Home

Actueel / Activiteiten

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

Filter :

UITAGENDA

29-03-19

Onthulling en lezing Ridderbeelden

Tijdstip: 15.00
Locatie: Holwerd
Entree: Gratis

Graag nodigen wij u uit voor de onthulling van de ridderbeelden in de Sint Willibrorduskerk van Holwerd door Kris Callens, directeur van het Fries Museum en een lezing door Prof. dr. Yme Kuiper over de Adellijke memoriecultuur in Friesland in de Gouden Eeuw.   

 

Tien jaar geleden nam de Stichting Alde Fryske Tsjerken de Sint Willibrorduskerk in Holwerd in eigendom over van de Hervormde Gemeente Holwerd. Bij die gelegenheid pleitte ons algemeen bestuurslid Sytse ten Hoeve voor de terugkeer van de ridderbeelden van de familie Van Aylva naar de kerk waar ze ooit voor gemaakt waren.

Deze beelden, een knielende ridder en zijn echtgenote, dateren uit het midden van de zeventiende eeuw. Ze stonden op het familiegraf van de Van Aylva’s, een roemrijke adellijke familie uit Holwerd, in de voorganger van de huidige kerk. Bij de nieuwbouw van de kerk in 1776-1781 werd om het praalgraf van de Van Aylva’s heen gebouwd. Een kleine twintig jaar later werden de beelden in de Franse tijd (rond 1795) uit de kerk verwijderd. Na lange omzwervingen belandden ze uiteindelijk in het Fries Museum, waar ze de laatste jaren in depot lagen opgeslagen.

Tien jaar na de overname kunnen we de wens van de op 1 januari 2016 overleden Sytse ten Hoeve in vervulling laten gaan. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft de beide beelden in langdurig bruikleen gekregen van het Fries Museum en laten terugplaatsen in de Sint Willibrorduskerk, naar een ontwerp van architectenbureau Kijlstra en Brouwer uit Beetsterzwaag.

Lezing Adellijke memoriecultuur in Friesland in de Gouden Eeuw

Over het grafmonument van het echtpaar Aylva in Holwerd

Spreker: Prof. dr. Yme Kuiper, em. bijzonder hoogleraar Faculteit Letteren, RU Groningen

Toelichting: Qua aantal grietmansposten en hoge militaire ambten behoorde het geslacht (Van) Aylva tot de meest invloedrijke en vooraanstaande adel in Friesland in de zeventiende eeuw.

Zijn hoge maatschappelijke positie kon op verschillende manier worden getoond. Dit thema vormt een belangrijk onderdeel van een powerpointlezing naar aanleiding van de herplaatsing van de grafbeelden in de kerk van Holwerd. Wie waren de afgebeelde personen? Hoe uniek zijn hun grafbeelden?

Programma Lezing en Onthulling vrijdag 29 maart 2019

Het officiële gedeelte begint om 15.00 uur, vooraf is er gelegenheid om een kop koffie te drinken

-          Welkom door Jan Kersbergen, voorzitter Stichting Alde Fryske Tsjerken

-          Lezing door Yme Kuiper, em. bijzonder hoogleraar Faculteit Letteren, RU Groningen

-          Onthulling door Kris Callens, directeur Fries Museum, Leeuwarden

-          Hapje en drankje na afloop


Opgave:

Tot uiterlijk dinsdag 26 maart 2019 via info@aldefrysketsjerken.nl of 058-2139666 (Ibelien Nienhuis).


Website: http://


29-03-19

Uitnodiging onthulling en lezing ridderbeelden Holwerd d.d. 29 maart 2019

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Holwerd

Graag nodigen wij u uit voor de onthulling van de ridderbeelden in de Sint Willibrorduskerk van Holwerd door Kris Callens, directeur van het Fries Museum en een lezing door Prof. dr. Yme Kuiper over de Adellijke memoriecultuur in Friesland in de Gouden Eeuw. 

Onthulling

Tien jaar geleden nam de Stichting Alde Fryske Tsjerken de Sint Willibrorduskerk in Holwerd in eigendom over van de Hervormde Gemeente Holwerd. Bij die gelegenheid pleitte ons algemeen bestuurslid Sytse ten Hoeve voor de terugkeer van de ridderbeelden van de familie Van Aylva naar de kerk waar ze ooit voor gemaakt waren.

Lezing Adellijke memoriecultuur in Friesland in de Gouden Eeuw

Over het grafmonument van het echtpaar Aylva in Holwerd. Spreker: Prof. dr. Yme Kuiper, em. bijzonder hoogleraar Faculteit Letteren, RU Groningen

 

Programma Lezing en Onthulling vrijdag 29 maart 2019

Het officiële gedeelte begint om 15.00 uur, vooraf is er gelegenheid om een kop koffie te drinken

-          Welkom door Jan Kersbergen, voorzitter Stichting Alde Fryske Tsjerken

-          Lezing door Yme Kuiper, em. bijzonder hoogleraar Faculteit Letteren, RU Groningen

-          Onthulling door Kris Callens, directeur Fries Museum, Leeuwarden

-          Hapje en drankje na afloop
30-03-19

't Kerkje in Ter Idzard geeft Jong Muzikaal Talent een podium

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Ter Idzard
Entree: 10 euro
Cultuur in Ter Idzard wil jong talent van ArtEZ Conservatorium Zwolle een podium bieden! Stuk voor stuk zijn het musici die we van harte steunen op hun weg naar een mooie muzikale toekomst.

