Nieuwsbrief September 2016
Blauwhusi.jpg Sint Vituskerk in Blauwhuis

Gaat u mee naar de Zuidwesthoek?


Najaarsexcursie 1 oktober 2016

AI Dedgum Interieur kerk.JPG

U bent van harte welkom op de najaarsexcursie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Deze excursie, op zaterdag 1 oktober, staat open voor donateurs van de Stichting en andere belangstellenden.

De najaarsexcursie gaat naar drie kerken in de zuidwesthoek van Fryslân: de rooms-katholieke St. Vituskerk in Blauwhuis, de Hervormde Kerk van Dedgum en de Grote Kerk in Hindeloopen. De rondleidingen zijn voor iedereen toegankelijk. Wanneer u met de bus mee wilt, dient u zich daarvoor aan te melden.

De in 1870 gebouwde neogotische te Blauwhuis is de eerste kerk in Fryslân van de beroemde bouwmeester Pierre Cuypers. Een kerk waarin veel architectonische schoonheid te zien is. Naast het door Cuypers zelf ontworpen meubilair, de beelden, de ramen, de muurschilderingen en de kleurstellingen, is de kerk rijk aan symboliek.

Blikvanger en topstuk in de uit 1889 daterende kerk van Dedgum is de achttiende-eeuwse preekstoel. Deze is afkomstig uit de voormalige kerk. Het prachtige houtsnijwerk is zorgvuldig versierd met ornamenten, bloemen, vruchten en vogels. Opvallend in het frontpaneel zijn de twee papegaaiachtige vogels.

In 1632 werd in Hindeloopen een nieuwe kerk gebouwd, de huidige Grote Kerk. Tegen de westzijde staat van het schip staat een markante toren, die tot de mooiste van de Friese IJsselmeerkust wordt gerekend. De kerk is opgetrokken uit Friese gele steen ('gieltsjes').


Organisatie

hylpen.jpg

De bussen vertrekken om 12.00 uur van het treinstation Heerenveen en komen daar rond 17.30 uur weer terug. De kosten bedragen € 15,00 per persoon. Inschrijving bij ontvangst van genoemd bedrag op rekeningnummer NL92 INGB 0003 690 669 t.n.v. Excursiecommissie Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. 'najaarsexcursie 2016' en het aantal personen.

U ontvangt van ons geen bevestiging. Uw betaling is uw bewijs van inschrijving. Inschrijven kan tot en met 24 september 2016; daarna loopt u het risico dat u niet meer met de bus mee kunt. Dat geldt ook voor hen die zich zonder reserveren bij de bus(sen) melden.

U kunt de desbetreffende kerkbeschrijvingen toegestuurd krijgen door overmaking van € 2,50 extra. Vermeld dan ook uw adres! Bezoekers met eigen vervoer kunnen ter plaatse het boekje met de drie kerkbeschrijvingen kopen voor € 2,00.

Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er doorlopend rondleidingen. Lezingen worden in alle drie de kerken gehouden om 13.00, 14.15 en 15.30 uur. De lezingen om 13.00 en 14.15 uur in Blauwhuis worden afgesloten met een (kort) concert van vocaal ensemble Cantando.

Heeft u vragen over de betaling of over het busschema, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Veenstra van de excursiecommissie: 0512-303647 of 06-12788657.


Op eigen gelegenheid

navi.jpg

Wie de kerken op eigen gelegenheid wil bezoeken, kan terecht op de volgende adressen (handig voor de TomTom):

  • St. Vituskerk Blauwhuis: Vitusdijk 29, 8615 NL
  • Hervormde kerk Dedgum: Buorren 16, 8764 PR
  • Grote Kerk Hindeloopen: Kerkstraat 1, 8713 KG