden tentoongesteld. De installatie zal worden gemaakt door landschapsarchitect en beeldend kunstenaar Hein van Delft. Hij is liefhebber en kenner van het Friese landschap en de Friese oude kerken. Eerder heeft hij in Friesland geëxposeerd met materieschilderijen en sculpturen die geïnspireerd zijn op het Friese landschap en waarin hij materialen heeft verwerkt die hij in dat landschap verzameld heeft.

De natuur- en cultuurhistorie vormen het uitgangspunt voor de installatie in Bornwird. Deze verwijst naar een hernieuwde samenwerking tussen mens en natuur en naar een mentale houding die aan deze samenwerking kan bijdragen. Met de eerste van drie beelden laat de kunstenaar zowel de toenemende verarming van de ecologische kwaliteit van Friesland zien als de enorme potentie en herstelkracht van de natuur. Vervolgens confronteert hij de bezoeker met een monument voor al het natuurlijk leven dat door deze verarming niet geboren heeft kunnen worden. Met het beeld 'Voor Altijd' tenslotte, laat de kunstenaar de schoonheid en het belang zien van het cyclisch proces van wederzijdse beïnvloeding van mens en natuur. Het landschap, de middeleeuwse kerk en de Friese cultuurgeschiedenis vormen de inspiratiebron voor de beelden. Hij maakt gebruik van materialen uit het landschap, de grafcultuur en van bouwkundige elementen en het interieur van de Friese kerken.

Hij zegt erover: 'Nu we in het tijdperk leven waarin de mens meer dan de natuur onze aarde beïnvloedt zullen wij maximaal verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze planeet en daarmee voor de mensheid'. Hij constateert ook dat wij mensen in verwarring zijn gebracht. Enerzijds zijn we ons voortdurend bewust van allerlei vormen van slecht beheer en zelfs vernietiging van de aarde. Anderzijds komen we dikwijls niet werkelijk tot initiatieven wat veroorzaakt wordt door angst, door teleurstelling, ontmoediging, schuldgevoel, ontkenning en kortetermijnbelang. In de installatie refereert de kunstenaar aan de aloude traditie van de contemplatie. Juist oude kerken zoals in Bornwird stonden in deze traditie en boden het gereedschap om in stilte en concentratie werkelijk inzichten te verwerven die kunnen leiden tot het zetten van stappen.

In direct contact met het door mens en natuur ontstane landschap, met de voelbare cultuurhistorie van de locatie, het middeleeuwse kerkje en met de gepresenteerde beelden, krijgt de bezoeker de ruimte om in stilte de haast onbenoembare essentie van de samenwerking tussen mens en natuur op zich in te laten werken.

De installatie is te zien op alle zaterdagen van 27 mei t/m 26 augustus 2017.

Nadere informatie volgt. Voor informatie en contact:

HEIN VAN DELFT
landschapsarchitect - beeldend kunstenaar
heinvandelft.nl - 0204194125 - hein@heinvandelft.nl


Opgave:

Website: http://www.heinvandelft.nl


28-05-17

Concert “De Nije Knipers”

Tijdstip: 15:00u. - 17:00u
Locatie: Boer
Entree: €7,50
Concert “De Nije Knipers”Dit veelzijdige muziekgroepje is een graag gezien en gehoord gezelschap bij veel gelegenheden. Al zo’n 10 jaar treden zij op in heel Friesland. Daarbij toveren zij een glimlach op de gezichten van jong en oud. Herkenning en herinneringen gaan hand in hand. Ook door verenigingen en voor straatoptredens worden ze gevraagd.Met een breed repertoire, dat ruimte biedt aan meerdere muziekstijlen uit verschillende perioden, nemen De Nije Knipers de toehoorders mee langs vele landen met o.a. dansmuziek, luisterliedjes, Zuid-Amerikaanse nummers en meezingers. Daarnaast spelen ze oude successen uit grootmoeders tijd en gaan ze een jazzy repertoire niet uit de weg.De bezetting van de band is:
Cor van Croonenburg:gitaar
Dries Dalstra:accordeon
Pieter Plantenga:slagwerk
Ben Scheepstra:zangNa het geslaagde concert in 2016, in het kerkje in Wier, wordt nu de stap gezet naar een tweede concert. Dit zal plaats vinden in de Maria Kerk in Boer.

Deze kerk, waar vaker kleine concerten worden gegeven, leent zich bij uitstek voor een tweede muzikaal avontuur.De Nije Knipers zullen u met een gevarieerd programma meenemen in een muzikale reis om de wereld waarbij vele landen worden aangedaan.Hartelijk welkom bij De Nije Knipers in Boer !Plaats : Boer.

Locatie: Maria Kerk.

Adres: Oudeweg 1

Datum : zondag 28 mei 2017

Tijd: 15:00u. - 17:00u.