Op deze avond ontvangen we Trio Porteña.
Een cello, een accordeon en een viool, wat een prachtige combinatie. We hebben deze drie mensen horen spelen en verheugen ons zeer op hun komst! En op die van u.

Opgave: cultuur@ter-idzard.nl


31-03-19

Concert VivaVox in Redbadtsjerke Jorwert

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Jorwert
Entree: € 10,-

 

 

VivaVox is een klein Fries vocaal ensemble dat oude muziek zingt. De leden komen
iedere dinsdagavond in het kerkje in Friens bijeen om onder leiding van dirigente Alie
van Veldhuizen a capellamuziek uit de middeleeuwen en renaissance te zingen.


VivaVox komt op 31 maart a.s. in de Redbadtsjerke in Jorwert een concert verzorgen
dat in het teken staat van Muziek van de Bourgondische School, rennaissance-
muziek uit Frankrijk, geschreven door Franse componisten van zo’n 500 jaar terug,
onder meer Pierre Attaingnant, Pierre Certon, Clément Janequin, Claude le Jeune,
Pierre Passereau en Claudin de Sermisy.


‘Bourgondisch’ wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord om aan te geven dat er
optimaal van het leven genoten wordt. Deze term is afgeleid van de hertogen van
Bourgondië, een zijtak van het Franse koningshuis van Valois, die omstreeks 1400 in
het Noordoosten van het tegenwoordige Frankrijk een machtig rijk opbouwde, dat
ook een groot deel van de Nederlanden omvatte. Bekende hertogen van Bourgondië waren Filips de Goede en Karel de Stoute. Hun hof was bekend vanwege grote luxe en rijkdom.


De liederen die ten gehore worden gebracht zijn een plezier om naar te luisteren. Het
vocale deel wordt aangevuld door Jelle Rollema op klavecimbel en Martijn van
Dongen op blokfluit.


Opgave:

Meer informatie en kaarten: www.vivavox.nl


Website: http://www.vivavox.nl


31-03-19

Tobias Borsboom (piano) in de Doarpstsjerke van Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 10,- (inclusief koffie/thee)
Tobias Borsboom is een van Nederlands bekendste jonge pianisten van dit moment. Bekendheid verwierf hij met een dubbele nominatie voor de Dutch Classical Talent Award, die hem in 2015 werd uitgereikt. Tobias is een veelgevraagd pianist op velerlei podia en festivals als het Storioni Festival, het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht, het Wonderfeel Festival, My First Festival en The International Holland Music Sessions. Zijn solorecitals geven blijk van zijn belangstelling voor hedendaagse muziek.
Tobias Borsboom speelt o.a. werken van Liszt, Debussy, Swerts, Godowski en Nasapoulou.
(Foto Marco Borggreve)

Inlichtingen/reserveringen: h.lansen@chello.nl

Website: http://


04-04-19

Anna Maria van Schurman Lezing door Hella de Jonge in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: € 5,00
Anna Maria van Schurman Lezing door Hella de Jonge-Asser,
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,
donderdag 4 april 2019, 20.00 uur.


Van deze schrijfster en kunstenares kwam in 2018 haar veelgelezen boek Hartschade uit.
Ze houdt in de Dorpskerk Huizum de eerste Anna Maria van Schurman Lezing.
Anna Maria was de grootste vrouwelijke intellectueel uit de Gouden Eeuw en bracht regelmatig een bezoek aan Abbingastate en aan de Dorpskerk.
Deze lezing wordt vanaf nu jaarlijks door een bekende Nederlandse spreekster verzorgd.
Hella de Jonge bijt de spits van die reeks af. Haar lezing gaat over de relaties tussen mannen en vrouwen, ook voor wat betreft de manier waarop zij ingrijpende gebeurtenissen (dood van een kind bijv.) verwerken.
Hella is getrouwd met Freek en is een dochter van de beroemde tekstschrijver Eli Asser (van Schaep met vijf poten, etc.) die onlangs is overleden.

Na de lezing verzorgt LC-journaliste Kirsten van Santen een prikkelende gesproken column over mannen en vrouwen. Zij schrijft altijd heel aansprekend over culturele thema’s.
Na afloop signeert Hella de Jonge haar boek Hartschade.

De entree is € 5,00, te betalen bij de ingang van de kerk. Kom op tijd want vol is vol.
Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427, e-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com .
Ook informatie op: https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum .

Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum .


06-04-19

"De Traanjagers", Herinneringen van naoorlogse walvisvaarders. Lezing door ANNE-GOAITSKE BRETELER>

Tijdstip: 20.00
Locatie: Jelsum
Entree: €7,50
Als scholier werkte Anne-Goaitske Breteler, dochter van Gerrit Breteler en Anke Bijlsma, in café De Bûnte Bok in Lioessens, voorheen een walvisvaarderscafé. Door het café en de sterke verhalen van de stamgasten raakte ze gefascineerd door het walvisvaartverleden. Een verleden, net na de tweede wereldoorlog, waaraan wij tegenwoordig niet graag meer denken, terwijl de walvisvaart in de tijd van de wederopbouw een trotse bijdrage leverde aan de Nederlandse economie en identiteit.
Ze heeft deze herinneringen beschreven in haar boek “De traanjagers” wat 14 juni 2018 uitgebracht is bij de Amsterdam University Press.
In het boek beschrijft zij hoe ze aan tafel zit bij oud-walvisvaarders die allemaal, net na de tweede wereldoorlog, mee zijn gegaan op de reizen richting de Zuidpool.

