Symposium uitgesteld naar het najaar

Dit symposium is vanwege het Corona-virus uitgesteld naar het najaar. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

20 maart 2020: Symposium 'Lief en leed door de eeuwen heen'

Op 20 maart 2020 wordt in de Grote- of Jacobijner Kerk in Leeuwarden het symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’ gehouden. Dit symposium staat geheel in het teken van monumentale kerken in Fryslân.

Sprekers zijn onder meer historicus prof. dr. Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademyen prof. dr. Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Andere sprekers zijn voorzitter drs. Jan Kersbergen en prof. dr. Herman Pleij, hoogleraar historische Nederlandse letterkunde.

Praktische informatie

Stadswandeling donderdag 19 maart

Hebt u zich ook opgegeven voor de stadswandeling? We starten om 19.30 uur buiten voor Grand Hotel Post-Plaza. Zorg ervoor dat u ca. 10 minuten van te voren aanwezig bent. We sluiten om ca. 21.00 uur af met een tsjerke biertje in Grand Hotel Post-Plaza.


Symposium

Vrijdag 20 maart ontvangen we u graag in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden

Adres: Jacobijnerkerkhof 95 in Leeuwarden

 

Parkeren

In de buurt van de Grote of Jacobijnerkerk is beperkte parkeergelegenheid.

Parkeren kan bij: parkeergarage Hoeksterend (Hoeksterpad 3, 8911 JV in Leeuwarden) of Oldehove (Oldehoofsterkerkhof 3, 8911 DM Leeuwarden).


Verhinderd
       

Heeft u zich opgegeven maar bent u onverhoopt verhinderd? Dat kan gebeuren en is geen probleem. Wel horen we dit graag uiterlijk 13 maart 2020 via. Als we het weten, kunnen we daar rekening mee houden m.b.t. de catering en voorkomen we zoveel mogelijk het verspillen van eten.


Heeft u zich opgegeven maar bent u onverhoopt verhinderd? Dat kan gebeuren en is geen probleem. Dit horen we natuurlijk graag z.s.m., het liefst vóór 13 maart 2020 via info@symposiumstichtingaldefrysketsjerken.nl. Natuurlijk snappen we dat het door overmacht altijd voor kan komen dat u na 13 maart pas weet dat u toch onverhoopt niet kunt komen, laat het ons in ieder geval even weten.

Als we het weten, kunnen we daar rekening mee houden m.b.t. de catering en voorkomen we zoveel mogelijk het verspillen van eten.


Vragen?

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacten via info@symposiumstichtingaldefrysketsjerken.nl


Kosten

Deelname aan deze dag is gratis.

Lunch

De lunch vindt plaats in de Grote Kerk. Voor wie dat wil, is het als bezoeker mogelijk om in de pauze gratis het nabijgelegen Natuurmuseum Fryslan te bezoeken. Adres: Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden. De afstand van de Grote Kerk naar het Natuurmuseum bedraagt ongeveer 300 meter.

Programma

Het programma voor deze dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

9.30 uur Inloop

10.00 uur Opening en Welkomstwoord

10.15  - 12.15 uur Prof. dr. Sible de Blaauw, prof. dr Hans Mol en prof. dr. Gilles de Langen

12.15 Lunch 

 

13.30 Start middagprogramma

13.45 Presentatie boek 'Levende stenen'

14.00 Presentatie jongerenfilm, Rondetafelgesprek en lezing Herman Pleij

16.30 uur Afsluiting 


Download hier het volledige programma

Dagvoorzitters

Erik Bergsma

Eric's vader was hoofd personeelszaken, zijn moeder stewardess. Beiden brachten hem integriteit, discretie en diplomatie bij. Maar Eric had een  creatieve geest en vele talenten. Hij besloot zijn studie Natuurkunde te vervolgen met Muziekregistratie en jazz-improvesatie/piano aan het Koninklijke Conservatorium te Den Haag. Tot 2010 was hij geluidstechnicus bij RTL-Nederland, waar hij leerde te manoeuvreren door het krachtenveld van een jonge, maar sterk groeiende commerciele organisatie. Sindsdien is hij actief als dagvoorzitter/moderator, theatermaker, cabaretier en musicus.

 

Femke Wolthuis

Femke werd de liefde voor theater en muziek met de paplepel ingegoten: haar moeder runde een evenementenbureau en haar vader is violist en kunstschilder. Geen wonder dat Femke iets artistieks wilde gaan doen. Na de toneelacademie in Maastricht vervolgde Femke haar studie met film-, tv- en theaterwetenschappen in Utrecht en Dublin. Sinds 1989 werkte ze als dagvoorzitter, theatermaker, cabaretiere, verslaggever, journaliste en presentator. Ze presenteerde bij de NOS onder meer het NOS Radiojournaal en daarvoor bij RTL bijna tien jaar lang het Ontbijtnieuws, afgewisseld met Jan de Hoop.

Prof. dr. Sible de Blaauw

De sprekers op dit symposium

Prof. dr. Sible de Blaauw

Middeleeuwse kerktorens in Friesland – Tussen menselijk verlangen en hemels teken

Prof. dr. Sible de Blaauw is emeritus-hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en Architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is lid van het algemeen bestuur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, en redactielid van het tijdschrift Alde Fryske Tsjerken. Het kerkgebouw staat in het centrum van zijn onderzoeksactiviteit, van de stad Rome in de Late Oudheid tot Nederland in de twintigste eeuw.

