Plaatselijke Commissies

In het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken zijn de Plaatselijke Commissies onmisbaar. Zij werken eraan mee dat een kerkgebouw van de stichting een zinvol en verantwoord gebruik krijgt.
De Plaatselijke Commissies bemensen de kerken bij openstellingen en organiseren concerten en optredens in de kerkgebouwen. Daarnaast zijn de commissieleden het dagelijks ‘oog en oor’ van de stichting rondom het monumentale gebouw.

Impresariaat

De Plaatselijke Commissies die de kerken op lokaal niveau beheren, krijgen bij het organiseren van activiteiten ondersteuning vanuit de Stichting van het impresariaat. Het impresariaat bemiddelt tussen Plaatselijke Commissies enerzijds en artiesten die in een kerk van de Stichting willen optreden anderzijds.
Artiesten die in één of meer kerken willen optreden, kunnen rechtstreeks contact opnemen met impresario Joke Bakker. Dat kan via impresariaat@frysketsjerken.nl of telefonisch via 058-2139666.
Als verhuurcoördinator onderhoudt de impresario tevens het contact met de huidige huurders en met iedereen die een kerk voor een langere periode wil huren.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken noemt zich "het grootste kleine podium van Fryslân", met 54 kerken achter één loket.

Verhuurde kerken

Van de kerken die de stichting heeft overgenomen, worden er vijf verhuurd:
* Allingawier Aldfaers Erf Route
* Bears Stichting Tsjerke en Poarte fan Bears
* Hegebeintum Rekreaasje en Toerisme Ferwerderadiel
* Raard Kunstenaar Paul Andringa
* Sint Jacobiparochie: De Groate Kerk
* Swichum Jan en Sietske Smidstra-de Boer

De overige kerken worden beheerd door Plaatselijke Commissies. Veel kerken kunnen voor korte of soms langere tijd worden gehuurd.

Kerkhoven

De stichting heeft in zeven dorpen ook het kerkhof overgenomen:
* Augsbuurt
* Blessum
* Leeuwarden-Huizum (sinds 1979 gesloten)
* Olterterp
* Sibrandahûs
* Wanswert
* Westhem


De kerkhoven worden beheerd door de Plaatselijke Commissies. Op zes van de zeven kerkhoven kan een graf gekocht worden. Neem daarvoor contact op met de Plaatselijke Commissie.

Het kerkhof van Leeuwarden-Huizum, dat de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 2014 in eigendom heeft overgenomen, is al sinds 1979 gesloten. Er wordt door de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissie wel onderhoud aan het kerkhof verricht, maar niet aan de graven. Dat gebeurt alleen in overleg met en op verzoek van nabestaanden.