Nieuwsbrief Juli 2018
dedgum.jpg Voorzitter Jan Kersbergen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en voorzitter Jan Balkema van de Plaatselijke Commissie in Dedgum geven samen het startsein voor de restauratie en herbestemming van de kerk in Dedgum.

Onze kerken ook deze zomer weer gastvrij!

Het prachtige weer dit voorjaar nodigt uit om te voet of per fiets langs onze kerken te gaan. We nodigen u daar harte van uit. Kom en bewonder het prachtige exterieur, bijzondere interieur en de fascinerende verhalen van onze kerken. De kerken zijn van ons allemaal. Daarom zijn we ook zo blij met Tsjerkepaad en met de nieuwe website www.kerken.frl. Met verschillende organisaties samen maken we duidelijk hoe belangrijk de Friese kerk is voor onze provincie. Letterlijk het middelpunt van het dorp. Ontmoeten we u ook een dezer dagen?


Restauratie en herbestemming kerk Dedgum van start gegaan

AA Dedgum Kerkgebouw.JPG

De restauratie van de kerk in Dedgum is donderdag 21 juni officieel van start gegaan. Op die dag onthulden voorzitter Jan Balkema van de Plaatselijke Commissie in Dedgum en voorzitter Jan Kersbergen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken het bouwbord.

 

Het restauratieplan is uitgewerkt door Kijlstra Brouwer Architecten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Jurriens Noord. De eerste werkzaamheden zijn al begonnen. De totale begroting bedraagt ruim 700.000 euro. Het werk wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Rijk, Provincie Fryslân, gemeente Sud West Fryslân, diverse fondsen en donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

 

De kerk in Dedgum verkeert al langere tijd in een slechte staat. Geen andere kerk in Fryslân heeft op dit moment zo'n grote onderhoudsachterstand als die van Dedgum. Met de dorpsbewoners van Dedgum is in de afgelopen jaren gesproken over nieuwe gebruiks­mogelijkheden. Naast de maandelijkse kerkdiensten wil Dedgum graag dat de kerk als dorpshuis gebruikt kan worden. Dorpsfeesten, verjaardagpartijen, oud- en nieuw, de nieuwjaarsborrel e.d. kunnen straks in de kerk worden gehouden. De kerk zal daardoor veel meer als ontmoetingsplek voor het gehele dorp fungeren. Hiervoor heeft architectenbureau Kijlstra & Brouwer uit Beetsterzwaag een plan uitgewerkt.

 

Om de kerk ook geschikt te maken als dorpshuis wordt de huidige ruimte die bezoekers betreden als ze de kerk binnenkomen, vergroot. Daarvoor moet de muur worden verplaatst. Met die verplaatsing ontstaat een ontmoetingsruimte die als vergaderzaal kan worden gebruikt. Daarnaast blijft de kerkzaal groot genoeg om activiteiten te kunnen houden. Er is op dit moment nog geen toilet aanwezig in de kerk. Naast de toren wordt een nieuw ‘baarhokje’ aangebracht. Hier stond vroeger ook al een baarhokje maar deze is afgebroken t.b.v. funderingsherstel. In dit nieuwe baarhokje wordt een toilet gecreëerd.

 

In de toren wordt ook een Bêd en Brochje gerealiseerd, die gerund zal worden door de Plaatselijke Commissie. Als extra attractie wordt in de toren ook een uitkijkpunt gerealiseerd. De werkzaamheden worden naar verwachting in het voorjaar van 2019 afgerond.


Najaarsexcursie op 6 oktober 2018

Huizum3.jpg

Op zaterdag 6 oktober a.s. vindt de Najaarsexcursie plaats van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. We zijn te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. De kerken openen in het kader van de najaarsexcursie hun deuren tussen 11.30 en 17.00 uur voor ieder die het kerkgebouw wil bezichtigen. Er worden, zoals gewoonlijk, door de excursiecommissie lezingen en rondleidingen verzorgd.

De Dorpskerk Huizum en de Waalse kerk zijn te bezichtigen van 11.30 – 17.00 uur. De Grote of Jacobijnerkerk is te bezichtigen tussen 11.30 – 16.00 uur.

Er zijn in de drie kerken doorlopend rondleidingen en lezingen. Geplande lezingen vinden plaats op de volgende tijden: 12.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur.

Meer informatie kunt u hier vinden.


Friese middeleeuwse kerken te zien op www.kerken.frl

kerkenfrl.jpg

Fryslan heeft het meest ‘kerkdichte’ landschap van Europa. De kerken zijn beeldbepalend in het landschap, maar lang niet altijd fysiek toegankelijk. De website www.kerken.frl biedt sinds eind juni een unieke digitale beleving en toont foto’s, tekstuele informatie – en als het even kan – bewegend materiaal, activiteiten en mooie verhalen.

