Restauratie orgel Johanneskerk Britsum

De restauratie van het Hardorff-orgel in de Johanneskerk van Britsum is bijna afgerond. De restauratie was een grote wens van de Plaatselijke Commissie, die ook een deel van het geld hiervoor beschikbaar stelde.

De kerk van Britsum is in 1980 overgenomen van de Hervormde Gemeente Britsum-Cornjum-Jelsum. Het meest bijzondere in de kerk zijn die muurschilderingen, die bij de restauratie in 1989 onder de witkalk in het koor werden ontdekt. Het orgel werd in 1861 gebouwd door Willem Hardorff (1815–1899).

In de afgelopen maanden is het orgel geheel gerestaureerd. Er lag veel vuil en kalk in. Hier en daar bevond zich ook kalk in de pijpen. De balg was lek en de hele windvoorziening maakte veel lawaai. Het schilderwerk was aan de klavierzijde in slechte staat. Er was veel houtworm aan de vleugelstukken en er trad bij bespeling (manualiter en pedaliter) veel gerammel op.

Het orgel is nu weer in oude luister hersteld. In de eerste helft van 2019 zal de officiële ingebruikname plaatsvinden.

Foto: Willem de Graaf

Restauratie en herbestemming kerk Dedgum

In juni 2018 is begonnen met de ingrijpende restauratie en herbestemming van de kerk in Dedgum. De kerk verkeert in een slechte staat van onderhoud en wordt volledig gerestaureerd. Na de restauratie volgt de herbestemming. Door de kerkzaal kleiner en de 'hal'  groter te maken, wordt de kerk geschikt gemaakt als dorpshuis. Dit was een grote wens van de inwoners van Dedgum. Daarnaast komt er in de toren een Bed & Brochje en wordt er een uitkijktoren gerealiseerd. Het is de verwachting dat het werk eind 2018 is afgerond.

Update: Begin september 2018 is het werk in volle gang. 

Herstel stucwerk Dorpskerk Huizum

Vlak voor de bouwvak van 2017 is begonnen met groot onderhoud aan de Dorpskerk in Leeuwarden-Huizum. Eerder werd al het orgel gerestaureerd. Nu is de buitengevel aan de beurt.
In de laatste weken voor de bouwvak heeft Siegersma Gevelrenovatie de stuclaag verwijderd die de laatste keren met latexhoudende verf was behandeld. Door de latex ontstaat een waterafstotende laag, die er tegelijkertijd ook voor zorgt dat er geen vocht van binnen naar buiten kan uitwasemen. De wit gestucte buitenkant van de kerk vertoonde de laatste tijd dan ook steeds meer lelijke plekken. Nu de stuclaag is verwijderd, kunnen ook de muurankers worden gerestaureerd en enkele scheuren in de buitenmuur zelf worden gedicht. Het terugbrengen van een stuclaag vindt na de bouwvak plaats, als de muren goed gedroogd zijn. Voor de Dorpskerk van Huizum mag het dus ook wel even een paar weken lekker warm en mooi weer worden...
De werkzaamheden kosten ruim een ton en kunnen worden betaald met 65% subsidie van het Rijk, aangevuld met de middelen die de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum als eigen aandeel had gereserveerd, en die bij de overdracht van de kerk in november 2013 aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken zijn meegegeven.

Opknapbeurt interieur Vituskerk Wetsens

Medio februari 2017 is Bouw- en Aannemingsbedrijf Weidenaar BV uit Dokkum begonnen met een opknapbeurt van het interieur van de Sint Vituskerk van Wetsens. Met name het stucwerk vraagt de nodige aandacht. De werkzaamheden worden betaald uit het lopende BRIM-plan dat van de vorige eigenaar, de Protestantse Gemeente Dokkum, Aalsum, Wetsens is overgenomen. De planning is erop gericht om de werkzaamheden eind februari af te ronden, zodat het concert van 5 maart gewoon doorgang kan vinden. Meer foto's zijn te vinden op de Facebook pagina van de Sint Vituskerk.

Bakker & Timmenga restaureert orgel Jorwert

In december 2016 is Orgelmakerij Bakker & Timmenga uit Leeuwarden begonnen met de restauratie van het Albertus van Gruisen-orgel (1799) in de Sint-Radboudkerk van Jorwert. Zowel het pijpwerk als de kas worden onder handen genomen. In de week van 23 januari zijn er steigers rond het orgel geplaatst. Daarmee worden de guirlandes en bekroningen bereikbaar gemaakt, die hersteld moeten worden. Meer informatie vindt u elders op deze website.