Entree: € 7,50
Opgave: Opgave via: 06-22197506 of
mariakerkboer8809@hotmail.com
Bellen na 19.00uur

Website: http://


28-05-17

Fietsen en wandelen langs kerken en kunst

Tijdstip: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Boksum
Entree: vrije bijdrage
In 7 monumentale kerken hangen grote werken van één kunstenaar met religieuze kunst. Er zijn fiets en wandelroutes langs de kerken uitgezet.

Website: http://www.zevenkerken.nl


28-05-17

Concert van Hiske Oosterwijk & Rudmer v.d. Meer in de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: De toegangsprijs is € 7,50
Het concert van Hiske Oosterwijk (zang en piano) en Rudmer van der Meer (gitaar) is zeer afwisselend: van swingy jazz en pop tot Franse chanson.
Hiske en Rudmer hebben elkaar leren kennen via de muziekscene in Groningen. Zij spelen inmiddels al vele jaren samen in verschillende projecten waaronder in De Hiske Oosterwijk Band. Naast de gezamelijke projecten zijn ze los van elkaar ook zeer actief in de muziekwereld. Hiske Oosterwijk heeft onder andere getourd in Rusland, Azië, Brazilië, Italië, Duitsland, Litouwen. Daarnaast heeft ze aan meerdere albums meegewerkt, waaronder haar eigen album met EVA, ´Embrasser Vivre Aimer´ (Omarmen, Leven, Liefhebben).
Op 19 maart jl. won Hiske de finale van het 33e Concours de la Chanson van de Alliance Francaise des Pays-Bas, in het Haagse theater Diligentia. De 'Grand Prix Alliance Francaise' werd aan haar uitgereikt door de Franse ambassadeur, monsieur Philippe Lalliot.
De zeven deelnemende chansonnières en chansonniers kwamen uit binnen- en buitenland.Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


02-06-17

Orgelbespeling 'It Lûd fan Van Dam' in Dorpskerk Huizum, Leeuwarden

Tijdstip: 17.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: Gratis (collecte bij uitgang)
Na de restauratie van het orgel in de Dorpskerk Huizum zijn we vorig jaar gestart met een proefserie orgelbespelingen op de eerste vrijdag van de maand, in de namiddag van 5 tot 6 uur. Dit bleek een groot succes.
We prijzen ons zeer gelukkig dat we weer een aantal enthousiaste musici hebben kunnen vinden die u de prachtige klanken van ons fraai gerestaureerde Van Dam orgel willen laten horen.
In het voorjaar van 2017 wordt het orgel bespeeld door vier studenten van Theo Jellema, meester-organist aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.
Op vrijdag 2 juni 2017 is Jaap de Kok de organist.
U bent van harte welkom voor een uur 'Van Dam-klanken', onder het genot van een kop koffie of thee.

De orgelconcerten in de serie 'It Lûd fan Van Dam' zijn gratis toegankelijk.
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!
Een vrijwillige bijdrage voor de musici wordt zeer op prijs gesteld.
Koffie/thee € 1,50.


Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


04-06-17

Pinksterviering in Kapelle Haskerdijken

Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Haskerdijken
Voorganger da. A-M Kobes-Gerritsen10-06-17

Boekemerke in tsjerkje Schurega

Tijdstip: 14.00
Locatie: Schurega
Entree: gratis10-06-17

Open dag 10 juni

Tijdstip: 11.00 16.00
Locatie: Wetsens
Entree: vrije toegang
Verschillende activiteiten door kunstenaars uit de omgeving.
In ieder geval treedt dichter Mark Spijkers op
en is er een expositie van schilderes Hanneke Hiddema Opgave: vrije inloop

Website: http://


11-06-17

Code Rood door VOCASA in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 5,-
VOCASA is een dubbelkwartet uit Drachten en omgeving en uit het Westerkwartier. We vinden het leuk om in een kleine groep te zingen en muzikale uitdagingen aan te gaan. We zingen veel a capella, soms met pianobegeleiding. We zijn dus 'klein' in geluid, maar ook in het innemen van ruimte.
We laten ons regelmatig coachen door zangpedagogen. Zo blijft onze stem goed op peil en kunnen we de puntjes op de i zetten voor een uitvoering.
Ons repertoire is veelzijdig met hier en daar een vleugje theater. We zoeken steeds weer naar nieuwe thema's. Vorig jaar hebben we gezongen rond het thema 'geloof, hoop en liefde'. Op dit moment werken we aan ons nieuwe thema 'Code Rood'.
Dus u bent gewaarschuwd..... 11 juni geldt CODE ROOD in Rottevalle!!!
Inlichtingen en reserveringen: oostenytie@live.nl11-06-17

Trio Oeremis

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Drio Oerémis zoekt de liefde in Wier

Drio Oerémis (nee, niet Trio Oerémis, maar daarover later meer) brengt op zondag 11 juni in de Ioannis Teatertsjerke het programma ‘Een muzikale zoektocht naar verloren liefdes.’