 

Prof. dr. Hans Mol

Prof. dr. Hans Mol

De wonderbare vermenigvuldiging van kerken in de 12de en 13de eeuw

Prof. dr. Hans Mol Hans Mol (Kapelle 1954) studearre skiednis en histoaryske geografy oan 'e Vrije Universiteit Amsterdam, dêr’t er yn 1991 ek promovearre (cum laude). Hy is yn 1986 yn tsjinst kaam by de Fryske Akademy as ûndersyksmeiwurker midsiuwske skiednis. Tusken 1996 en 2008 wie er haad fan 'e fakgroep Skiednis.
Sûnt 2003 is er út namme fan ’e Fryske Akademy ek ferbûn oan de Universiteit Leiden as bysûnder heechleraar foar de skiednis fan de Fryske lannen yn de midsiuwen. Hy skriuwt faak oer kleasters, krústochten en oarloggerij. Yn 2011 kaam der in boek fan him út oer de geastlike ridderoarders yn de Nederlanden ûnder de titel Vechten, bidden en verplegen. Yn 2013 publisearre er yn ‘e mande mei Peter van der Meer de boarne-útjefte De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543. En yn 2017 ferskynde syn monografy De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560. Fierder is er belutsen by de ûntwikkeling fan in histoarysk GIS foar Nederlân: HisGIS.
Hans Mol is co-editor fan it tydskrift The Medieval Low Countries en is bestjoerslid fan de Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens.

 

Prof. dr. Gilles de Langen

Prof. dr. Gilles de Langen

Prof. dr. Gilles de Langen (Grins, 1959) studearre nije skiednis en prehistoary oan 'e Ryksuniversiteit Grins, dêr't er yn 1992 ek promovearre. Sûnt 1998 is er provinsjaal archeolooch fan 'e provinsje Fryslân. Mei yngong fan 2011 is er ek wurksum as bysûnder heechlearaar Archeology fan it Noard-Nederlânske terpe- en wierdelânskip en as sadanich ferbûn oan it Grinzer Ynstitút foar Archeology (GIA). Sûnt 2015 wurket er foar twa dagen yn 'e wike by de Fryske Akademy as ûndersiker midsiuwske archeology.

Herman Pleij

Herman Pleij

Toekomst van de kerken

Herman Pleij is een emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de Middeleeuwse literatuur. In 1979 promoveerde hij op het proefschrift Het Gilde van de Blauwe Schuit: Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen over onder andere oude carnavalsteksten. In 1981 werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1992 van 1994 was hij decaan van de Faculteit der Letteren. Op 29 februari 2008[1] ging hij met emeritaat. Sindsdien publiceert hij veel over cultuurhistorische onderwerpen, zoals het vraagstuk van de nationale identiteit. Zijn belangstelling voor het maatschappelijk debat in het algemeen uit zich in zijn frequente deelname aan praatprogramma's op de Nederlandse televisie.

Rondetafelgesprek

In het middagprogramma vindt er een rondetafelgesprek plaats. Daaraan nemen deel: Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Lilian Grootwagers van het Future for Religious Heritage en Mirjam Bakker, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook een vertegenwoordigers van de Provincie Fryslân schuift aan. Op de foto's Frank Strolenberg,  Lilian Grootswagers en wethouder Mirjam Bakker.

Over Mirjam Bakker:

Mirjam Bakker noemt zichzelf “een kind van Súdwest-Fryslân”. Daar liggen haar wortels, daar ligt
haar hart. Zo dankt ze haar familienaam aan een verre voorvader die bakker was in Hindeloopen.
Een overgrootvader stond aan de wieg van het Stedelijk Muziekkorps in Sneek en de muziekschool in
de stad. Een grootvader was wethouder (voor de PvdA) in Sneek, de stad waar Bakker geboren en
getogen is. En nu ze zelf (opnieuw) wethouder (voor D66) is, zet ze een familietraditie voort. Want
net als haar voorvaderen ligt cultuur (inclusief erfgoed) haar na aan het hart. “Geweldig dat ik deze
portefeuille mag beheren”, zegt ze. Ze doet dit formeel nog maar kort, sinds 4 februari 2020, maar
in de vorige bestuursperiode (2014-2018) was ze ook al wethouder kunst en cultuur.

Jongeren en de kerk

Ook jongeren worden bij het symposium betrokken. Vier studenten van NHL/Stenden maakten een mini-documentaire over hoe Friese jongeren aankijken tegen de monumentale kerken. Op het symposium presenteren ze het eindresultaat. De vier betrokken studenten zijn Renske Keulen, Ananda Datema, Jildou Tolsma en Annouk Postma.

 

Vragen of meer informatie?

Bij vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij:


Stichting Alde Fryske Tsjerken, mw. Rommie van der Heide. Tel. 058-2139666 of 06-29208402


Congres Bureau Friesland. Tel. 058-2502021 of info@congresbureaufriesland.nl

 

Aanmelden

Opgeven voor dit symposium kan via www.symposium-stichtingaldefrysketsjerken.nl