Ze beschrijft de herinneringen die zij nog op hoge leeftijd hebben. De sfeer aan boord, de achtergronden en motieven van de vaarders en de avonturen in de havens passeren de revue, evenals de walvisjacht zelf. Talrijke foto’s uit die tijd illustreren haar verhaal.
Anne-Goaitske schrijft of ze erbij was. Het is of je mee bladert in het geheugen van de jongens die zich, net uit de Friese klei getrokken, opeens aan de Zuidpool bevonden, op schepen vol blubber, in zeeën van walvisbloed. Zo ver weg en toch nog zo dichtbij.

Nu het boek verschenen is, geeft Anne-Goaitske door heel Nederland lezingen over dit onderwerp. Daarin bespreekt zij niet alleen deze vergeten geschiedenis aan de hand van de reisverhalen van de mannen die ze sprak, maar ze laat het tevens zien met originele foto's en fragmenten uit een polygoon-film.  
Een groot deel van de oud-walvisvaarders is afkomstig uit Friesland.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-laatste-generatie-walvisvaarders-uit-nederland-spreekt/

Opgave: Y. Tamminga, mail:   PCKoarnjumJelsum@gmail.com   of   06 3300 5299
Website: http://detraanjagers.wordpress.com/


07-04-19

Ferhalen rûnom de tsjerke door Bert Looper in Schurega

Tijdstip: 14.30
Locatie: Schurega
Entree: 5,0007-04-19

Tûzen Triennen in Ioannis Teatertsjerke Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Jankfoddekoar Tûzen Triennen!

Mei selsskreane Fryske teksten, trochspekt mei is soad
humor en selsspot stiet Tûzen Triennen al sûnt 1997 garant
foar ferrassende optredens.
Teksten gean oer alle saken wêr`t froulju mei te krijen ha
en dat is in lange list!
Mei harren akts op en foar it poadium, bekinde melodyen
en ynteraktive presintaasje witte sy de seal
te boeien en te reitsjen!

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123


14-04-19

Ierse traditionele en eigenzinnige muziek van 'Fling' in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: € 10,00; kinderen € 2,50 (incl. consumptie in de pauze)
Ierse traditionele en eigenzinnige muziek van 'Fling',
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,
zondag 14 april 2019, om 15.00 uur.

Fling speelt op briljante en eigenzinnige wijze Ierse traditionele muziek.
Diep geworteld in de traditie ontworstelen zowel de gebrachte traditionals als de eigen composities de platgetreden paden door de zeer eigenzinnige aanpak.
De laatste acht jaar heeft Fling met vier verschillende muziekprogramma’s gereisd langs de theaters van Nederland. Van Delfzijl tot Heerlen en met zeer veel succes.
Na de jaren van theaterzalen komt Fling nu met een nieuw intiem programma, speciaal op maat gemaakt voor de kleinere podia.

Fling werd in 1996 opgericht en bestaat sinds 2004 uit Evertjan 't Hart (uilleann pipes, whistles en bouzouki), Annemarie de Bie (zang, dwarsfluit en bodhrán), Siard de Jong (viool, whistles, bouzouki and zang) en Philip Masure (gitaar, zang).
Dit viertal staat garant voor een buitengewoon en magisch programma vol sterke verhalen gevat in een stormvloed van wilde melodieën, zacht klagende airs en ontroerende ballades.

In de huidige bezetting zijn er twee cd’s uitgebracht, achtereenvolgens “Lost in Dunkineely” en “A Ditch near Cree”. Over de laatste cd schrijft de Leeuwarder Courant: 'De zang van Annemarie de Bie, kraakhelder en expressief, tilt de liedjes mooi boven zichzelf uit.
Fling is geen groep waarbij de laarzen stampen en de Guinness in het rond spettert.
De groep speelt zeer verzorgd en zo klinkt deze cd ook weer. Vakwerk, maar ook weer niet zo steriel dat het bier erbij doodslaat.'

De toegangsprijs is €10,00; voor kinderen € 2,50 (incl. consumptie in de pauze).
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!

De foto is van Henk Bruyns.


Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


14-04-19

Muusika dubbelconcert Wereldkoor Dekoor en Vocalgroup STIM in Redbadtsjerke Jorwert

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Jorwert
Entree: € 10,-

 

Onder de titel Muusika brengen Wereldkoor Dekoor uit Leeuwarden en Vocalgroup STIM uit Dokkum op zondagmiddag 14 april een zeer gevarieerd concert in de Radboudkerk.


De enthousiaste zangers en zangeressen van Dekoor brengen onder leiding van Wilco Kloosterman
met veel plezier hun nieuwe selectie uit het uitgebreide en veelzijdige wereldkoormuziekrepertoire. Dekoor wil u ditmaal verrassen met traditionele liederen uit verschillende windstreken en landen, waaronder Scandinavië, Rusland, Armenië en Spanje. Laat u meevoeren door de afwisselende sferen van het prachtige Schotse wiegenlied ‘Hush A Ba Birdie Croon’ via het filosofische Estlandse ‘Muusika’ naar de opzwepende klanken van de Tsonga-traditional ‘Xihanyanomo’.