Op het repertoire staan luisterliedjes, waarbij de groep kan putten uit veel eigen nummers. DeFriese teksten verhalen over -de naam van het programma verraadt het al- verloren liefdes, heimwee naar vroeger en stil verdriet.

De begeleiding van de Friese liederen is divers door de vele instrumenten die ze met zijn drieën bespelen. Nummers met alleen pianobegeleiding, met accordeon of saxofoon, gitaar of percussie. Door de steeds wisselende begeleiding ontstaat een heel gevarieerd programma.

Al meer dan twintig jaar treden ze regelmatig samen op. Jarenlang vormden ze met nog een vierde bandlid de groep Oerémis. Vanaf eind 2011 gingen Zwaanette Dijkstra (zang, piano, accordeon en altsaxofoon), Wim Douma (zang en gitaar) en Erie Dam (percussie) als trio verder. De eerste letter van hun achternamen was de aanleiding om dat te doen als Drio Oerémis in plaats van als Trio Oerémis.

De vier CD’s die sinds 1999 zijn uitgebracht laten horen wat het publiek van Drio Oerémis kan verwachten: prachtige muziek en mooie ballades in een bijzonder en inspirerend concert.Drio Oerémis

Zondag 11 juni 2017 om 15:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

Entree € 10,00

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of telefonisch op 0518-471123 of 0518-461506

www.ioannistheatertsjerkewier.nl


Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of telefonisch op 0518-471123 of 0518-461506


Website: http://


16-06-17

Muziekfabriek: ensembles uit het Fries Kamer Orkest in Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 17.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: Gratis (collecte bij uitgang)
De concerten in de serie 'Muziek+' zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


23-06-17

Lezing over Tjallingaweeshuis in Westernijtsjerk

Tijdstip: 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur)
Locatie: Westernijtsjerk (bij Marrum)
Entree: € 5 inclusief koffie/thee
Meer dan 300 jaar zijn er wezen opgevangen op de boerderij Tjallingastate in Westernijtsjerk bij Marrum. Op 2 april 1541, dus vorig jaar 475 jaar geleden, legde het kinderloze echtpaar Sjoerd van Andla en Kinsck van Ropta in een donatiebrief de stichting van het weeshuis vast. Het echtpaar woonde op Papingastate bij Weidum; Kisck van Ropta was afkomstig van Roptastate in Metslawier. Tot de vele bezittingen van Sjoerd en Kinsck hoorde ook het aanzienlijke Tjallinga-goed in Westernijkerk. Voor de stichting van het weeshuis stonden Sjoerd en Kinsck Tjallingastate af “tot onderholdinge der armen en elendigen weesen en fondlinge”.

De pachters van Tjallingastate werden belast met de zorg voor de wezen. Tot 1887 verbleven er wezen op Tjallingastate, in sommige perioden meer dan 12 tegelijk. Van 1887 tot 1938 werden de wezen in een tehuis in Huizum opgevangen. Daarna ondersteunde de stichting op een andere manier (half)wezen, wat zich later ontwikkelde tot de huidige praktijk dat de stichting Tjallinga Weeshuis projecten steunt die tot doel hebben het leven te verbeteren van jongeren die het maatschappelijk en/of economisch moeilijk hebben. Dit wordt gefinancierd met de inkomsten uit o.a. de verpachte boerderij Tjallinga State.

In de lezing wordt met name ingegaan op de periode van 1541 tot 1887 waarin de wezen in Westernijtsjerk verbleven. Over het wel en wee van de oprichters, de wezen, de pachters (binnenvaders en -moeders), en de bestuurders (administratoren) waarover een aantal bijzondere verhalen en anekdotes te vertellen zijn, zoals over gebeurtenissen in de 18e eeuw waardoor het voortbestaan van het weeshuis aan een zijden draadje hing, of over hoe bestuurder Bernardus Buma in 1875 de bijnaam'God van Marrum' kreeg.

Ook kan deze avond de kanonskogel worden bekeken die in de gracht van Tjallingastate gevonden is. Mogelijk is deze afkomstig van de belegering van de Tjallingastins door Saksische soldaten omstreeks 1500.
De lezing wordt verzorgd door Titia Jippes-de Boer uit Marrum, die een grote belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis heeft.

Vanaf 19.30 uur en na afloop is er gelegenheid om de kerk, waarvan het interieur in het najaar van 2016 is opgeknapt, te bekijken. Daarbij is onder andere een bijzondere grafzerk uit omstreeks 1500 gevonden.

Meer informatie: jippes@planet.nl (Titia Jippes-de Boer) of gerezenwit@planet.nl (Lolkje van der Kooi, secretaris Plaatselijke Commissie Alde Fryske Tsjerken).
Adres kerk: Jepmaloane 2, 9073 TS Marrum


Website: http://marrumonline.nl/agenda/258-het-tjallingaweeshuis-in-westernijtsjerk


25-06-17

Vesper in De Kapelle van Haskerdijken

Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Haskerdijken
Voorganger ds. P. de Buck25-06-17

Cleo en Lex - Muziektheater

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 15,00 incl. consumptie
Het afscheidsconcert van Cleo & Lex in Ioannis Teatertsjerke?

