Nieuwsbrief november 2018
Ferwoude 04.JPG De kerk van Ferwoude, de 50ste kerk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Ook de kerk van Gaast is vorige week overgenomen. Foto: Henk Veenstra

Twee prachtige kerken erbij!

Gaast en Ferwoude; twee dorpjes op fietsafstand. Met allebei een prachtige kerk. Afgelopen vrijdag nam de Stichting Alde Fryske Tsjerken beide kerken over van de Protestantse Gemeente Gaast-Ferwoude. Een prachtige bijeenkomst, met tijd voor vreugde én weemoedig terugkijken. Maar er gebeurt en gebeurde meer in de afgelopen periode. Daarover vertellen wij u graag in deze nieuwsbrief. En we kijken vooruit. Veel leesplezier.


Gaast en Ferwoude, levende stenen

Gaast 01.JPG

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft op vrijdag 23 november de kerken van Ferwoude en Gaast overgenomen. Voor de Stichting zijn het de 50e en 51e kerk sinds haar oprichting in 1970.

De overname van beide kerken is in goede harmonie gegaan met de Protestantse Gemeente Gaast-Ferwoude, die de last van beide kerkgebouwen niet meer kon dragen. Beide partijen zijn blij dat op deze manier de toekomst van beide gebouwen is gegarandeerd en dat de kerken gebruikt blijven worden.

De kerk van Ferwoude dateert in z’n huidige vorm uit 1767. Waarschijnlijk werd toen de dertiende-eeuwse voorganger van de kerk ingrijpend verbouwd. Maar er zijn ook berichten dat de voorganger in 1762 werd afgebroken, en dat de tufsteen werd verkocht aan de cementindustrie van Makkum. De kerk is in 1877 bepleisterd. Toen kreeg de kerk aan de westkant ook een nieuw entreeportaal. De dakruiter is eigendom van de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest Fryslân.

De kerk van Gaast lijkt veel jonger dan hij is. De kerk dateert vermoedelijk uit de veertiende eeuw, maar werd in 1906 met kleine bakstenen ommetseld. Het eikenhouten interieur dateert uit de achttiende eeuw. In 1850 werd er een nieuw gewelf aangebracht. De dakruiter dateert uit 1763 en is eigendom van de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest Fryslân.

Waarnemend directeur Gerko Last is verheugd dat de Stichting beide kerken kon overnemen. ,,Wij konden de Protestantse Gemeente ontlasten door beide gebouwen over te nemen. Samen met een al benoemde Plaatselijke Commissie willen we ervoor zorgen dat de kerken ook gebruikt blijven, dat het ‘levende stenen’ blijven in het Friese landschap.''


In Memoriam: bestuurslid Jan Doede Niemeijer

IMG_0139 JDN Hijum vierkant verbeterd.jpg

Op 12 november 2018 is in zijn woonplaats Leeuwarden ir. Jan Doede Niemeijer overleden, op de leeftijd van 74 jaar. Hij was sinds 1999 een zeer betrokken bestuurslid van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en vervulde de laatste jaren de functie van secretaris. Voorzitter Jan Kersbergen heeft op onze website een In Memoriam geschreven voor Jan Doede Niemeijer. Deze zal ook worden gepubliceerd in het decembernummer van ons magazine Alde Fryske Tsjerken. 


Een precisiewerkje in Hegebeintum

heg1.jpg

In de kerk van Hegebeintum is schildersbedrijf Art-Decor Randolph Algera uit Heerenveen druk bezig met de restauratie van de zestien rouwborden. Een bijzondere klus, die met veel precisie wordt uitgevoerd.

De zestien rouwborden vormen één van de grootste collecties in het hele land. Het is heel bijzonder dat de rouwborden bewaard zijn gebleven. In de Franse tijd moesten alle adellijke wapens uit openbare ruimten verwijderd worden. Veel rouwborden zijn toen vernietigd. 

De kerk van Hegebeintum trekt ieder jaar duizenden bezoekers, die veelal diep onder de indruk raken van de veelzijdigheid van de rouwborden. Ook Randolph Algera, die de restauratie uitvoert, is onder de indruk. In zijn rapport over de benodigde werkzaamheden schrijft hij: ‘De kerk ademt sfeer en oudheid uit.’ Daar wil hij bij het schoonmaken rekening mee houden: ‘Het schoonmaken van het patina of het te groot ingrijpen tijdens een restauratie zal hier dan ook direct afbreuk aan doen.’

Alle zestien rouwborden vragen om een aparte behandeling. In zijn voorstel aan de Stichting heeft Algera dit minutieus uitgewerkt. Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke kenmerken, schrijft hij: ‘Het goud is sterk verouderd, maar schoonmaakproeven wijzen uit dat onder het vuil nog kwalitatief goed goud zit met hoge glans.’ Daarom wordt er vooral veel schoongemaakt.

De restauratie van de zestien rouwborden is enkele weken geleden gestart. De kosten worden deels betaald uit een provinciale subsidie.

Foto: Bram Buruma


Voorjaarsexcursie op zaterdag 16 maart 2019

ternaard.jpg

Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân nodigt de excursiecommissie u op zaterdag 16 maart 2019 uit voor een bezichtiging van drie fraaie kerken. Deze zijn tussen 11.30 en 17.00 uur voor ieder gratis toegankelijk. De excursiecommissie verzorgt lezingen en rondleidingen. Wie met de bus langs de drie kerken wil reizen, wordt een dagarrangement aangeboden.

Wij nodigen u alvast van harte uit  voor deze excursie. Meer informatie hierover vindt u op onze website.


Bent u al donateur?

donateur.jpg

Bent u al donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken? Zo ja, dan zijn we daar bijzonder blij mee. Bent u nog geen donateur? Dan is dit het moment om donateur te worden. Dat kost slechts 17,50 euro per jaar!

Als u nu donateur wordt, ontvangt u het boek De Friese Elfkerkentocht van prof. dr. Justin Kroesen cadeau. In dit boek neemt hij de lezer mee langs elf schitterende Friese dorpskerken waarin nog een gaaf zeventiende- of achttiende-eeuws interieur bewaard is gebleven. Het boek is drietalig (Nederlands, Engels en Duits) en is uitgegeven door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in samenwerking met Uitgeverij Wijdemeer.

Word nu donateur via deze link.


December, maand van cadeaus

Boek.png

December is de maand waarin we elkaar traditiegetrouw cadeau's geven. Een prachtige blijk van waardering. Bent u nog op zoek naar een bijzonder Sinterklaas- of kerstcadeau? Neemt u dan vooral eens een kijkje in onze Webwinkel. Daar vindt u allerlei bijzondere producten waarmee u de ontvanger ongetwijfeld verrast!

Ga nu naar de webwinkel.