Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Voorjaarsexcursie op zaterdag 16 maart 2019

Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân nodigt de excursiecommissie u op zaterdag 16 maart 2019 uit voor een bezichtiging van drie fraaie kerken. Deze zijn tussen 11.30 en 17.00 uur voor ieder gratis toegankelijk. De excursiecommissie verzorgt lezingen en rondleidingen. Wie met de bus langs de drie kerken wil reizen, wordt een dagarrangement aangeboden. U bent welkom.

De zestiende-eeuwse, laatgotische Grutte Tsjerke van Ternaard, grotendeels opgetrokken uit kloostermoppen, heeft een eenbeukig schip met een vijfzijdige koorsluiting. De steunbeuren zijn in 1792 vernieuwd. In het middenpad zien we in  de zerkenvloer fraaie zestiende- en zeventiende-eeuwse zerken. In de zeventiende eeuw schonk Douwe II van Aylva de toenmalige Nederlands Hervormde gemeente een orgel door Bader gebouwd dat in 1864 vervangen werd door een orgel van de firma Van Dam. De hoofdwerkkast met zijn unieke houtsnijwerk en geflankeerd door 32 houtenwapenborden  is wel behouden. De preekstoel en de herenbank voor de familie Aylva, die eigenaar was van de Ayvla State en de Herwey State, dateren uit de zeventiende eeuw. De in neoclassiscistische stijl gebouwde toren heeft de oude zadeldaktoren in 1871 vervangen.

De  geheel in romaanse stijl gebouwde Johanneskerk van Nes is een eenbeukige kerk waarvan het oudste deel uit de twaalfde eeuw stamt. Het fraaie dertiende-eeuwse muurwerk van het vierzijdig gesloten koor, eveneens opgetrokken uit kloostermoppen,  is versierd met lisenen, een rondboogfries en een tandlijst. De zadeldaktoren is eveneens uit kloostermoppen opgetrokken. De spitsboogvensters dateren uit de zestiende eeuw.  Het schip heeft een lambrizering van paarse (gevlamde) tegels. De  achttiende-eeuwse preekstoel met achterschot en kap is gemaakt in rococostijl. De zeventiende- en achttiende-eeuwse zerken in zowel de kerk als op het kerkhof vangen onze blik en het fraaie geluid van de twee klokken in de klokkenstoel ons gehoor.

De in 1860 in Nes geboren schrijfster Nynke van Hichtum (pseudoniem voor Sjoukje Bokma de Boer) schreef onder andere het beroemde kinderboek Afke’s tiental. Zij was echtgenoot van de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra.

De Doarpstsjerke van Metslawier is een zaalkerk uit 1776 die ligt op een wierterrein waar in de Middeleeuwen de voormalige kerk stond. Op een gedenksteen in de buitenmuur van het koor staat een tekst over de Allerheiligenvloed van 1570. Boven de ingang aan de zuidzijde zit een gedenksteen met een opschrift over de eerste steenlegging. De gevels hebben rondbogige vensters. De ingebouwde toren met ingesnoerde spits en met een luidklok uit 1711 is in 1925 gerestaureerd. De preekstoel, de herenbank en het rouwbord in Lodwijk XVI-stijl dateren uit de achttiende eeuw. De opvallend grote zerken evenals de banken met koperen blakers trekken de aandacht. Bij de restauratie van de kerk in 1970/1971 werd het interieur van de kerk hersteld. Het orgel, afkomstig uit de kerk van Spannum,  is in 1819 gebouwd door Radersma en in 1913 voltooid door Van Dam. De schilderachtige en gave kerk toont ons een fraai en ingetogen geheel.
In het dorp staat een kunstwerk in de vorm van een metalen driehoek met daarin een borstbeeld van Balthasar Bekker en op de top van de naald een vleermuis, een bokkenpoot en een kattenkop, die  in  De in 1608 te Metslawier geboren Bathasar Bekker werd  theoloog en verzette zich fel tegen het zogenaamde bijgeloof.

Rondleidingen, lezingen en concert
Er zijn in de drie kerken van 11.30 tot 17.00 uur doorlopend rondleidingen en lezingen over het kerkgebouw. Lezingen vinden in ieder geval plaats op de volgende tijden: (±) 11.45, 13.45 en 15.00 uur. De excursie wordt om 15.45 uur in de Doarpstsjerke van Metslawier afgesloten met een korte voorstelling in de vorm van een concert of een theatraal verhaal. U mag zich laten verrassen.

Kerkbeschrijvingen
Er is een brochure met  beschrijvingen van de drie kerken verkrijgbaar. Deze kunt u tot 11 maart bestellen door overmaking van € 3,- op NL92 INGB 0003 6906 69  t.n.v. Excursiecommissie Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. ‘brochure voorjaarsexcursie 2019’ en uw naam en adres. De brochure kunt u dan op 16 maart in een van de kerken afhalen. (In de kerken is een zeer beperkt aantal brochures tegen betaling verkrijgbaar. Op = Op)
Op deze website kunt u de brochure eventueel ook downloaden.

Vervoer
De excursiebus vertrekt om 11.00 uur van  het busstation Leeuwarden (bij het NS-station) en komt daar rond 17.00 uur weer terug. Voor de busdeelnemers kost het dagarrangement € 50,- (inclusief brochure kerkbeschrijvingen, lunch, koffie/thee, concert/voorstelling, hapje en drankje). Inschrijving bij ontvangst van genoemd bedrag op NL92 INGB 0003 6906 69 t.n.v. Excursiecommissie Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. arrangement voorjaarsexcursie 2019) en het aantal personen. U ontvangt van ons geen bevestiging. De brochure wordt in de bus verstrekt.

Adressen (handig voor de TomTom)

Ternaard:                     Grutte Tsjerke, Tsjerkestrjitte 1, 9145 RE
Nes (Dongeradeel):      Wâldwei 9, 9143 WX
Metslawier:                  Tsjerkebuorren 7, 9123 JT

Contactpersoon tijdens deze excursie is Piet Wouda, voorzitter van de excursiecommissie, mobiel bereikbaar via  06 44 028 890.Najaarsexcursie op 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. waren we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een bijzondere excursie met prachtige orgelspel van Theo Jellema.


Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.


Begeleiding voor kerkentochten

Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Excursiecommissie

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
P. Wouda, voorzitter
mw. B. Groothuis, secretaris
mw. S. Veenstra, penningmeester
mw. S. Kooi
J. Bolt
L. van der Meer
T. van Popta
W. Dijkstra