Kan het waar zijn? Superster Cleo bij Lex thuis op de bank? Cleo is zijn idool, hij heeft al haar platen in zijn collectie en nu zit zij bij hem in de huiskamer. Ja, echt waar. Lex trof haar verlaten en natgeregend aan langs de weg. Hij gaf haar een lift en nam haar in huis. Hij doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zij haar leven weer op de rit krijgt. Want Lex, die zelf muzikant is, droomt er van haar nog één keer te laten schitteren. Maar wel samen met hem. Zodat hij haar voor één keer kan begeleiden op zijn saxofoon. En Cleo laat zich verleiden om samen een intiem huiskamerconcert te geven voor genodigden. Als het zover is, terwijl het publiek al binnen komt, laat Cleo het toch nog afweten. Beide hoofdpersonen spelen, vechten, zingen en musiceren. Maar terwijl de avond vordert, houdt Cleo nog altijd voet bij stuk…

Cleo & Lex is een muziektheaterproductie van Blau Hynder, speciaal geschreven voor huiskamers of andere kleine locaties. Cleo, gespeeld door Julia van de Graaff (Zeeuwse Vrouwen en Restaurant Amore) neemt het publiek moeiteloos mee van de ene emotie naar de andere, van verleidelijk manipulatief naar hysterisch, van pruilend kindvrouwtje tot ongetemde feeks. Anne Zwaga(Hurt like Hell en Ghost Track) neemt de rol van Lex voor zijn rekening. Met zijn prachtige saxofoonspel, soms weemoedig, huilend, en dan weer woest, geeft hij een extra muzikale dimensie aan deze indringende voorstelling. Het publiek zit letterlijk op de lip bij de Cleo en Lex, je kunt ze bijna aanraken. Het kraken van de elpees en de warme noten uit de tenorsax van Lex voelen daardoor als een privéconcert en ondertussen zie je de make-up van Cleo steeds verder uitlopen. Zang, jazz, pop en moderne muziek wisselen elkaar af en je kunt je eigenlijk goed voorstellen hoe het gedroomde concert had kunnen klinken.


Cleo en Lex

Zondag 25 juni 2017 om 15:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

Entree € 15,00 incl. consumptie

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123

www.ioannistheatertsjerkewier.nl

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


30-06-17

Vocal Group Stim in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 10,-
De schatkamer van het Nederlandse luisterlied ligt vol met prachtige liedjes. Mooie melodieën en fraaie teksten: van ontroerend en troostend tot hilarisch en ironisch.
Vocal Group Stim maakte een eigenwijze selectie en stelde een programma samen met nummers van onder andere Stef Bos, Klein Orkest, Herman van Veen en Daniel Lohues. Het resultaat is een mooie avond met Nederlandse luisterliedjes, die speciaal zijn gearrangeerd voor close harmony en a capella.
Op vrijdag 30 juni gaat het programma in première in de Dorpskerk in Rottevalle.
Foto: Elze Postma

Website: http://


01-07-17

Kapelle in Haskerdijken doet mee aan Tsjerkepaad

Tijdstip: 13.30-17.00 uur
Locatie: Haskerdijken
Tussen 1 juli en 9 september 2017 opent De Kapelle weer haar deuren gedurende Tsjerkepaad. Elke zaterdagmiddag tussen 13.30 – 17.00 uur bent u van harte welkom. Onze vrijwilligers verwelkomen u graag en uiteraard staat er een kopje koffie of thee voor u klaar.

De kunstenares verteld:

EACH FOAR DY
OOG VOOR JOU

Dat is de titel die ik aan deze tentoonstelling wil geven.

De mens staat centraal bij mijn kunstwerken. Ieder mens is uniek, om dat vast te leggen, probeer ik niet alleen de buitenkant weer te geven, het liefst kruip ik dichterbij. De kwetsbaarheid van de mens, de emotie die in de ogen te lezen is.

Kijk en kom de mens tegen die je wilt ontmoeten.

Even voorstellen:

Ik ben Aafje Terlaak Poot – Haitsma, geboren in het schilderachtige Workum (1966) en sinds 1996 woonachtig in Joure.

Als klein meisje zat ik veel samen met mijn oudere zus bij de keukentafel te tekenen. Soms was ik een beetje jaloers op haar, want zij won zo nu en dan kleurwedstrijden. Zij kon gewoon beter binnen de lijntjes kleuren.
Mijn bewondering voor de meester op de basisschool die schilderde, was groot. Wat genoot ik van zijn schilderijen die tentoongesteld werden in het stadhuis. Zowel op de middelbare school als bij mijn vervolgopleiding, de pedagogische academie, genoot ik van de tekenlessen. Wilde er goed in zijn en deed enorm m’n best.
Toen we met ons gezin halverwege de jaren negentig in Joure kwamen wonen ben ik naar schilderles gegaan. Heel trouw iedere maandagavond. Jaar in jaar uit, niet uit gewoonte maar uit passie. Het gevoel niet zonder te kunnen.
In de loop der jaren heb ik een eigen stijl ontwikkeld in mijn eigen handschrift, vaak niet binnen de lijntjes. Ik heb me gespecialiseerd in portretschilderen.