Vocalgroup STIM brengt onder leiding van Titus Steegstra sinds 2006 met verve liederen uit het
gevarieerde close harmony en a capella genre. Onder de titel ‘STIM zingt anders’ maakten zij ditmaal een persoonlijke keuze uit het Nederlandse Luisterliedrepertoire. Het resultaat is een traktatie van mooie, ontroerende liedjes met poëtische teksten maar ook ironische en hilarische liedjes ontbreken niet. Te beluisteren zijn onder meer liedjes van Stef Bos, Huub van der Lubbe, Daniël Lohues, Harrie Jekkers en Lennaert Nijgh.


Beide koren zullen - en dit is een primeur! - ook gezamenlijk een aantal liedjes uitvoeren. Zij nodigen u van harte uit dit bijzondere concert met hen mee te beleven! Na afloop drinken we met iedereen die daar zin in heeft nog een glas in Het Wapen van Baarderadeel.


Opgave:

Kaarten verkrijgbaar à €10,- p/p in de kerk (open vanaf 15.00 uur)


Website: http://www.wereldkoor-dekoor.nl en www.vocalgroupstim.nl


14-04-19

Leafdesbrieven, Inez Timmer en Tseard Nauta

Tijdstip: 14:00 tot 16:30 u.
Locatie: Kortehemmen
Entree: 12,50 pp.
Inez Timmer en Tseard Nauta met Leafdesbrieven; 
een aangrijpend literair hoorspel, vertelt het verhaal van Andrew Makepeace III en Melissa Gardner. Een uit het Amerikaanse ‘Love letters’ naar het Fries vertaalde toneelklassieker.

Sûnt har bernejierren binne Andrew en Melissa dikke freonen en hoewol’t se gek op mekoar binne rint it libben lykas it rint. Beide trouwen mei in oarenien, krije in eigen libben, in eigen wrald.
Andrew kriget sukses yn de polityk; Melissa yn de kuenst, mar rekket fertize yn ûgelokkige affaires en drank.  Wat harren bynt is in briefwiksel dy’t se in libben lang folhâlde.
Yn dy brieven skriuwe se mekoar alles wat se yn it echte libben net tsjin mekoar sizze kinne of wolle. De toan wikselet tusken humor, wanhoop, langstme en kleare erotyk

Opgave:

Aanmelding deelname kan -via e-mail a.birkhof@kpnplanet.nl  maar is niet noodzakelijk. Bezoekers kunnen vanaf 13:30 u. tot aanvang uitvoering om 14:00 u. ook zonder opgave vooraf vrijelijk bij de stjerke binnenlopen.

Tijdens 'inloop' en na afloop van de uitvoering wordt een eenvoudige catering -ad €1,50 per consumptie- verzorgd. Na afloop van de uitvoering is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.
Voor mensen die met de auto komen; er is ruime gratis parkeergelegenheid langs de oprijlaan van de tsjerke.


Website: http://kloosterkerkkortehemmen.nl


14-04-19

Lezing door Anne-Goaitske Breteler over na-oorlogse walvisvaarders

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Olterterp
Entree: 7,50

Opgave:

Op 14 juni 2018 heeft Anne-Goaitske Breteler( dochter van Gerrit Breteler en Anke Bijlsma ) haar debuut 'De traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders' uitgebracht bij de Amsterdam University Press. In het boek beschrijft zij op fraaie wijze de herinneringen van oud-walvisvaarders die allemaal, net na de Tweede Wereldoorlog, mee zijn gegaan op de reizen richting de Zuidpool. De sfeer aan boord en de avonturen in de havens passeren de revue evenals de walvisjacht zelf, maar ook de twijfel en ambivalentie die tot op de dag van vandaag als een schaduw over deze herinneringen hangen.

Nu het boek verschenen is, geeft Anne-Goaitske door heel Nederland lezingen over dit onderwerp. In haar lezing bespreekt zij niet alleen deze vergeten geschiedenis aan de hand van de reisverhalen van de mannen die ze sprak, maar ze laat het tevens zien met originele foto's en film-fragmenten.

De recensies over haar tot nu toe gehouden lezingen zijn lovend.

Entreekaarten voor aanvang bij de kerk of reserveren via olterterp@gmail.com 

Locatie Hippolytuskerk: Achterwei 6 Oterterp.  Pad in tegenover restaurant "Het Witte Huis". 

 


Website: http://


14-04-19

Surpriseconcert ter afsluiting jubileumseizoen Kloosterkapel Sibrandahûs

Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Sibrandahûs
Entree: €7,50
Het culturele programma van Kloosterkapel Sibrandahûs beleeft dit seizoen haar 25ste editie. Dit zilveren jubileumjaar wordt afgesloten met een verrassingsconcert.
Nadere informatie over dit speciale concert volgt nog.

Website: http://


14-04-19

Koarbizznizz in Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15:30 uur
Locatie: Terband
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje

Vocaal ensemble Koarbizznizz is in 2006 opgericht door dirigent Siebren Kramer. Het ensemble bestaat uit 12 geoefende amateurzangers en –zangeressen uit diverse Friese windstreken. Koarbizznizz onderscheidt zich met name van andere ensembles door te kiezen voor een mix van verschillende muziekperioden  en -stijlen. De oorsprong van de muziek rond een concert-thema varieert in alle gevallen van renaissance tot hedendaagse close harmony en poparrangementen. Koarbizznizz heeft inmiddels een breed a capella repertoire: van Bach tot Bremer en van Noël tot Joel. De muziekstukken worden gekoppeld aan een thema dat tussen de diverse muziekstukken met de nodige kwinkslagen wordt toegelicht.


