Nieuwsbrief september 2018
DKH foto vanaf begr pl.jpg De Dorpskerk Huizum, één van de drie kerken die op 6 oktober wordt bezocht.

Hartelijk welkom op de najaarsexcursie!

De excursiecommissie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. Op 6 oktober zijn we te gast in Leeuwarden. We bezoeken er drie kerken: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. 

De kerken openen in het kader van de najaarsexcursie hun deuren tussen 11.30 en 17.00 uur voor ieder die het kerkgebouw wil bezichtigen. Er worden, zoals gewoonlijk, door de excursiecommissie lezingen en rondleidingen verzorgd. 


Over de drie kerken

Leeuwarden_Oec.-Rem.Gem.-Vr.H.-Waalse_Kerk.JPG

De Dorpskerk Huizum is in 2013 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het kerkgebouw is met zijn 12e eeuwse, tufstenen muurwerk het oudste monument van de stad Leeuwarden. De blikvanger in het buitengewoon rijke protestantse interieur is de houten preekstoel uit de zestiende eeuw. Dit is de enige preekstoel in Fryslân die dateert van vóór de reformatie.

De huidige Waalse kerk (foto Reliwiki) werd in 1530 als kloosterkerk van de Dominicanessen voltooid. Nadat het gebouw na de Reformatie als school heeft gefunctioneerd, werd het in 1659 door de toen gestichte Franse gemeente weer als kerk gebruikt. De huidige bepleistering en spitsboogvensters stammenuit 1837. Het fraaie toegangspoortje dateert uit de 17e eeuw. 

De bouw van de Grote of Jacobijnerkerk is al voor 1300 begonnen. Oorspronkelijk maakte de kerk deel uit van het in 1245 gestichte Dominicanerklooster. Het vijfzijdig koor is sinds 1588 bestemd als laatste rustplaats voor de Friese Nassau’s. De gebrandschilderde ramen doen ons herinneren aan verschillende stadhouders. Sinds het eind van de 15e eeuw is de kerk een aantal malen uitgebreid en gerestaureerd. 


Praktische informatie

U vindt alle praktische informatie over deze najaarsexcursie op onze site
Er rijdt deze dag geen touringcar tijdens de excursie. Op onze site vindt u wel alle benodigde informatie over het (openbaar) vervoer binnen de stad.
We hopen op een prachtige excursie!


3 november: donateursbijeenkomst

mulder.jpg

We nodigen u ook alvast uit voor de donateursbijeenkomst op zaterdag 3 november. Deze vindt dit jaar plaats in de Johanneskerk van Britsum. De kerk staat bekend om de prachtige muurschilderingen, die gerestaureerd zijn.

Tijdens de bijeenkomst is er een lezing door Anneke B. Mulder-Bakker (em. UHD Middeleeuwse geschiedenis en Mediaevisitiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) over het thema ‘Geleefde vroomheid in de Friese landen’.

Zij gaat in op de vraag: hoe komen de laat-romaanse kerken aan hun (heilige) namen? Wie koos de heiligen als patroon voor kerk en dorp? Wat zagen de gelovigen in hen? Voorbij komen de namen van Sint Maarten, Sint Nicolaas maar ook Margaretha en Catharina van Alexandrië. Of Ursula met haar 11.000 maagden, populair bij gilden, broederschappen en vereerd op zijaltaren. Het belooft een boeiend verhaal te worden!

Veel meer informatie  vindt u op onze website.