Kenmerkend zijn de krachtige penseelstreek. Ik tracht de emotie van de geportretteerde weer te geven. Ik schilder veelal met grove droge penselen met acrylverf op board en probeer een schilderij niet dicht te schilderen. Belangrijk voor mij is niet zozeer of een portret lijkt, maar meer de sfeer die het werk bij de kijker oproept.

Vorig jaar heb ik de stap genomen om me meer te professionaliseren binnen de kunst. Ik volg de kunstacademie en geef nu wekelijks schilderles. In het verzetsmuseum, onderdeel van het Fries museum hangt een mooi portret van mijn hand, als ode aan de verzetsstrijders.

Deze zomer kunt u een deel van mijn schilderijen bewonderen in de Kapelle van Haskerdijken. Welkom!


01-07-17

'Tsjerkepaad' - Dorpskerk Huizum, Leeuwarden van 1 juli t/m. 9 september 2017

Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: Gratis
Van 1 juli tot en met 9 september 2017 is de Dorpskerk Huizum op de zatermiddagen weer open voor 'Tsjerkepaad'.
In die periode bent u als bezoeker van onze oude - maar zeer fraaie - kerk van harte welkom tussen 13.30 – 17.00 uur.
Onze vrijwilligers zullen u graag een kopje koffie of thee aanbieden.


Opgave:

Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


01-07-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


08-07-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


15-07-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


22-07-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


29-07-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


05-08-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


12-08-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


19-08-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


26-08-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


02-09-17

Tsjerkepaad

Tijdstip: 13:30 - 17:00
Locatie: Wier
Entree: Toegang gratis

Website: http://


03-09-17

Evensong in De Kapelle van Haskerdijken

Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Haskerdijken
Voorganger ds. P. Nijssen17-09-17

Arie Vuyk en Rima Kawuwunge - Cabaret

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Dubbelvoorstelling van Rima Kawuwuh en Arie Vuyk

Arie Vuyk is een fantastische spraakwaterval, die bovendien goede imitaties weg kan geven.

Kan iemand van vijftig een jong talent zijn? Ja, maar dan moet je wel Rima Kawuwung heten!

Rima is net een kleine rode peper, een pittige en authentieke sensatie op het podium!Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


01-10-17

Friese band Kapriol'! in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 8,-
Kapriol'! brengt fantasierijke muziek, zowel uit de Friese traditie als van eigen hand. Opvallend zijn daarbij de krachtige meerstemmige zang, de verrassende arrangementen en niet-alledaagse instrumenten.
Bij de op Friese bronnen gebaseerde muziek wordt gebruik gemaakt van oude liedboeken, zoals 'Friesche Rymlerye' van Gysbert Japicx (1668). Heel speciaal is één van de elf Friestalige villanellen uit 1602 van Jaques Vredeman. Deze villanellen zijn de oudste Friestalige liederen waarvan niet alleen de tekst, maar ook de muziek nog bewaard is gebleven en Kapriol'! was de eerste die dit lied op cd heeft vastgelegd. Ook wordt gebruik gemaakt van materiaal uit oude Friese speelmanshandschriften, zoals die van Wieger Visser (1819) en Andries Kiers (1864).

Website: http://


01-10-17

Gurbe Douwstra treedt op in Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Terband
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje
De Drachtster sjonger en lietskriuwer Gurbe Douwstra is mei entûsjasme yngien op de útnûging foar in optreden yn de Terbantster Tsjerke. It is net foar it earst dat dizze Fryske trûbadoer nei dit altyd wer sfearfolle poadium fan Terbant komt te spyljen. Diskear is hy wer ris hielendal allinnich. In solo-optreden mei in kar út de moaiste lietsjes út syn repertoire. Bekende ferskes, mar ek nije lietsjes, dêr’t hjoed de dei geregeld wat nostalgy en mankelikens yn troch klinkt. Mar dat sil grif wat mei de leeftiid te krijen ha, sa seit er sels, mei in glimpke om ‘e lippen. It wurdt grif in moaie middei.

De Drachtster singer/songwriter Gurbe Douwstra heeft met enthousiasme gereageerd op de uitnodiging voor een optreden in de Terbantster Kerk in Terbant. Het is niet de eerste keer dat deze Friese troubadour naar dit altijd weer sfeervolle podium van de Terbantster tsjerke komt te spelen. Deze is hij weer eens helemaal alleen. Een solo-optreden met een ruime keus uit de mooiste liedjes uit zijn repertoire. Bekende liedjes, maar ook nieuw werk, waar vandaag de dag toch ook met regelmaat nostalgie en melancholie in doorklinkt. Maar dat heeft vast wat met de leeftijd te maken, zo zegt hij zelf, met een glimlach om de lippen. Het wordt ongetwijfeld een mooie middag.