Opgave:

Voorverkoop via het Posthuis Theater in Heerenveen, tel. 0513 61 94 94


Website: https://www.posthuistheater.nl/voorstellingen/730/_locatie_Terbantster_Tsjerke_/Koarbizznizz_vocal_group/


21-04-19

Ralph en Ewa in Ioannis Teatertsjerke Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
Info volgt

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123


05-05-19

De 'Vijf Mei Rede' door 'geluksprofessor' Ruut Veenhoven met muzikale begeleiding in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 16.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: Gratis
De 'Vijf Mei Rede' door 'geluksprofessor' Ruut Veenhoven
met muzikale begeleiding,
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,
zondag 5 mei 2019, 16.00 uur.


Elk jaar wordt in de Dorpskerk door een prominente Nederlander de Vijf Mei Rede gehouden. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door prof. dr. Ruut Veenhoven.
Hij is socioloog, pionier en wereldautoriteit in de wetenschappelijke studie van geluk in de zin van subjectief genieten van het leven. De titel van de lezing luidt: 'Vrijheid & Geluk'.

De lezing wordt van een passende muzikale omlijsting voorzien door het duo Derk Stegeman & Hennie van der Wal. Derk Stegeman is een vermaarde cellist en Hennie van der Wal begeleidt hem op orgel (Vivaldi, Sonate in a-mineur) en op piano (Johann C.F. Bach, Sonate in G).
Omdat het Bevrijdingsdag is heffen we voor de Vijf Mei Rede geen entree.
Des te meer geldt: kom op tijd want vol is vol.
Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427.
E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com .
Ook informatie op https://www.dorpskerkhuizum.nl .

Opgave:

Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


12-05-19

Solo-musical 'Mademoiselle Chanel' van Inez Timmer in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: € 10,00; voor kinderen € 2,50 (incl. consumptie in de pauze).
Solo-musical 'Mademoiselle Chanel' van Inez Timmer,
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,
zondag 12 mei 2019, 15.00 uur.

Coco Chanel (Inez Timmer) doet verbazingwekkende onthullingen over haar duistere zijde als geniale modeontwerpster, die alles wist te overwinnen behalve haar besmuikte verleden. Liefdeloze jeugd, grenzeloze ambitie en peilloze eenzaamheid.
Gabrielle‚ 'Coco' Chanel was de eerste vrouwelijke modeontwerper die met stijl, tijdloze elegantie, maar ook gewetenloos en met ijzeren discipline een wereldimperium creëerde. Ze wist precies wat ze wilde: het vrouwelijke lichaam haar vrijheid teruggeven, korte metten maken met korsetten en ouderwetse vlechten. Ze creëerde een parfum dat de wereld veroverde, kleedde wereldsterren en presidentsvrouwen. Allemaal vanuit het diepste verlangen erbij te horen en erkend te worden. Haar eenvoudige komaf haalde haar telkens weer in en zo bleef ze gevangen in eindeloze eenzaamheid, die de triomf van haar werk overschaduwde.
Een opwindende en bruisende voorstelling vol prachtige Franse chansons.
Inez Timer is een internationale musicalactrice, theatermaaksteren zangeres.
Ze speelde in Duitsland, Oostenrijk en Nederland in meer dan dertig musicals. In Straatsburg trad ze op met het Metropolo orkest en met de musical 'De klokkenluider van de Notre Dame' werkte ze in New York.

De toegangsprijs is €10,00; voor kinderen € 2,50 (incl. consumptie in de pauze).
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!


Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl, https://www.theaterineziatief.nl/producties/mademoiselle-chanel/


12-05-19

Cabaretier Henk Boogaard in Ioannis Teatertsjerke Wiern

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 10,00
'Ínterne beslommeringen'

In zijn cabaretprogramma 'Ínterne beslommeringen' vertelt Henk Boogaard, dat alles wat men zegt en alles wat hij leest, letterlijk bij hem binnen komt. Waardoor hij o.a. veel moeite ondervindt met de gebruikelijke clichés in onze dagelijkse communicatie.
'Hoe gaat het?', 'Hoe is het?', 'Alles goed?' en 'Zo!?...leef jij nog?', noemt Henk daarom ook Clichématige Contact Constructies (CCC's).
Daarentegen deelt hij 'Fijne dag!', 'Succes!', 'Hou je haaks!' en 'Rij voorzichtig!' weer in bij de MGGG's, of te wel het Mee Geef Gewens Gedoe.
Het beleefde jongentje in hem speelt um danig parten, hij moet altijd maar eerlijk zijn van zichzelf zijn.
De omgang met anderen is het telkens weer een hele worsteling. Op humoristische wijze doet Henk hiervan haarfijn verslag.

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


16-05-19

Lezing: ‘Het landschap staat in mij geschreven’ ........ over kerk en landschap in Friese literatuur en kunst.

Tijdstip: 19:30 uur
Locatie: Britsum
Entree: gratis
De Johanneskerk in Britsum wil vertellen:
Over alles wat met de kerk verbonden is. De grond, de stenen, de mensen.
En in het verlengde daarvan de literatuur en de kunst. Hedendaags, maar ook in historisch perspectief. Wie kan over dat laatste beter spreken dan de directeur (Bert Looper) van de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân: Tresoar.

