Nieuwsbrief Juni 2015
kerhof.jpg Duurswoude

Lezing Els van der Laan over kerkhoven in Friesland


Vernieuwde nieuwsbrief!

GAB.jpg

Dit is de vernieuwde Nieuwsbrief van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. We hopen u met deze Nieuwsbrief nog beter te informeren over het bijzondere werk van onze Stichting. We zijn benieuwd wat u ervan vindt!

Deze eerste editie staat helemaal in het teken van een bijzondere lezing van landschapsarchitect Els van der Laan. We hopen u zondag te mogen begroeten in het Natuurmuseum Fryslân.

Met vriendelijke groet,

Gerhard A. Bakker,
directeur Stichting Alde Fryske Tsjerken


‘Meer aandacht nodig voor kerkhoven in Fryslân’

Els.jpg

Fryslân moet meer aandacht hebben voor de staat van de kerkhoven in de provincie. Er is sprake van 'vertuining', van verkeerde bestratingen en rommelige graven. Kerkhoven moeten weer 'goddelijk groen' rond de kerken worden, 'groene kerkhoven als bakens van het Friese landschap'.

Dat zegt Els van der Laan, landschapsarchitecte bij No.ordpeil Landschap.Erfgoed, aanstaande zondag 7 juni (15.00 uur) tijdens een lezing in het Natuurmuseum Fryslân. Zij houdt die lezing in het kader van de expositie 'Goddelijk Groen', die in het museum wordt gehouden ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Van der Laan heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar kerkhoven in Friesland. Daarnaast heeft Landschapsbeheer Friesland een bijdrage geleverd met een inventarisatie van de huidige beplanting van een aantal kerkhoven.

Van der Laan heeft met name de kerkhoven rond de 45 kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken onderzocht en heeft ook gekeken naar hoe in vroegere tijden met de 'laatste rustplaatsen' werd omgegaan. ,,We zouden weer terug moeten naar de groene kerkhoven zoals we die in het verleden hadden'', vindt Van der Laan. ,,Het middeleeuwse erfgoed moet bewaard blijven. Daarvoor is het nodig dat er een duidelijke grafcultuur komt, een grafmoraal en heldere regels.''

Een van de opvallende zaken die Van der Laan constateerde is dat veel kerken en kerkhoven omringd worden door hoge bomen, die als het ware het zicht op de kerk benemen. In vroeger tijden stonden deze bomen er niet, en waren de kerken veel beter zichtbaar als baken in het landschap.

Zij geeft als overweging mee om weer ruimte te maken voor een beter zicht op de kerken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door knotwilgen rondom kerken te planten, die geregeld gesnoeid worden. Deze bomen zorgen voor 'Goddelijk Groen' en houden tegelijkertijd het zicht op de kerk en de kerktoren open.

De lezing van Van der Laan vindt plaats op zondag 7 juni om 15.00 uur. Bezoekers van het Natuurmuseum Fryslân hebben gratis toegang. U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen.

Voor de kinderen is er tijdens de lezing een apart programma!


De expositie 'Goddelijk Groen' is vanaf zaterdag 6 juni voor het publiek te bewonderen. Publiekstrekker is een kerk die in het atrium van het Natuurmuseum Fryslân op een heuse terp is nagebouwd.