Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

Donateursbijeenkomsten

De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt ieder jaar een donateursbijeenkomst waar donateurs en belangstellenden worden geïnformeerd over het werk van de Stichting.

Donateursbijeenkomst 2017

De donateursbijeenkomst van dit jaar vindt plaats op zaterdag 4 november in Balk.

Na het officiële vergadergedeelte met actualiteiten en ontwikkelingen zal er een lezing over de Friese schilder Jacob Ydema worden verzorgd door prof. dr. Sible de Blaauw. Ydema heeft in de jaren dertig en veertig in diverse rooms-katholieke kerken in Friesland monumentale wandschilderingen gemaakt, onder andere in de St. Ludgeruskerk in Balk, maar ook in de St. Odulphuskerk in Bakhuizen en in de St. Clemenskerk op Ameland. De schilderingen in het priesterkoor van de Amelander Clemenskerk zijn bij de herbouw na de brand in 2013 gerestaureerd, en ook die in de St. Odulphuskerk in Bakhuizen en de St. Ludgeruskerk in Balk zijn onlangs gerestaureerd. Een interessante figuur die meer bekendheid verdient.

Programma
12.00-13.30 uur Lunchen in HCR Teernstra (facultatief, voor eigen rekening)
13.30-14.00 uur Ontvangst met koffie en/of thee (in de voorm. Geref. Kerk, Gaaikemastraat 3)
14.00-15.00 uur Donateursvergadering met actualiteiten en ontwikkelingen
15.00-15.15 uur Pauze
15.15-16.15 uur Lezing door prof. dr. Sible de Blaauw over de Friese schilder Jacob Ydema
16.15-17.15 uur Bezoek aan de St. Ludgeruskerk (facultatief)

De St. Ludgeruskerk bevindt zich op circa 150 meter van de vergaderlocatie.


Aanmelden en bereikbaarheid

Aanmelden
Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan verzoeken wij u om u uiterlijk 27 oktober 2017 aan te melden door een mail te sturen naar info@aldefrysketsjerken.nl óf door het strookje in te vullen en te retourneren bij de uitnodigingsbrief bij het juni-nummer van ons magazine Alde Fryske Tsjerken.

Bereikbaarheid

Het adres van HCR Teernstra voor de facultatieve lunch is: Van Swinderenstraat 69, 8561 AS Balk
Het adres voor de vergadering is naast het restaurant: Gaaikemastraat 3, 8561 AL Balk
Het adres van de St. Ludgeruskerk is Raadhuisstraat 44, 8561 EN Balk

Reisinformatie openbaar vervoer: www.9292.nl of tel: 0900-9292

Donateursbijeenkomst 2016

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond in 2016 plaats in de Radboudkerk van Jorwert. Na het vergadergedeelte vonden er twee lezingen plaats onder de titel 'Nieuw gebruik voor oude kerken'. Als eerste vertelde voorzitter Henk Kroes van de Stifting Nijkleaster over de droom van Nijkleaster om een modern klooster te vestigen op het Friese platteland. Aansluitend vertelde architect Romke Lemstra over de bouwkundige aanpassingen die in de kerk van Jorwert hebben plaatsgevonden om Nijkleaster extra ruimte te bieden. Uitgelegd werd op welke manier het bouwhistorisch onderzoek leidend is geweest bij de uitwerking van de plannen.


Donateursbijeenkomst 2015

De donateursbijeenkomst van 2015 werd op zaterdag 17 oktober gehouden in de Terbantster Tsjerke. Vanwege het jubileumthema "kerk en natuur" was landschapsarchitecte Els van der Laan van bureau Noordpeil uit Sneek gevraagd om iets te vertellen over haar onderzoek naar de 45 kerkhoven rond onze oude Friese kerken. Kijk voor het verslag elders op deze website.