Tijdschrift Alde Fryske Tsjerken

Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift 'Alde Fryske Tsjerken', met interessante artikelen en interviews over oude kerken, al dan niet van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, en hun inventaris. De maanden waarin het tijdschrift verschijnt, zijn juni en december. Alle donateurs van de Stichting ontvangen het tijdschrift.

December 2018

Het decembernummer van 2018, dat in de week voor Kerst aan de donateurs wordt toegestuurd, heeft weer een bijzonder gevarieerde inhoud:
  • De wapenstenen van de hervormde kerk van Driezum
  • Sporen van Oegeklooster bij Bolsward gevonden
  • Boren in binten en gewelven; interview met Paul Borghaerts
  • Een terracotta portret van Sicco van Goslinga
  • Een monstrans voor de kerk van Swichum
Zoals altijd bevindt zich in het hart van ellk nummer een katern met Stichtingsnieuws.

Wilt u dit nummer bestellen? Dat kan heel gemakkelijk via onze webwinkel. De prijs van een los nummer bedraagt 5 euro.

Oude nummers

Oude nummers van het blad, dat tot en met 2009 verscheen onder de titel Keppelstok, kunt u bestellen via onze webwinkel.

Zie voor een overzicht van alle artikelen die in de periode 1970-2009 verschenen zijn:
* de chronologische index
* de alfabetische index

Redactiecommissie

De redactiecommissie bestaat uit de volgende personen:
J.H.W. Willems, voorzitter
Drs. L. Dijkstra, secretaris
Drs. H.T. Algra
Prof. dr. S. de Blaauw
Dr. M.A. de Harder
Dhr. A. Looijenga
Dr. H. Nijdam 
Drs. M. Stoter

Contact met de redactie

Als u contact wenst met de redactie dan kan dat door een mail te sturen naar louw.dijkstra@hetnet.nl of per post sturen naar Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden.