Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

€ 20,00

Herma M. van den Berg: Noordelijk Oostergo Ferwerderadeel

Dit is deel 1 van De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, een uitgave van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1981. Het beschrijft de 11 dorpen van de gemeente. De geschiedenis van de monumenten reikt terug tot de tufstenen kerken van de 11de eeuw.

€ 20,00

Regnerus Steensma: Het Friese kerkinterieur .

Dit boek kwam uit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Subtitel is: Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal. Meer dan 200 uitbundig geillustreerde pagina's !

€ 10,00

S. ten Hoeve: Friese preekstoelen

Friese Preekstoelen is een plezierig kijkboek, maar vooral een waardevol naslagwerk over een onderwerp dat in Nederland nauwelijks werd behandeld.

€ 15,00

Jan Jongepier, Vijf eeuwen Friese orgelbouw

De titel spreekt voor zich: in dit boek uit 2004 beschrijft Jan Jongepier de prachtige orgels in Friesland en geeft daarbij ook de disposities. Het boek bevat zeer vele kleurrijke foto's.

€ 20,00

Oren van Steen

Dit is een prachtige uitgave (30 x 30 cm) van Erfgoed.nu en een verhalenboek: 24 verhalen over 24 monumenten in Nederland.
Niet wetenschappelijk onderbouwd, noch geschiedkundig doorwrocht geeft het een andere kijk op de schoonheid en het belang van ons erfgoed. Het probeert de impact van de bouwwerken op hun omgeving, tijd en mensen daarin te beschrijven. Het zijn stukjes geschiedenis die licht werpen op vandaag en begrip kweken voor morgen met als doel behoud en besef van hun waarde.

€ 5,00

In slach om 'e tsjerke

32 kerken op rijm 'yn het frysk'.
Voor méer poezie: zie de paadwizer "it fryske ferse paad" en de MvdM over Slauerhoff.

€ 7,50

Terpenland: Hallum, Marrum/Westernijkerk, Ferwerd, Blija

Monument van de Maand, jaargang 10, deel 1 (1995)

€ 7,50

Kleasterpaad, Bolsward | Tirns

Monument van de Maand, jaargang 9, deel 2 (1994)

€ 10,00

Lieuwe Valk: Voor Ziel en Zaligheid, Voor Lijf en Leden:

De ondertitel luidt "700 jaar bouwen in Leeuwarden" . Lieuwe Valk raakt niet uitgeschreven over oude en nieuwe gebouwen in Leeuwarden, verdwenen bouwwerken, bestaande kerken en gast-, wees- en ziekenhuizen. De bundel is rijk geïllustreerd met soms nauwelijks bekende beelden en bevat een schat aan historische informatie over de hoofdstad van Fryslân.

€ 7,50

Tony van der Meulen: Oude kerken in Groningen

Dit is een uitgave van de Stichting Oude Groninger Kerken uit 1979 tgv het 10-jarig bestaan. Het boekje wordt de betekenis van de oude kerk voor de eigen gemeenschap en het belang van haar behoud geschetst.

€ 7,50

Regnerus Steensma: Vroomheid in hout en steen

Vele kerken in het noorden van Nederland zijn boeiende voorbeelden van bouwkunst. Maar zij weerspiegelen ook de vroomheid van de bouwers. Door de beeldenstorm is veel verdwenen, maar er is gelukkig nog genoeg bewaard gebleven.

€ 7,50

Regnerus Steensma: In de spiegel van het beeld.

Dit boekje gaat over de kerk en moderne kunst. Steeds meer wordt in de kerk ontdekt dat kunstwerken niet alleen objecten van schoonheid zijn, maar ook uitdrukking van een bepaalde levensvisie. De hedendaagse kunst stelt de beschouwer voor existentiële vragen rond lijden en dood, hoop en vertwijfeling , liefde en haat.

Uitverkocht

G.P. Heerma: Alleen naar Edens

Dit gaat over de kerk van Edens, de historie van het dorp en de kerk en over de restauratie van de laatste (1988-1990)