Restauratie Schalsum voor de kerst afgerond

Medio oktober is Bouw- en Restauratiebedrijf Dijkstra De Graaf uit Engwierum begonnen met het restaureren van de kerk van Schalsum. Zowel de toren als het schip zijn onderhanden genomen. Ook aan het interieur van de kerk is het nodige onderhoud gepleegd.
De werkzaamheden kostten circa een ton en zijn betaald met 65% subsidie van het Rijk (BRIM), aangevuld met bijdragen van cultuurfondsen. De restauratie van Schalsum is het laatste onderdeel van het grote onderhoudsproject van cluster 1 (23 kerken) die in de jaren 2011-2016 zijn opgeknapt.
De werkzaamheden in Schalsum zijn vlak voor de Kerst afgerond. Daarna is de kerk grondig schoongemaakt.

Interieur kerk Westernijtsjerk wordt opgeknapt

Direct na de herfstvakantie van 2016 is Restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt uit Weidum begonnen met de restauratie van de noordelijke helft van het interieur van de kerk van Westernijtsjerk. Alle herenbanken zijn verwijderd om - waar nodig - in de werkplaats te worden hersteld.
Achter de lambrisering is een dichtgezette toegang aangetroffen. Bij het dichtmetselen is gebruik gemaakt van een balk met het opschrift "1604". Deze vondst was nog niet bekend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een en ander is zorgvuldig gedocumenteerd. De lambrisering komt weer terug. De werkzaamheden zijn eind dit jaar klaar.

Restauratie Van Harenskerk in Sint Annaparochie voltooid

Julianus Ambachtelijke Bouwers uit Marssum is in december 2015 begonnen met de restauratie van de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. De officiële start vond plaats op woensdag 20 januari 2016. Wethouder Boukje Tol van de gemeente het Bildt onthulde bij die gelegenheid het bouwbord, samen met voorzitter Teake Brandsma van de Plaatselijke Commissie Sint Annaparochie.
De werkzaamheden werden financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rijk (BRIM), de Provincie Fryslân, de gemeente het Bildt, de Protestantse Gemeente Sint Annaparochie, de Stichting Bildtse Belangen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, diverse andere fondsen en bijdragen van donateurs en belangstellenden.
Op zaterdag 4 juni 2016 was er van 10 tot 16 uur open huis in het kader van de Dag van de Bouw. Hier kwamen circa 250 bezoekers op af. Op zaterdag 6 augustus 2016 kon de kerk voor het eerst na de restauratie weer worden opengesteld in het kader van Tsjerkepaad en de Bildtse Rembrandtmarkt rond de kerk. Hier werden ruim 800 bezoekers geteld. De officiële heropening vond plaats op woensdag 26 oktober 2016.

Toren en interieur kerk Hegebeintum gerestaureerd

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft vlak voor de bouwvak van 2016 de restauratie van de kerktoren van Hegebeintum kunnen afronden. Na het funderingsherstel dat in 2015 heeft plaatsgevonden, is nu ook de toren zelf aangepakt worden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Bouwbedrijf Van der Werff uit Dokkum.
De restauratie van de kerktoren was onderdeel van het BRIM-project 2011-2016 voor 23 van onze 45 kerkgebouwen. Het funderingsherstel dat vorig jaar heeft plaatsgevonden, was daarin niet voorzien. Die werkzaamheden konden in de tijd naar voren gehaald worden dankzij bijdragen van mevrouw Yke Wierda, de Provincie Fryslân en een succesvolle crowdfunding campagne. Nu de toren succesvol op een ondergrondse tafel van het beton is geplaatst, kon de toren zelf worden gerestaureerd.
Na de restauratie van de toren is ook het interieur van de kerk aangepakt. De werkzaamheden konden vlak voor de bouwvak worden voltooid. De officiële heropening vond plaats op 7 september.

Keuken en toilet in Hantumhuizen

In de kerk van Hantumhuizen zijn in de zomer van 2016 een keuken en toilet aangebracht door Bouw- en Restauratiebedrijf Dijkstra De Graaf uit Engwierum. De gebruiksvoorzieningen konden worden aangebracht dankzij de vele extra giften van donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en andere belangstellenden. De verantwoordingsbijeenkomst vond plaats op 30 augustus 2016.
De kerk zelf heeft in de eerste maanden van 2015 al in de steigers gestaan. Bouwbedrijf Van der Werff BV uit Dokkum heeft toen groot onderhoud in het kader van de subsidieregeling BRIM uitgevoerd.