Opgave: voorverkoop via www.posthuistheater.nl
Website: http://www.terbantstertsjerke.nl


07-10-17

Arno van der Heyden - Heksenjacht

Tijdstip: 20:00
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Arno van der Heyden - Heksenjacht

Er gonst iets in de straten…
Arno van der Heyden komt met zijn filmcrew naar Wier om een heuse Musical Movie te draaien. Lokale helden spelen de hoofdrol in de reconstructie van de waargebeurde en mysterieuze geschiedenis van ‘De Heks van Wier, op de mooiste locaties van deze prachtige plaats en haar omgeving. In het vrijwel vergeten verhaal wil de woedende bevolking de heks op de brandstapel gooien. Op dat moment verschijnt echter de held ten tonele… en dat blijkt Arno te zijn.Dit vurige verhaal wordt met hart en ziel verteld en omlijst met passievolle liedjes.

U bent getuige én onderdeel van de productie van de trailer van ‘Heksenjacht -The Musical’. Met camerawerk van de Russische Pjotr Wiese, composities van de hand van de Drentse Bas Mulder en onder de meedogenloze regie van art-director en hoofdrolspeler Arno van der Heyden. Cut!Arno van der Heyden - Heksenjacht

Zondag 7 oktober 2017 om 15:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

Entree € 10,00

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123

www.ioannistheatertsjerkewier.nl


Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


14-10-17

Strijkorkest Divertimento in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 10,-
Strijkorkest Divertimento is eind 2008 opgericht door Anneke Volbeda vanuit de Doesburg vioolschool.
Divertimento speelt muziek uit verschillende stijlperiodes. Het repertoire bevat werken van o.a. Bach, Haydn en Mozart, maar ook Andriessen.
Anneke Volbeda studeerde viool aan het Conservatorium te Groningen bij Bouw Lemkes en Jeanne Lemkes-Vos en later ook nog bij Jan Willem de Vriend en in 2003 altviool bij Cees Dekkers. Al tijdens haar studie begon ze met het geven van vioollessen. Tegenwoordig is zij naast het geven van concerten met o.a. Trio Concordante (pianotrio) en het Badalian Kwartet (strijkkwartet) nog steeds actief als viool- en altviooldocente.

Website: http://


15-10-17

SPECTACULAIRE HERDENKING 100STE STERFDAG MATA HARI

Tijdstip: 6:15 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: € 12,50
Op 15 oktober 1917 werd Mata Hari, de tot legende geworden wereldberoemde vrouw uit Leeuwarden, met 12 geweerschoten geëxecuteerd om 6:15 's ochtends. Exact 100 jaar later vindt er in de Dorpskerk Huizum een herdenking rond haar plaats met Mata Hari-liederen van de vermaarde sopraan Claron McFadden, een herdenkingsrede door Gerk Koopmans, poëzie, een lied van Gerard Rinsma, prachtige Mata Hari-aria's door de Kleine Opera uit Haarlem, een lezing door Jessica Voeten en Angela Dekker en last but not least een eendaagse expositie, een gezamenlijk gezongen herdenkingslied en een heerlijk zondagochtendontbijt (ontbijt zit bij de prijs in). Dit hoogst afwisselende programma duurt tot 9:30 uur. Parkeren bij Intratuin aan de Tijnjedijk (1 minuut lopen). VOL IS VOL.

Opgave: Voor info over kaartverkoop bel 058-2887388
Website: https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum


15-10-17

Muzikaal Combo De Nije Knipers in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00-17.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 7,50
Muzikaal Combo De Nije Knipers uit Franeker/Makkum gaat terug in de tijd met nostalgische muziek uit de vorige eeuw. Met zang, begeleid door elektrische gitaar, accordeon en slagwerk, brengen ze 'gouwe ouwen' met een eigen Kniper-sausje. Een muzikale reis om de wereld met een programma waarin luisterliedjes onder andere in het Engels, Spaans, Frans, maar ook in het Nederlands en Fries, worden afgewisseld door dansmuziek in meerdere ritmes.

Website: http://


15-10-17

Roon Staal treedt op in Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Terband
Entree: 15 euro
Op 15 oktober, 2017, geeft pianist en zanger Roon Staal een concert in de Terbantster Tsjerke te Terband. Eén van de 15 concerten van de inmiddels 5e Oktober Tour welke van 29 september t/m 29 oktober plaats zal hebben.
Roon Staal zingt en begeleidt zichzelf op de piano. Zijn muziek laat zich omschrijven als warm, integer en levensbeschouwelijk en staat garant voor warme sfeervolle concerten.
Tijdens eerdere concerten werden niet alleen mooie covers als Stay With Me Till The Morning van Vicki Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Sailing van Rod Stewart ten gehore gebracht, maar ook prachtige eigen composities als In de Harten van De Wereld en Als je Mij zoekt van de cd "In The Hearts Of The World" alsmede songs van eerder uitgebrachte cd's als Morgen Komt Eraan en Weet Waarom Je Leeft.