Website: http://www.kerken.frl/sint-johanneskerk


17-05-19

Concert van Vocaal Ensemble 'Lijn 12' in 'Muziek+' van de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 17.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: De concerten in de serie 'Muziek+' zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Concert van Vocaal Ensemble 'Lijn 12',
in de serie 'Muziek+' van Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,
vrijdag 17 mei 2019 van 17.00 – 18.00 uur.

'Lijn 12' is een tienkoppig, eigenwijs vocaal ensemble.
Onder leiding van Sjoek Nutma zingt de groep deels a capella en deels met pianobegeleiding van Tinelies Beetsma.
'Lijn 12' heeft als standplaats Leeuwarden maar de zangers zijn afkomstig uit alle windhoeken van Friesland.
Zij hebben ieder op eigen wijze een brede zangervaring opgedaan en dat vinden luisteraars terug in de bijzondere klank van deze groep.
'Lijn 12' brengt muziek uit alle werelddelen ten gehore en past regelmatig subtiele choreografie toe.
Door de afwisseling in muziekstijlen zult u zich tijdens het optreden geen moment vervelen.


Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl, http://www.lijn12.com


19-05-19

Orgelconcert door Theo Jellema

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Britsum
Concert om de heringebruikname van het gerestaureerde Hardorff-orgel te vieren.
Meer info volgt

Opgave: ?
Website: http://www.kerken.frl/sint-johanneskerk


19-05-19

Walfiskfangst - lêzing Anne-Goaitske Breteler in kerk Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Wier
Entree: € 7,50
Walfiskfangst - Lêzing troch Anne-Goaitske Breteler
Meer info volgt

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


24-05-19

Orgelconcert door Ana Buzón Calderón in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 17.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: De orgelconcerten in de serie 'It lûd fan Van Dam' zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage voor de organist wordt zeer op prijs gesteld.
Orgelconcert 'It lûd fan Van Dam' door Ana Buzón Calderón,
orgelklanken in de Dorpskerk Huizum,
vrijdag 24 mei 2019 van 17.00 – 18.00 uur.

Na de restauratie van het orgel in de Dorpskerk Huizum, eind 2015, zijn we gestart met een serie orgelbespelingen, één keer per maand op een vrijdagnamiddag van 5 tot 6 uur.
Dit bleek een groot succes. Daarom krijgt het ook dit jaar een vervolg.
Op vrijdag 24 mei is Ana Buzón Calderón de organist die u de prachtige klanken van ons fraai gerestaureerde Van Dam orgel opnieuw wil laten horen.
Meestal kunt u het orgel alleen horen. Bij deze concerten kunt u de organist ook volgen in zijn of haar spel.

U bent van harte welkom voor een uur 'Van Dam-klanken', onder het genot van een kop koffie of thee.

De orgelconcerten in de serie 'It lûd fan Van Dam' zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage voor de organist wordt zeer op prijs gesteld.
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!
Koffie/thee € 1,50.


Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


15-06-19

Tsjerkepaad 2019

Tijdstip: 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Leeuwarden-Huizum
Entree: gratis toegang
'Tsjerkepaad 2019' begint officieel op 6 juli 2019 maar voor de Dorpskerk Huizum wordt de periode van 15 juni tot en met 14 september aangehouden. Die periode is de Dorpskerk Huizum op de zatermiddagen weer open voor 'Tsjerkepaad'.
Als bezoeker van onze oude - maar zeer fraaie - kerk bent u van harte welkom tussen 13.30 en 17.00 uur.
Het thema van 'Tsjerkepaad' is dit jaar 'Kerk en kunst'.

Tijdens 'Tsjerkepaad' kunt u ook de expositie van de Leeuwarder schilder Eddy Sikma, met als onderwerp 'Landschap & Huizum', bezichtigen.
Bij de opening vertelt de schilder over zijn werk.

Het Van Dam-orgel zal regelmatig worden bespeeld.

Onze vrijwilligers zullen u graag een kopje koffie of thee aanbieden.
Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


27-06-19

Optreden Roon Staal

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Britsum
Entree: € 17,50

***** "Let the amazing vocal performance of Mr. Staal now carry you away" - Art Garfunkel -
***** "it's his voice not least his songwriting ability that really shines throughout" - Gilbert 'O Sullivan -


ROON STAAL MET NIEUW PROGRAMMA IN BRITSUM TIJDENS ZOMER TOUR

Donderdag 27 juni a.s. geeft zanger-pianist een concert te Britsum in de Johanneskerk. Aanvangstijd is 20.00 uur. De deur is een half uur voor aanvang van het concert geopend.

Het concert te Britsum is een van de concerten in de Zomer Tour welke in de maand juni plaatsvindt.
Roon Staal zingt en begeleidt zichzelf vanachter de piano en heeft een aangename stem en authentieke performance. Hij woont en werkt zowel in Nederland als in het verre oosten van Rusland. Een deel van het jaar verblijft hij in Vladivostok, waar hij ook geregeld concerten geeft.
In eerdere jaren heeft hij een rijk musicalverleden opgebouwd (Les Miserables, Tommy, Rembrandt en Petticoat) en inmiddels heeft hij 10 albums en een dvd op zijn naam staan.
De zanger weet met zijn warme stem en prachtige pianospel het publiek steeds weer te raken met prachtige vertolkingen van zijn eigen composities en werk van andere componisten. Naast bekende eigen songs als Weet Waarom Je Leeft, Promise en In The Silence Of Light zullen ook zijn bekendere cover werken als Help Me Through The Night, Pie Jesu en Stay With Me 'Till The Morning niet ontbreken.

