Nieuwsbrief december 2017
11boek2.jpg

Een prachtig boek!

Een boek dat 11 prachtige kerken in Fryslân beschrijft. U zult begrijpen dat ik daar als directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken ontzettend trots op ben. Wat hebben we een pracht aan cultureel erfgoed in onze provincie. Daar zijn we dan ook ontzettend zuinig op! En we laten ze graag zien, ook aan u. Om dat nóg leuker te maken hebben we luisterroute's ontwikkeld. En bieden we u in deze kerstperiode volop de kans om onze kerken van binnen te bekijken. Wat zijn er veel activiteiten! Veel leesplezier met deze nieuwsbrief, goede dagen en een voorspoedig 2018.

Gerhard A. Bakker, directeur


Nieuw boek neemt lezer mee op elfkerkentocht

JustinKroesen.jpg

Op maandag 8 januari 2018 verschijnt het boek De Friese Elfkerkentocht / The Frisian Eleven Churches Tour / Die Friesischen elfkirchentour. Kerkendeskundige prof. dr. Justin Kroesen neemt de lezer in dit drietalige boek mee langs elf karakteristieke Friese kerken met een gaaf bewaard gebleven protestants interieur.

Het gaat om de kerken van Aldtsjerk, Buitenpost, Easterlittens, Hegebeintum, Huizum, Kimswerd, Mantgum, Marssum, Sexbierum, Weidum en Wommels. Het boek is een coproductie van Uitgeverij Wijdemeer en de Stichting Alde Fryske Tsjerken en verschijnt aan de vooravond van Kulturele Haadsted 2018, waarin veel aandacht is voor de Friese kerken, onder meer tijdens de programma’s Under de Toer en Santiago aan het Wad.

Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân. Dit gebeurt op maandag 8 januari 2018 om 16.00 uur in de Dorpskerk in Leeuwarden-Huizum.

Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens de aftrap gegeven van een internationale actie van de Europese netwerkorganisatie Future for Religious Heritage in Europe (FRH) om in het kader van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 meer aandacht te vragen voor religieus erfgoed.

Over de auteur

Prof. dr. Justin Kroesen (1975) is gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van het christendom, met name tijdens de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Hij werkte vijftien jaar aan de theologische faculteit van de universiteit Groningen en is sinds 2016 als cultuurhistoricus werkzaam aan de universiteit van Bergen (Noorwegen).

Het boek is binnenkort verkrijgbaar, onder meer via onze webwinkel.


Luisterroutes voor zes Alde Fryske Tsjerken

Jorwerd.jpg

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft voor zes van haar kerken een luisterroute laten maken die kan worden beluisterd via de gratis app van izi.TRAVEL. Het gaat om de kerken van Bears, Britsum, Huizum, Jorwert, Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie. De vrouwelijke verteller leidt de bezoeker rond en vertelt wetenswaardigheden over verschillende plekken in en rond de kerk.

De nieuwe luistertours zijn een aanvulling op het aanbod om bezoekers van dienst te zijn, stelt directeur Gerhard Bakker van de stichting. ,,Maar er gaat niets boven een rondleiding door een van onze vrijwilligers.” Vooral in de zomerperiode, tijdens Tsjerkepaad, lukt het de deelnemende kerken goed om bemensing te regelen. Daarbuiten is het echter minder makkelijk te organiseren.

“Kerkenliefhebbers weten vaak wel dat ze bij de Alde Fryske Tsjerken een sleutel kunnen ophalen bij één van de buren, het sleuteladres.”, vertelt Bakker. “Maar die hebben natuurlijk lang niet altijd gelegenheid om direct even mee te lopen. Vaak ligt er dan in de kerk wel een papieren beschrijving, maar met behulp van de luisterroutes krijgen bezoekers nu ook de mogelijkheid om uitleg over de kerk te hóren.”