Opgave: reserveren via www.roonstaal.com of tel.nr. 0630025992.


22-10-17

Vesper in De Kapelle van Haskerdijken

Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Haskerdijken
Voorganger pastor Charles Aba22-10-17

Grytz en Grize - It skip yn

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Grytz & Grize mei Carel van Leeuwen en Vincent van Dam – It skip yn

Grytz & Grize zitten bepaald niet stil. Na hun ‘Tsjerketoer’ met optredens in kleine kerkjes op het Friese platteland en hun ‘11stedentocht’ langs huiskamers gaan Grytsje Melchers en Douwe van der Werff nu het schip in. Samen met violist Vincent van Dam en cellist Carel van Leeuwen hebben zij een boeiend en gevarieerd programma samengesteld. De basis wordt gevormd door de eigen Friese liedjes van het duo en een aantal Engelstalige covers. Daarnaast spelen zij verschillende instrumentale nummers met folk- en Balkan invloeden.

Carel van Leeuwen, onder meer bekend van Souldada en RemoliNo, heeft in het verleden al vaker met het duo gewerkt. Vincent van Dam is sinds kort vanuit Amsterdam naar Friesland verhuisd en heeft een voorliefde voor Balkan- en zigeunermuziek.

Juist door de verschillende smaken van de vier muzikanten ontstaat er een grote verscheidenheid aan stijlen. “Het is geweldig om met deze muzikanten een nieuw programma te maken”, aldus Douwe. “De invulling die Carel en Vincent aan onze nummers geven is steeds verrassend en heeft geleid tot een zeer gevarieerd programma. Onze bestaande nummers als Bliuw by my en Sei Age hebben een nieuwe invulling gekregen en er zijn bijzondere instrumentale arrangementen ontstaan”.

Het gebruik van minder gangbare instrumenten als dobro en monochord draagt bij aan de unieke sfeer. Door middel van persoonlijke verhalen en een enkel gedicht krijgt het programma een fraaie theatrale invulling waarbij de achtergronden van de vier muzikanten aan bod komen.

Grytz & Grize – It skip yn

Zondag 22 oktober 2017 om 15:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

Entree € 10,00

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123

www.ioannistheatertsjerkewier.nl


Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


05-11-17

Nanne en Ankie - Vuur op de Zuidpunt

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Onder hun voornamen Nanne en Ankie is het gelijknamige duo al ruim 35 jaar te zien en te beluisteren in binnen- en buitenland. Ze zingen graag over kleine voorvalletjes uit het dagelijkse leven, voegen er een vleugje humor aan toe en sluiten, als het even kan, aan bij de situatie ter plaatse. Bard Nanne en zijn muze Ankie begeleiden hun tweestemmigheid op instrumenten als gitaar, mandoline, concertina en schalmei.

Al sinds 1980 spelen Ankie en Nanne samen. In het begin in Irolt, later in de groepen Kat yn ’t Seil, Liereliet en Kajto. Met deze groepen – en ook samen – zingend in het Fries, het Nederlands, het Esperanto en soms nog andere talen, brachten ze zo’n veertig albums uit op LP en CD en maakten ze (en maken ze) regelmatig concert-tournees in het buitenland, niet alleen in Europa maar ook in Noord Amerika en Australië. Ook in de zomer van 2016 waren ze weer in Amerika voor een toernee van ruim 9 weken.

Wat de teksten van hun liedjes betreft, Nanne en Ankie beperken zich niet en zingen over alle soorten onderwerpen. Maritieme en historische thema’s spelen bij hun een grote rol, maar even makkelijk bezingen ze komische voorvallen uit het dagelijkse leven. Ook houden ze ervan om poëzie op muziek te zetten en verzorgen ze in Friesland regelmatig de muziek bij openluchtspelen.

In binnen- en buitenland, op grote en kleine podia, in concertzalen, kerken en kroegen, op boten en op straat, op festivals, koffie-concerten en culturele avonden, in de ‘liedjes-workshops’ die ze verzorgen of waar dan ook maar: overal en altijd brengen Ankie en Nanne met humor een programma, toegesneden op de situatie. Bij elk concert wordt het publiek wel een aantal keren uitgenodigd om mee te zingen. Ze begeleiden zichzelf op instrumenten als gitaar, mandoline, concertina en schalmei.