In 2019 staan 3 nieuwe album releases op het programma: ten eerste zijn album 'A New Door Opens' met daarop piano composities van eigen hand zoals het gelijknamige titelnummer maar ook 'Anthem For All' en 'The Land Where We Dance'. Dit album wordt in het voorjaar opgenomen. Later in 2019 wordt een nieuw album verwacht met veel nieuwe coversongs waaronder werk van John Lennon (Across The Universe), Boudewijn de Groot en Gilbert O'Sullivan. Tenslotte zal aan het einde van het jaar een tweede kerstalbum verschijnen in navolging van zijn eerste 'Christmas Album'.

Opgave: Alle informatie is te vinden op www.roonstaal.com. 
Website: http://www.kerken.frl/sint-johanneskerk


15-08-19

Apollo Ensemble (hobo, klarinet, natuurhoorn, fagot, pianoforte) in de Doarpstsjerke van Rottevalle

Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 12,50 (inclusief koffie/thee)
Het pianokwintet van Mozart in de Doarpstsjerke van Rottevalle. Sommige muziek is zo mooi en spreekt zo tot je verbeelding, dat je eigenlijk iets meer van dit wonder zou willen weten en het misschien zelfs een tweede keer zou willen horen.
Donderdag 15 augustus kan dat, dan komen de docenten van de Apollo Zomeracademie van Drachten naar Rottevalle met een pianoforte om in de doarpstsjerke met het publiek een ontdekkingsreis te maken door de wonderlijke muziek van W.A. Mozart. Zijn pianokwintet KV 542 voor pianoforte, hobo, klarinet, hoorn en fagot, dat hij in 1984 in Wenen componeerde, beschouwde Mozart zelf als het beste dat hij ooit gecomponeerd had, zo schreef hij zijn vader. Een feit is dat vanaf de eerste uitvoering, twee dagen nadat hij het af had, dit stuk gelijk een groot succes werd en dat is het gebleven tot de dag van vandaag! Het Apollo Ensemble speelt op kopieën van instrumenten uit de tijd van Mozart. In de doarpstsjerke belooft deze authentieke klank heel mooi tot zijn recht te komen.
Uitvoerenden: Robert de Bree - klassiek hobo, Erica Hoeprich - klassiek klarinet, Stefan Blonk, natuurhoorn, Thomas Oltheten - klassiek fagot en Marion Boshuizen - pianoforte.

Inlichtingen/reserveringen: yvette.mulder1968@gmail.com

Website: http://


23-08-19

Optreden Grytsje Kingma

Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Britsum
Entree: volgt

Grytsje Kingma - zanger, songwriter, tekstschrijver

In 2008 besloot Grytsje Kingma haar hart te volgen en haar passie voor zingen te combineren met het schrijven van songteksten in de Friese taal. Samen met violist / entertener Rob du Jardin heeft ze sinds 2009 vele optredens verzorgd, maar is ook een solocarrière begonnen. Ze treedt vaak op in verenigingen, zorgcentra, culturele instellingen en verliest ook muzikale deelname aan kerkdiensten. Haar teksten werken en voegen taalkundig prachtig samen. Ze weet met haar zuivere zangstem een ​​gevoelige snaar aan te raken, waarin het Fries de taal van het hart spreekt.

In 2010 verscheen haar eerste CD, 'Wjerlûd', met vijftien eigen nummers. In 2011 werd de tweede CD, 'Wytfear', genoemd. Ook op deze CD worden het lied en gitaarspel van Grytsje aangevuld met het vioolspel van Rob en ook met arrangementen van multi-instrumentalist Wil van Eekeren. Daarnaast is er een tekstbundel van haar show met 52 teksten en gedichten. Huilen zingt naast haar eigen liederen ook vaak in tekst van de dichter Atze Bosch, waarvan er enkele op muziek zijn gezet door Bernard Smilde. De composities van Bernard Smilde worden meestal begeleid door pianist Lars Mulder.
Op 1 december 2018 verscheen haar derde CD: "Singing a new song". Op deze CD staan ​​12 christelijke liederen, allemaal vertalingen van Atze Bosch. Gitarist Jan Bartlema en Wil van Eekeren met synthesizers en blokfluiten hebben de muzikale begeleiding verzorgd en ook Lammert van der Leij, Lars Mulder en Rob Faltin / du Jardin hebben de samenwerking verloren.

Grytsje heeft een programma samengesteld met liedjes van deze CD in combinatie met andere nummers van Atze Bosch en tussendoor worden ze verteld over hun speciale samenwerking. Maar ze zingt en speelt nog steeds de andere nummers van de eerste twee cd's en andere nieuwe werken. In overleg is er altijd een op maat gemaakt programma mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een speciaal nummer worden geschreven dat geschikt is voor de gelegenheid. Er zijn dus liedteksten gemaakt in een boek, op een jubileum, in een dorp of op een speciaal evenement. 
Een act met Grytsje Kingma is altijd uniek!Website: http://www.kerken.frl/sint-johanneskerk


15-09-19

Concert Fryska Flute Ensemble

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Britsum
Entree: ?
Opgave: Nadere informatie volgt.

