Stichting Hendrik en Romkje Plekkringa Leen

Op 26 januari 2016 overleed de heer Hendrik Pieter Plekkringa, laatst wonende te Dokkum. Hij riep in zijn testament de Stichting Hendrik en Romkje Plekkringa Leen in het leven en benoemde deze stichting tot zijn enige en algehele erfgenaam.

De Stichting heeft ten doel het bijdragen in het reguliere onderhoud van het Scheuer Orgel in de voormalige Hervormde Kerk te Holwerd en een driejaarlijkse pensie aan een student Theologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Twee van de drie bestuursleden zijn, op verzoek van de erflater, aangewezen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Doelstelling

Het bijdragen in het reguliere onderhoud van het Scheuer Orgel in de voormalige Hervormde Kerk te Holwerd en driejaarlijkse pensie aan een student Theologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

ANBI

 De ANBI-gegevens van deze stichting zien er als volgt uit:

 1. Naam van de instelling
  Stichting Hendrik en Romkje Plekkringa Leen
 2. RSIN/fiscaal nummer
  857852541
 3. Contactgegevens
  Wylpstrjitte 2a, 9051 XA Stiens
 4. Doelstelling
  Het bijdragen in het reguliere onderhoud van het Scheuer Orgel in de voormalige Hervormde Kerk te Holwerd en driejaarlijkse pensie aan een student Theologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
 5. Beleidsplan
  Download hier ons beleidsplan
 6. Bestuurssamenstelling
  mr S. Swart (penningmeester)
  drs. J. Kersbergen (voorzitter)
  mr. E.L. Veerman (secretaris)
 7. Beloningsbeleid
  Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Er zijn nog geen uitgeoefende activiteiten.
 9. Financiële verantwoording
  Er is nog geen financiële verantwoording.