Lezing/presentatie over de Stichting Alde Fryske Tsjerken

Wij verzorgen graag een lezing over het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Enkele bestuursleden of leden van de excursiecommissie komen graag langs!

Heeft u speciale wensen waarover de lezing moet gaan, dan kunt u dat uiteraard kenbaar maken. In de algemene informatie komt in ieder geval het ontstaan van de Stichting aan bod als ook de doelstelling van de Stichting. Daarnaast wordt er verteld over de restauraties en het huidige gebruik van de kerken.

Wij vragen voor de spreker een kleine bijdrage van € 75,- (inclusief reiskosten). Indien u hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u contact opnemen met Rommie van der Heide, secretaresse van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Zij coördineert de lezingen. U kunt de vraag indienen op het mailadres lezingen@aldefrysketsjerken.nl of bellen met 058-2139666.