Nieuwsbrief april 2016
Inventaris Wetsens exterieur zuidoostgevel.jpg De Sint Vituskerk van Wetsens

Veel leesplezier!

Dit is de Nieuwsbrief van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. We hopen u met deze Nieuwsbrief nog beter te informeren over het bijzondere werk van onze Stichting. Veel leesplezier! En stuurt u deze Nieuwsbrief vooral door naar mensen om u heen.

Gerhard A. Bakker,
directeur Stichting Alde Fryske Tsjerken


De 46ste kerk: Wetsens

Inventaris Wetsens exterieur zuidwestgevel.jpg

Morgen, vrijdag 8 april, neemt de Stichting Alde Fryske Tsjerken officieel de kerk van Wetsens over. De 12e eeuwse kerk is bijzonder en moet voor het nageslacht bewaard worden, vindt de Stichting.

Al bijna 1000 jaar wordt er gekerkt in Wetsens. Tientallen generaties kerkten, rouwden en trouwden in de kerk, die oorspronkelijk gewijd was aan Sint Vitus. Hij was een martelaar uit de Romeinse tijd, die later heilig werd verklaard en in de Middeleeuwen in tijden van nood werd aangeroepen. De kerk is enkele eeuwen geleden de toren kwijtgeraakt.

Lees verder


CD Piter Wilkens bijna klaar

Libbene stiennen publisiteitsfoto Ytzen Peterson Piter Wilkens en Willo de Bildt foto Niels Westra kleur.jpg

Het gaat goed met de CD-opnamen van de voorstelling "Libbende Stiennen" van Piter Wilkens. Inmiddels zijn alle nummers ingezongen, en is ook het eerste liedje afgemonteerd.

Het is nog niet bekend wanneer de CD kan worden gepresenteerd. Hou hiervoor deze website in de gaten. U kunt de CD wel alvast bestellen. Dat kan heel gemakkelijk via deze website.

Lees verder


POM-STATUS ERKENNING VOOR STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN

Logo-Ministerie-OCW-groot.gif

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is door minister Bussemaker van OC&W aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). ,,Het is een erkenning voor het werk dat wij met een betrekkelijk kleine organisatie (3,2 fte) en ruim 250 vrijwilligers doen voor de instandhouding van 45 kerken in Fryslân", reageert een verheugde voorzitter Jan Kersbergen. ,,Dit is de kroon op al onze inspanningen in de afgelopen 45 jaar."

Lees verder


'NACHTBOEK VAN EEN KERKUIL' OP HET TONEEL IN JORWERT

Nachtboek.jpg

De Redbadtsjerke in Jorwert wordt in april en mei van dit jaar het toneel van een zeer bijzondere voorstelling. Onder de titel 'Skûlje yn Jorwert' brengen Jan Arendz en Marijke Geertsma het oorlogsdagboek Nachtboek van een kerkuil van ds. Bas van Gelder tot leven.

De première is morgen, vrijdag 8 april. De laatste voorstelling is op zaterdag 14 mei 2016. Kaarten kunnen besteld worden via de website van J&Mteaterwurk.

Lees verder