Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact


De Friese Elfkerkentocht

Op maandag 8 januari 2018 is in de Dorpskerk van Leeuwarden-Huizum het boek De Friese Elfkerkentocht van prof. dr. Justin Kroesen gepresenteerd. Het boek is drietalig (Nederlands, Engels en Duits) en wordt uitgegeven door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in samenwerking met Uitgeverij Wijdemeer. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandels in Fryslân, de website van Uitgeverij Wijdemeer en in een aantal van de elf beschreven kerken.

Donateurs
Donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken die het boek bestellen, betalen geen verzendkosten. Bestellen kan via de bon in de folder die bij het magazine 'Alde Fryske Tsjerken' in december 2017 is verzonden. U kunt ook een mail sturen naar info@aldefrysketsjerken.nl Bij binnenkomst van de bestelling (via bon of e-mail) verifiëren we eerst of u donateur bent. Als dat het geval is, geven we uw bestelling door aan Uitgeverij Wijdemeer. De verzending vindt plaats door Uitgeverij Wijdemeer.

Bezoek van de kerken
De elf kerken die in het boek beschreven worden, kennen elk hun eigen openingstijden. Nadere informatie vindt u per kerk hieronder. Wilt u zeker weten dat u terecht kunt, neem dan vooraf telefonisch contact op.

Aldtsjerk
Adres: Van Sminiaweg 29, 9064 KD Aldtsjerk
Openingstijden: op aanvraag via beheerder Pro Rege: 058-2561591
Gratis toegang
Geschikt voor minder-validen.
Website: www.pgtrynwalden.nl

Buitenpost
Adres: Oude Havenstraat 1, 9285 TC Buitenpost
Openingstijden: de kerk is normaal alleen tijdens diensten geopend. Op verzoek kan men via de koster de kerk bezoeken.
Sleuteladres: B. Schipper, Hoefslag 32 te Buitenpost, tel. 0511-541800
Gratis toegang
Geschikt voor minder-validen op de begane grond; toren en orgel zijn alleen via trap te bereiken.
Website: www.pknbuitenpost.nl

Easterlittens / Oosterlittens
Adres: Huylckensteinstrjitte 4, 8835 XM Easterlittens
Openingstijden: op afspraak via de koster.
Sleuteladres: P. van Gunst, tel 0517-341642.
Gratis toegang
Geschikt voor mindervaliden.
Website: www.lankmeamert.nl

Hegebeintum / Hogebeintum
Adres: Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum,
Pypkedyk 4, 9173 GC Hegebeintum, tel. 0518-411783

Openingstijden
April t/m oktober:
Maandag t/m zaterdag: 10.00-17.00 uur
Zon- en feestdagen: 12.00-17.00 uur
November t/m maart:
Dinsdag t/m zaterdag: 13.00-17.00 uur
Zon- en feestdagen: 13.00-17.00 uur

Toegangsprijzen
Volwassenen: € 3,50
Groepen vanaf 20 personen: € 3,- pp
Kinderen (t/m 12 jaar): Gratis

Geschikt voor mindervaliden
Website: www.hegebeintum.info

Huizum
Adres: Huizum Dorp 67, 8934 BS Leeuwarden
Openingstijden: medio juni tot medio september elke zaterdagmiddag, en verder tijdens alle evenementen, zie ook het infopaneel bij de kerk
Sleuteladres: De Pelsweg 1, 8934 CC Leeuwarden tel. 06-51050174
Gratis toegang
Geschikt voor mindervaliden
Website: www.facebook.com/dorpskerkhuizum

Kimswerd
Adres: Greate Pierwei 11, 8821 LV Kimswerd
Openingstijden: van mei tot september is de kerk dagelijks open voor bezichtiging van 10.00 tot 17.00 uur. Voor een rondleiding, persoonlijk of voor een groep, kan een rondleider gebeld worden. Zie mededelingenkastje.
Rondleiders:
  • Reinder Politiek: 0517-641390
  • Huib Rutten: 0517-642383
  • Tsjebbe Hettinga: 0517-641958
  • Yt Bakker: 0517-641509
Gratis toegang
Geschikt voor mindervaliden
Website: www.laurentiuskerkkimswerd.nl

Mantgum

Adres: Seerp van Galemawei 3, 9022 AA Mantgum
Openingstijden: tijdens Tsjerkepaad alle zaterdagmiddagen. Verder op aanvraag.
Sleuteladres 1: Gibbeflecht 5, Mantgum, tel. 058-250129, 06-22193487
Sleuteladres 2: Dokter Fokkewei 5, Mantgum, tel. 058-201115
Gratis toegang
Alleen met hulp geschikt voor mindervaliden
Website: www.pkn-westerwert.frl

Marsum / Marssum
Adres: Buorren 20, 9034 HK Marsum
Openingstijden: op afspraak. Tijdens Tsjerkepaad zaterdagmiddag 13.30–17.00 uur
Sleuteladres 1: Koster J. Sybesma, 058-2541408
Sleuteladres 2: Jelle Hogenhuis, Buorren 57, 058-2133968
Toegang gratis. Giften in melkbus voor restauratie en onderhoud worden op prijs gesteld
Geschikt voor mindervaliden
Website: info@dekrobbederut.nl

Sexbierum
Adres: Tsjerkepaed 1, 8855 HM Sexbierum
Openingstijden:op afspraak. Aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld in het kerkblad of op de kerkelijke website
Sleuteladres 1: A. Swart, Frjentsjerterdyk 7, 8855 XC Sexbierum
Sleuteladres 2: P. Rondaan, Frjentsjerterdyk 12, 8855 XC Sexbierum
Toegang gratis
Geschikt voor mindervaliden
Website: www.pknsexbierumpietersbierum.nl

Weidum
Adres: Lytse Buorren 2, 9024 EK Weidum
Openingstijden: wanneer de koster aanwezig is
Sleuteladres: mw. G. Limburg-Visser, tel: 058-2519721
Toegang gratis
Geschikt voor mindervaliden
Website: www.pkn-westerwert.frl

Wommels
Adres: Terp 19, 8731 AX Wommels
Openingstijden: dinsdags van 10.00-12.00 uur. En verder op verzoek
Sleuteladres 1: Hottingawei 12, Wommels
Sleuteladres 2: kosteres Petra van der Sluis, tel. 06-30986530
Toegang gratis
Geschikt voor mindervaliden
Website: http://wommels-hidaard.protestantsekerk.net/

Deze gegevens zijn afkomstig van de kerkeigenaar zelf. U kunt de gegevens hier downloaden. De Stichting Alde Fryske Tsjerken is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele fouten.