Website: http://www.kerken.frl/sint-johanneskerk


13-10-19

Ketevan Sharumashvili (piano) in de Doarpstsjerke van Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 10,- (inclusief koffie/thee)
Dat de Georgische topmuzikante Ketevan Sharumashvili zich onlangs in ons land heeft gevestigd, is een ware verrijking voor klassiek minnend Nederland. Naast haar voortreffelijke techniek blinkt de jonge charismatische pianiste vooral uit door haar enorm diepgaande spel. Haar fijngevoeligheid is indrukwekkend en kalmeert de ziel van de luisteraar.
Ze groeide op in Tbilisi en begon daar pas op twaalfjarige leeftijd met haar pianostudie. Toch wist ze al op haar veertiende het Rubinstein Concours in Parijs te winnen. Ze volgde een imposante internationale opleiding (in vier landen!), die ze afsloot als 'special talent' bij pianogigant Jan Wijn in Amsterdam. Meerdere prestigieuze prijzen staan op haar naam en ze kreeg masterclasses van de grootste pianisten ter wereld.
Ketevan heeft voor haar concert in de Doarpstsjerke van Rottevalle een zeer aantrekkelijk, afwisselend en uitdagend programma samengesteld met werken van onder andere Bach, Liszt, Ginastera en Piazzolla. (www.ketisharu.com)

Inlichtingen/reserveringen: yvette.mulder1968@gmail.com

Website: http://


27-10-19

Preek van de leek door Jos Thie in het Mariakerkje van her vroegere Kortezwaag, thans Gorredijk

Tijdstip: inloop 10.30 uur met koffie/thee; aanvang preek 11.00 uur
Locatie: Gorredijk-Kortezwaag
Entree: gratis (collecte aan het eind van de preek)

Inhoud van de preek komt nog.


Website: http://


17-11-19

'Winterreise' van Schubert door Palle Fuhr Jørgensen (bariton) en Roel Praas (piano) in de Doarpstsjerke van Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Rottevalle
Entree: € 10,- (inclusief koffie/thee)
Palle Fuhr Jørgensen, een in Nederland wonende Deense bariton, ontving zijn zangopleiding aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waarna hij zijn opera-opleiding in Antwerpen vervolgde. Hij volgde ook masterclasses. Palle heeft solistische medewerking verleend aan vele concerten en opera's in binnen- en buitenland. Zijn repertoire bevat zowel oratorium, lied, opera en barok als hedendaagse muziek en hij treedt vaak op met pianist Roel Praas.
Roel Praas studeerde piano aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle bij Thom Bollen, waar hij ook zijn solistendiploma behaalde. Daarna vervolgde hij zijn studie bij Alwin Bär in Amsterdam en Geoffrey Madge in Den Haag. Hij volgde cursussen in Frankrijk en Oostenrijk. Roel is een veelgevraagd pianist voor pianorecitals en geniet bekendheid als begeleider van koren, zangers en instrumentalisten. Als docent is hij verbonden aan de Muziekschool Twente.
'Winterreise' (1827) is een cyclus van 24 door Franz Schubert getoonzette gedichten van Wilhelm Müller voor zangstem en piano. Het verhaal lijkt betrekkelijk eenvoudig: een jonge man wordt afgewezen en gaat op reis. In het laatste lied ontmoet hij de Leierman, de speelman met de draailier, een verpersoonlijking van de dood.

Inlichtingen/reserveringen: yvette.mulder1968@gmail.com

Website: http://


24-11-19

Preek van de leek door Bertus Looper in Mariakerkje van het vroegere Kortezwaag, thans Gorredijk.

Tijdstip: inloop 10.30 uur met koffie/thee; aanvang preek 11.00 uur
Locatie: Gorredijk-Kortezwaag
Entree: gratis (collecte aan het eind van de preek)

Inhoud preek wordt nog vermeld.


Website: http://


Zomertentoonstelling "Pelgrimeren in 't licht van de Melkweg"

Tijdstip: 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: Sint Jacobiparochie
Entree: gratis
Pelgrimeren in 't licht van de Melkweg

zomertentoonstelling 7 juli tot en met 1 september (alleen op zaterdagen)
De Groate Kerk St-Jacobiparochie

Pelgrimage in foto’s beelden en gedichten
Dick en Sidon Wesselius nemen u mee op hun tocht naar Santiago de Compostela.

stempels / heraldische afbeeldingen ontworpen door Jelle Terluin naar een idee van pastoor Jan Romkes van der Wal. Het Jabikspaad loopt langs oude heerwegen. Voor de dorpen die liggen aan het Jabikspaad zijn aan de hand van hun geschiedenis stempels gemaakt.

labyrinth / het labyrinth van Jan Romkes van der Wal. Hoe vind je je wegop hetpelgrimspad. In 12 “stappen” langs de pelgrimsweg.

in de vitrines / materiaal over pelgrimeren door Janneke Schievink en Gerlof Katuin.

foto’s van Marty Slager laten De Groate Kerk en Zwarte Haan zien. Wadvissen boven (voormalig) het Bildt was flink aanpakken. Roel de Weerd laat in beeld en materiaal het vissen uit het verleden zien.

wierookvat, speciaal voor deze zomer geplaatst in de kerk in Sint-Jacobiparochie.

informatie: www.groatekerk.nl

Opgave: n.v.t.
Website: http://www.groatekerk.nl