Bezitters van een smartphone kunnen de app van izi.TRAVEL al op hun telefoon downloaden. Wie mobiel internet heeft kan de routes vervolgens ter plekke in de kerken gebruiken. Een andere mogelijkheid is de routes thuis alvast te downloaden, voorafgaand aan het bezoek aan de kerk.

De routes zijn ontwikkeld door communicatiebureau Terp 10 uit Oosterbierum, in nauwe samenwerking met de Plaatselijke Commissies die de kerken beheren. “Zij hebben hun verhalen royaal met ons gedeeld”, vertelt directeur Paul de Cock van Terp 10, “en wij hebben die bewerkt en er de nodige techniek en foto’s aan toegevoegd. Een prachtige aanvulling op alles wat de Stichting Alde Fryske Tsjerken al biedt.”

In december worden folders over de luisterroutes over een aantal drukbezochte VVV’s, musea en campings verspreid, om het nieuwe initiatief onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Donateurs van de stichting ontvangen de folder eerder al thuis.


Volop activiteiten in onze kerken rond de Kerstdagen

agenda.jpg

Rond de Kerstdagen zijn er volop activiteiten in onze kerken. Onze Plaatselijke Commissies hebben veel tijd en energie gestoken in het organiseren van concerten en optredens in deze bijzondere dagen. U vindt ze allemaal in onze agenda. We hopen van harte u te ontmoeten in een van de kerken.


FRH lanceert 8 januari toorts initiatief in Dorpskerk Huizum

FRH-Torch-2018.png

De Europese netwerkorganisatie Future for Religious Heritage (FRH) lanceert op 8 januari 2018 in de Dorpskerk Huizum een nieuw initiatief om in heel Europa steunbetuigingen in te zamelen voor het behoud van religieus erfgoed. De Stichting Alde Fryske Tsjerken ondersteunt als lid van de FRH dit initiatief van harte.

Directe aanleiding voor het toorts initiatief van de FRH is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. 2018 biedt volgens de FRH "een unieke kans om te laten zien dat religieus erfgoed niet alleen een erfenis uit het verleden is, maar ook een bron voor de toekomst".

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 zal culturele evenementen in honderden steden en dorpen in Europa omvatten, en wordt misschien wel de grootste publieke kunst- en cultuurmanifestatie van de Europese geschiedenis, aldus de FRH.

Geïnspireerd door de Olympische vlam in Athene lanceert de FRH op 8 januari in Leeuwarden een "Toorts van Cultuur en Erfgoed", die in 2018 een rondreis door heel Europa zal maken. Het toorts initiatief biedt een unieke kans om de verschillende elementen van de Europese identiteit te vieren, zo is de overtuiging van de FRH. De FRH roept iedereen op om de Toorts van Cultuur en Erfgoed aan te steken met zijn of haar eigen favoriete verhaal, herinnering of ervaring in de context van cultureel erfgoed.

De beweging van de toorts door heel Europa zal worden getraceerd op een interactieve LIVE-kaart die een overzicht zal geven van alle landen en steden waarheen hij heeft gereisd. Het initiatief gaat op 8 januari in Leeuwarden van start en reist gedurende het jaar door heel Europa en zal het eindigen op de FRH-conferentie in Parijs in oktober 2018, waar het zal worden overhandigd aan de Europese commissaris van Cultuur.

Wat komt hierna?
Stuur uw input, geheugen, verhaal of ervaring, bij voorkeur in een digitale of met de handgeschreven brief, naar info@frh-europe.org Uw deelname zal overeenkomstig worden bekeken en gepubliceerd.


Word donateur

donateur.jpg

Bent u nog geen donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken? Dan doet u zichzelf tekort! Met uw bijdrage van slechts € 17,50 per jaar ondersteunt u ons werk om kerken in Fryslân te onderhouden én ze een nieuwe bestemming te geven. Bovendien ontvangt u twee keer per jaar ons magazine Alde Fryske Tsjerken én wordt u uitgenodigd voor speciale excursies.

Aanmelden kan heel eenvoudig via deze link.