Funderingsherstel Hegebeintum voltooid

De officiële start van de werkzaamheden was op 25 juni 2015. De eerste helft van de betonvloer waarop de toren komt te staan, is gestort op 15 oktober. Het tweede deel van de vloer wordt gestort op 12 november. De werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door subsidies van een particulier, de provincie Fryslân, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een succesvolle crowdfundingscampagne. De officiële heropening vond plaats op 7 september 2016.

Keuken en toilet in Peins

In de kerk van Peins is in 2015 een keuken en toilet in de voorhal aangebracht. De kerk van Peins wordt verhuurd aan viltkunstenaar Claudy Jongstra, Zij ontvangt er belangstellenden voor haar werkstukken uit de wereld van (binnenhuis)architecten en museumconservatoren. Tevens wordt het kerkje zo nu en dan gebruikt voor culturele activiteiten, en voor zondagse erediensten van de hervormde streekgemeente Dongjum-Ried c.a. De aanleg van de voorzieningen in het voorportaal is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Gemeente Franekeradeel en de afdeling Plattelandsprojecten van de Provincie Fryslân. Een informele ingebruikname heeft op 5 mei 2015 plaatsgevonden, waarbij heel wat dorpsbewoners even in de kerk kwamen kijken. De officiële heropening was op vrijdag 9 oktober met een pop up gallery van Claudy Jongstra.

Stucadoor aan de slag in Holwerd

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft in de laatste maanden van 2015 onderhoud laten uitvoeren aan de Willibrorduskerk in Holwerd. Eind oktober is stucadoorsbedrijf De Alde Stjelp uit Oosternijtsjerk in opdracht van Bouw- en Restauratiebedrijf Van der Werff BV uit Dokkum begonnen met het herstel van het stucwerk in de kerk. De voortgang van de werkzaamheden is te volgen via Facebook.

Restauratie Mariakerk Foudgum

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is maandag 1 december 2014 begonnen met de restauratie van de Mariakerk van Foudgum. Met name aan het interieur moest het nodige gebeuren. Zo is de houten vloer van het kerkschip hersteld, zijn verschillende banken gerestaureerd, evenals de houten lambrisering, en is het stukadoorswerk hersteld. Aan de buitenzijde is het metsel- en voegwerk hersteld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Bouwbedrijf Van der Werff BV uit Dokkum.
De werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (BRIM), de Provincie Fryslân, het Meens Luyten Janssen Block Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Meindersma-Sybenga Stichting, het Koninklijke Smilde Fonds en enkele andere fondsen.
Voor de kerk van Foudgum werd een aparte subsidie beschikbaar gesteld door de Stichting Piet Paaltjens uit Foudgum. De donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken hebben in de zomer van 2014 gezamenlijk € 13.500 extra beschikbaar gesteld voor de aanpassing van het interieur ten behoeve van het gebruik als dorpshuis en de plannen rond Piet Paaltjens/Francois Haverschmidt.
De plannen zijn uitgewerkt door Architectenbureau Kijlstra & Brouwer uit Beetsterzwaag, dat ook de directievoering heeft verzorgd. De provincie heeft in een later stadium nog eens € 10.000 subsidie verstrekt voor de herbestemming.
De restauratie is inmiddels voltooid. De heropening was op 28 mei 2015. Op 4 juli konden de donateurs een kijkje komen nemen die een extra donatie hadden overgemaakt voor dit project.

Kerk Allingawier kan er weer jaren tegen

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is maandag 1 december 2014 begonnen met de restauratie van de kerk van Allingawier. De start is feestelijk gemarkeerd met de onthulling van een bouwbord, in aanwezigheid van oud-aannemer Yde Schakel.
Bij de restauratie gaat het om het herstel van het voegwerk van de toren en de kerk, het aanlassen c.q herstel van trekbalken in de toren, het ontroeste van de balkankers in de toren, het ontroesten en behandelingen van de klokophanging in de toren, en aan het schip van de kerk het behandelen van de kap tegen houtworm aantastingen, het herstel van de houten bakgoten en van de loodaansluitingen tussen kerk en toren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouw- en Restauratiebedrijf S.D. van der Vegt uit Weidum.
Toen de steigers waren geplaatst, bleek de staat van de toren veel slechter dan verwacht. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft € 70.000 extra moeten uittrekken om de onderhoudsachterstand weg te werken. De toren kan er nu weer vele jaren tegen.