Zaterdag 30 juni presenteerde de provincie Fryslân, in samenwerking met Stichting Erfgoed & Publiek, de website tijdens de opening van Tsjerkepaad in Oldeberkoop! Een groot deel van de kerken op deze website zijn (of worden) gekoppeld aan een unieke QR-code die op een bordje bij de kerk zichtbaar is. Wie deze code met de smartphone scant, komt op een pagina van Kerken.frl over de betreffende kerk. Overigens hebben de kerken die in eigendom zijn bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken al een 'eigen' QR-code, die verwijst naar www.aldefrysketsjerken.nl

Basis voor de www.kerken.frl is een motie die is aangenomen in Provinciale Staten van Fryslân. Inhoud van deze breed gedragen motie is om alle monumentale middeleeuwse kerken in Fryslân digitaal toegankelijk te maken door middel van een website en een bordje met QR-code. Doelgroep: de cultuurtoerist. De website bevat in eerste instantie middeleeuwse kerken in Friesland, zo’n 140. Zij beheren hun eigen activiteiten, nieuws en blogs. Het boek ‘alle middeleeuwse kerken in Friesland’ van Peter Karstkarel vormt het uitgangspunt voor de website.

De Stichting Erfgoed en Publiek en de Stichting Alde Fryske Tsjerken hebben afgesproken op hun sites naar elkaars websites te verwijzen.


UIT-agenda Alde Fryske Tsjerken weer uit

uitagenda.jpg

Hij ligt er weer: de UIT-agenda van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het is opnieuw een mooi overzicht geworden van meer dan 100 activiteiten die in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden in onze kerken. Hebt u belangstelling voor deze agenda? Stuur dan een mail naar info@aldefrysketsjerken.nl en wij sturen u 1 of meerdere exemplaren toe.


Tsjerkepaad gestart op 30 juni, gezamenlijke activiteit op 14 juli

tsjekerpaad.jpg

Op zaterdag 30 juni is Tsjerkepaad 2018 van start gegaan in Oldeberkoop met een toespraak van ds. Gerrit Groeneveld (foto). Na de opening zijn in Fryslân de hele zomer lang 253 kerken iedere zaterdagmiddag open voor het publiek. Het is de 15de editie van Tsjerkepaad: een prachtig initiatief om de rijkdom van de Friese kerken te laten zien. 

Op zaterdag 14 juli wordt er traditiegetrouw een gezamenlijke activiteit georganiseerd door Tsjerkepaad en de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Deze activiteit vindt dit jaar plaats in Baard. Daar wordt de Friese versie van de voorstelling ‘Jezus’ van Helmert Woudenberg uitgevoerd voor belangstellenden.

De Sint Gertrudiskerk (Dekemawei 6, 8834 XB, Baard) is vanaf 13.30 uur geopend. Om 15.30 uur begint de voorstelling “Jezus”, gratis aangeboden door de Stichtingen Tsjerkepaad en Alde Fryske Tsjerken. Gooitsen Eenling en Adri Terlouw brengen in dit programma een aantal scènes uit de Friese vertaling van de voorstelling ‘Jezus’ van theatermaker Helmert Woudenberg. Jinke Lyklema – van Weringh (dwarsfluit) en Anke Stavinga (gamba) spelen er tussen de scènes passende muziek bij.

De toegang is gratis. Aansluitend kunt u in het nabijgelegen eetcafé Baard voor € 19,50 per persoon aanschuiven voor een voortreffelijk drie gangen buffet met bij de voorstelling passende gerechten in bijbelse sferen. U dient zich daar dan wel voor uiterlijk 12 juli aan te melden via: jezusmonologen@gmail.com.


Bent u al donateur?

donateur.jpg

Bent u al donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken? Zo ja, dan zijn we daar bijzonder blij mee. Bent u nog geen donateur? Dan is dit het moment om donateur te worden. Dat kost slechts 17,50 euro per jaar!

Als u nu donateur wordt, ontvangt u het boek De Friese Elfkerkentocht van prof. dr. Justin Kroesen cadeau. In dit boek neemt hij de lezer mee langs elf schitterende Friese dorpskerken waarin nog een gaaf zeventiende- of achttiende-eeuws interieur bewaard is gebleven. Het boek is drietalig (Nederlands, Engels en Duits) en is uitgegeven door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in samenwerking met Uitgeverij Wijdemeer.

Word nu donateur via deze link.