Nanne & Ankie – Vuur op de Zuidpunt

Zondag 05 november 2017 om 15:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

Entree € 10,00

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123

www.ioannistheatertsjerkewier.nl

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


12-11-17

Basson Continuo in Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Terband
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje, vvk: www.posthuistheater.nl
Marjolein Wielinga, fagot en Pieter Rynja, orgel/clavecimbel, vormen samen het duo Basson Continuo. Zij brengen een prachtig en afwisselend programma met muziek uit de renaissance tot en met hedendaagse muziek. Orgel en fagot is een unieke combinatie, beide klankkleuren passen perfect bij elkaar. Marjolein zal kort iets vertellen over het ontstaan van de fagot en daarbij iets laten horen op de renaissance fagot, de barokfagot en de moderne fagot. Pieter begeleidt haar op het orgel en het clavecimbel.

Marjolein Wielinga behaalde in 2012 haar diploma fagot aan het Conservatorium Zwole, ze studeerde bij Peter Gaasterland. Daarnaast volgde zij masterclasses bij Brian Pollard, Bram van Sambeek en Sergio Azzolini
Peter Rynja(1954) studeerde orgel bij Simon C. Jansen en haalde het bachelor orgel bij Hans van Nieuwkoop, Bachelor klavecimbel bij Jaap Spigt en het master klavecimbel aan het Brabants Conservatorium. Volgde vervolgens cursussen en masterclasses bij Monika Henking, Jukka Tiensu en Mireille Lagacé.
Is daarnaast componist, uiteraard zal deze middag een door hem gecomponeerd werk niet ontbreken.

Gespeeld worden werken van: Vivaldi,Bach, Rynja, Kodaly, Mozart, Saint Saens e.a.

Website: http://www.terbantstertsjerke.nl


26-11-17

Byzantijns Mannenkoor in Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Terband
Het Byzantijns Mannenkoor Friesland, kortweg BMF, is opgericht in 2004 en telt op dit moment 27 enthousiaste leden. De leden zijn afkomstig uit de 3 noordelijke provincies.
Het repertoire van dit koor bestaat hoofdzakelijk uit Russisch orthodoxe kerkmuziek. Daarnaast worden ook volksliederen uit Oost Europese landen uitgevoerd. Voor een groot deel is het repertoire uniek door de keuze van de dirigente, Nana Tchikhinashvili. Zij is geboren en getogen in Tbilisi (Georgië) en heeft haar cultuur meegenomen en aan het koor overgebracht.
BMF is een a-capellakoor. In de Byzantijnse traditie geldt de opvatting dat alleen de menselijke stem in staat is God te loven. Voor de volksliederen geldt dat natuurlijk niet maar die worden ook zonder begeleiding van muziekinstrumenten gezongen.
Bezoekers worden getroffen door de diepe mannenstemmen en de unieke klankkleur van de melodieën. Eens werd dit uitgedrukt als een emotie van klank, taal en boodschap. Vaak horen we over beleefde kippenvelmomenten.

De taal waarin gezongen wordt is voor de religieuze liederen vaak Oud-Russisch of Kerk-Slavisch, een oude taal. De volksliederen worden in een Oost-Europese taal gezongen. Bezoekers krijgen een programma met een vrije vertaling van de gezongen liederen.

Iets over Byzantijns
Het koor noemt zich Byzantijns omdat het muziek zingt zoals dat in de Russich orthodoxe kerk gezongen wordt. Byzantijns heeft alleen betrekking op de vorm (ritus) van de eredienst. Deze is ontstaan in Byzantium, later Constantinopel, nu Istanbul. Deze aanduiding heeft nu geen enkele aardrijkskundige betekenis meer. Deze ritus heeft zich vanuit Byzantium over grote delen van vooral Oost Europa verspreid. Tot het 2e Vaticaans concilie kende de katholieke kerk alleen het Latijn (kerklatijn) als liturgische taal (Latijnse ritus). De Byzantijnse ritus wordt echter in de landstaal gevierd. De taal waarin gezongen wordt wijkt hiervan af en is vaak onveranderd sinds eeuwen. Het is Oud-Kerk-Slavisch, soms ook Oud-Bulgaars genoemd, dus niet het moderne Russisch.24-12-17

Krystnacht Yn De Kapelle Haskerdijken

Tijdstip: 19.30 en 21.30 uur
Locatie: Haskerdijken

Opgave: Opgave noodzakelijk


11-03-18

Fluitkwartet Four Flutes in Dorpskerk Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 8,-
Vanaf 2007 speelt Four Flutes samen. Leontien, Simone en Janine eerst met Betty en in verband met de verhuizing van Betty sinds de zomer van 2016 met Marlies.
Het repertoire is veelzijdig: van klassiek tot filmmuziek en alles wat daar tussen zit. Bij diverse muziekstukken maken ze, naast de 4 c-fluiten, gebruik van de alt- en de basfluit.In 2016 heeft Four Flutes de eerste prijs van het Benelux Fluitconcours voor Ensembles gewonnen. De jury was lovend over hun enthousiaste podiumprestatie en uitstekende uitvoering.

Website: http://