Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Najaarsexcursie op 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. zijn we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk

De kerken openen in het kader van de najaarsexcursie hun deuren tussen 11.30 en 17.00 uur voor ieder die het kerkgebouw wil bezichtigen. Er worden, zoals gewoonlijk, door de excursiecommissie lezingen en rondleidingen verzorgd.

De Dorpskerk Huizum is in 2013 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het kerkgebouw is met zijn 12e eeuwse, tufstenen muurwerk het oudste monument van de stad Leeuwarden. In de 15e eeuw is het vijfzijdig gesloten koor met in de koorwand een nis met een piscina toegevoegd. De bepleistering en de huidige venstervormen stammen uit de 19e eeuw.

De blikvanger in het buitengewoon rijke protestantse interieur is de houten preekstoel uit de zestiende eeuw. Dit is de enige preekstoel in Fryslân die dateert van vóór de reformatie. In de dooptuin staat een doopbekken uit 1604. Het houten tongewelf is voorzien van gewelfschotels met gesneden passiesymbolen met onder meer het hoofd van Johannes de Doper.

Op het kerkhof staat een baarhuisje, dat in 2014 volledig is gerestaureerd. In het baarhuisje is een expositie ingericht over grafcultuur in Friesland. Op de Huizumer begraafplaats werden onder anderen de ouders van de dichter Jan Jacob Slauerhoff begraven. Hun grafsteenplaat prijkt op een sokkel bij de ingang van het kerkhof. De dichter wijdde zijn langste gedicht (In Memoriam Patris) aan de begrafenis van zijn vader met dezelfde naam.

De huidige Waals kerk werd in 1530 als kloosterkerk van de Dominicanessen voltooid. Nadat het gebouw na de Reformatie als school heeft gefunctioneerd, werd het in 1659 door de toen gestichte Franse gemeente weer als kerk gebruikt. De huidige bepleistering en spitsboogvensters stammenuit 1837. Het fraaie toegangspoortje dateert uit de 17e eeuw. Heel symbolisch uitgebeeldis in de deur de oude kruk die draait in de geopende muil van een leeuw. Het fronton in het poortje bevat verrassende versieringen met o.a. teksten die in 1890 zijn verwijderd, nadat de Waalse Gemeente was opgeheven. Het huidige kerkinterieur dateert uit 1837. De nog uit de 17e eeuwse preekstoel is bijzonder fraai door zijn eenvoud. Het orgel werd in 1735 geschonken door prinses Maria Louise van Hessen Kassel (Marijke Meu). De kast van het orgel is rijk versierd met snijwerk. Het fraaiste onderdeel van het orgel is de balustrade met barokke versieringen met o.a. geschilderde wapenschilden van prins Willem IV en prinses Anna van Hannover.

De Grote of Jacobijnerkerk is het oudste monument van Leeuwarden. De bouw ervan is al voor 1300 begonnen. Oorspronkelijk maakte de kerk deel uit van het in 1245 gestichte Dominicanerklooster. Het vijfzijdig koor is sinds 1588 bestemd als laatste rustplaats voor de Friese Nassau’s. Het Oranjepoortje aan de oostkant versierd met een boompje met oranjeappels en de balkonvormige stadhoudersbank, ook wel koningskraak genoemd, zijn o.a. stille getuigen van de aanwezigheid van de stadhouderlijke familie. De gebrandschilderde ramen doen ons herinneren aan verschillende stadhouders. Sinds het eind van de 15e eeuw is de kerk een aantal malen uitgebreid en gerestaureerd. In de zuidmuur zien we muurschilderingen uit de 16e eeuwse periode van de Dominicanen. Fraaie grafstenen uit de 16e eeuwse renaissance bedekken de vloer. Het schip wordt gedomineerd door het schitterende barokorgel, van 1724 – 1727 gebouwd door Christiaan Müller.

Praktische informatie

Openingstijden:

De Dorpskerk Huizum en de Waalse kerk zijn te bezichtigen van 11.30 – 17.00 uur.
De Grote of Jacobijnerkerk is te bezichtigen tussen 11.30 – 16.00 uur.

Rondleidingen en lezingen:
Er zijn in de drie kerken doorlopend rondleidingen en lezingen.
Geplande lezingen vinden plaats op de volgende tijden: 12.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur.

Kerkbeschrijvingen
Er is in de kerken een brochure met de beschrijving van de drie kerken verkrijgbaar. Kosten: € 3,-

Orgelconcert:
Vanaf 15.00 – 16.00 uur geeft organist Theo Jellema een orgelconcert in de Grote of Jacobijnerkerk.

De kerken zijn gratis toegankelijk. Na afloop van het orgelconcert wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd bij de uitgang van de kerk.

Vervoer:
Er rijdt deze dag geen speciale excursiebus. Bezoekers kunnen gebruikmaken van het stadsvervoer.


Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.


Begeleiding voor kerkentochten

Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Excursiecommissie

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
P. Wouda, voorzitter
mw. B. Groothuis, secretaris
mw. S. Veenstra, penningmeester
mw. S. Kooi
J. Bolt
L. van der Meer
T. van Popta
W. Dijkstra