Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

Donateursbijeenkomsten

De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt ieder jaar een donateursbijeenkomst waar donateurs en belangstellenden worden geïnformeerd over het werk van de Stichting.

Donateursbijeenkomst 2018

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse donateursbijeenkomst. Die vindt dit keer op zaterdag 3 november 2018 plaats in de Johanneskerk van Britsum. De kerk staat bekend om de prachtige muurschilderingen, die gerestaureerd zijn. Meer informatie over deze kerk vindt u hier.

 Programma

13.30-14.00 uur Ontvangst met koffie en/of thee

14.00-15.00 uur Donateursvergadering met actualiteiten en ontwikkelingen

15.00-15.15 uur Pauze

15.15-16.15 uur Lezing door Anneke B. Mulder-Bakker (em. UHD Middeleeuwse geschiedenis en Mediaevisitiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) over het thema ‘Geleefde vroomheid in de Friese landen’.

Zij gaat in op de vraag: hoe komen de laat-romaanse kerken aan hun (heilige) namen? Wie koos de heiligen als patroon voor kerk en dorp? Wat zagen de gelovigen in hen? Voorbij komen de namen van Sint Maarten, Sint Nicolaas maar ook Margaretha en Catharina van Alexandrië. Of Ursula met haar 11.000 maagden, populair bij gilden, broederschappen en vereerd op zijaltaren. Het belooft een boeiend verhaal te worden!

 16.15-17.00 uur Bezoek aan de Johanneskerk van Britsum (facultatief)

 

Aanmelden

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn dan vragen wij u om u uiterlijk 29 oktober 2018 aan te melden bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dat kunt u telefonisch doen op 058-2139666 of per mail naar info@aldefrysketsjerken.nl.

 

Bereikbaarheid

 

De vergadering en lezing worden gehouden in Kerkgebouw De Hoekstien (Protestantse Gemeente), adres Stêdpaed 23, Britsum. De afstand tussen De Hoekstien en de Johanneskerk is 450 m.. De Johanneskerk staat aan de Greate Buorren 1. Reisinformatie openbaar vervoer: www.9292.nl of tel: 0900-9292Donateursbijeenkomst 2017

De donateursbijeenkomst van dit jaar vond plaats op zaterdag 4 november in Balk, die door circa honderd mensen werd bezocht. Prof. dr. Sible de Blaauw hield een indrukwekkende lezing over de Friese schilder van kerkinterieurs Jacob Ydema. Aansluitend vond er een excursie naar de Sint Ludgeruskerk plaats, waar een heel bijzondere Kruiswegstatie van Jaocb Ydema aanwezig is. Een kort verslag van de bijeenkomst vindt u elders op deze website.


Donateursbijeenkomst 2016

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond in 2016 plaats in de Radboudkerk van Jorwert. Na het vergadergedeelte vonden er twee lezingen plaats onder de titel 'Nieuw gebruik voor oude kerken'. Als eerste vertelde voorzitter Henk Kroes van de Stifting Nijkleaster over de droom van Nijkleaster om een modern klooster te vestigen op het Friese platteland. Aansluitend vertelde architect Romke Lemstra over de bouwkundige aanpassingen die in de kerk van Jorwert hebben plaatsgevonden om Nijkleaster extra ruimte te bieden. Uitgelegd werd op welke manier het bouwhistorisch onderzoek leidend is geweest bij de uitwerking van de plannen.


Donateursbijeenkomst 2015

De donateursbijeenkomst van 2015 werd op zaterdag 17 oktober gehouden in de Terbantster Tsjerke. Vanwege het jubileumthema "kerk en natuur" was landschapsarchitecte Els van der Laan van bureau Noordpeil uit Sneek gevraagd om iets te vertellen over haar onderzoek naar de 45 kerkhoven rond onze oude Friese kerken. Kijk voor het verslag elders op deze website.