Nieuwsbrief oktober 2016
Jorwerd.jpg De Redbadtsjerke van Jorwert

12 november: donateursbijeenkomst Jorwert

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse donateursbijeenkomst. Die vindt dit keer plaats op zaterdag 12 november 2016 in de Radboudkerk van Jorwert.


Programma voor 12 november

ferdjipping.jpg

Na het vergadergedeelte vinden er twee korte lezingen plaats onder de titel 'Nieuw gebruik voor oude kerken'.

Als eerste vertelt voorzitter Henk Kroes van de Stifting Nijkleaster over de droom van Nijkleaster om een modern klooster te vestigen op het Friese platteland.

Aansluitend vertelt architect Romke Lemstra over de bouwkundige aanpassingen die in de kerk van Jorwert hebben plaatsgevonden om Nijkleaster extra ruimte te bieden. Boven de keuken in de voorkerk is een complete nieuwe verdieping aangebracht. Uitgelegd wordt op welke manier het bouwhistorisch onderzoek leidend is geweest bij de uitwerking van de plannen. Tevens vindt er een korte rondleiding plaats.

Aansluitend op de donateursbijeenkomst biedt de Stifting Nijkleaster een programma aan waarin u desgewenst kunt kennismaken met het gedachtegoed van Nijkleaster.


Programma

kroes.jpg

13.00 uur: Inloop

13.30-14.15 uur: Donateursvergadering Stichting Alde Fryske Tsjerken met actualiteiten en ontwikkelingen

14.15-14.30 uur Pauze

14.30-14.45 uur De droom van Nijkleaster, door Henk Kroes

14.45-15.00 uur De aanpassing van de kerk, door Romke Lemstra

15.00-15.30 uur Pauze

15.30-17.00 uur Facultatief programma aangeboden en verzorgd door Nijkleaster. Dit kleaster-programma bestaat uit een kleaster-kuier in en rondom Jorwert en een korte kleaster-viering in het koor van de kerk.

* Voor de wandelaars: denkt u eraan om goede wandelschoenen mee te nemen en een - voor de zekerheid - een paraplu?

* Wie niet in de gelegenheid is om mee te wandelen, kan ook alleen de afsluitende viering meemaken.


Aanmelden en bereikbaarheid

9292.jpg

Wij verzoeken u om u uiterlijk 7 november 2016 aan te melden door een mail sturen naar info@aldefrysketsjerken.nl.

Het adres van de Radboudkerk is Sluitermanwei 4, 9023 AB Jorwert.

Bus (lijn 93) komt door Jorwert. Het treinstation Mantgum ligt op 2 km afstand van Jorwert. Na afloop kunt u desgewenst met de auto naar het station in Mantgum worden gebracht.

Reisinformatie: www.9292.nl en tel: 0900-9292