Nieuwsbrief mei 2018
Boksum IMG_4887.JPG In de kerk van Boksum kan geslapen worden. Foto: Jan de Boer

Het bruist in de Friese kerken

Het bruist in de Friese kerken! In dit bijzondere jaar 2018 is er volop activiteit in onze kerken. Denk alleen maar aan Under de Toer: prachtige voorstellingen in 32 kerken, waarvan 8 van de Alde Fryske Tsjerken. En daar komt dit jaar het bijzondere fenomeen van Tsjemping bij: overnachten in 10 van onze kerken. We praten u in deze Nieuwsbrief graag bij. En schroom niet om deze mail door te sturen naar vrienden en bekenden.


Refugio - overnachten in 12 kerken - van start in Swichum

swichum.jpg

In een feestelijke bijeenkomst is 'Tsjemping' in Fryslân officieel van start gegaan. Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân heeft vrijdag 26 april de eerste paal met het refugio-icoon bij de kerk in Swichum in de grond geslagen. Met deze handeling is het project ''Refugio in Friese kerken'' officieel van start gegaan. Maar liefst 12 kerken doen mee.

Tien kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken bieden in 2018 onderdak aan wandelaars en fietsers, die als pelgrim onderweg zijn. We hebben er zelfs een Friese naam voor: ''tsjemping'', een samentrekking van tsjerke (kerk) en camping.

De kerken van onze stichting zijn in Zurich, Peins, Blessum, Boksum, Jorwert, Britsum, Swichum, Foudgum, Sibrandahus en Terband. Op al die plekken zetten de Plaatselijke Commissies zich met hart en ziel hiervoor in. Het kerkje in Hiaure, die een aparte stichting is, doet ook mee. Bijzonder is dat de kerkenraad van de PKN Nicolaaskerk in Nijland besloten heeft mee te doen. Dat is bijzonder, want het is een ''levende'' gemeente.

Pelgrims in het bezit van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een stempelkaart van het Jabikspaad of de Camino der Lage Landen kunnen er gebruik van maken. Donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken mogen er ook slapen, op vertoon van het magazine 'Alde Fryske Tsjerken'.

Veldbedden
De kerken hebben maximaal vier veldbedden en gasten moeten zelf een slaapzak meenemen. Een van de ''huisregels'' is dat je 24 uur tevoren telefonisch de beschikbaarheid nagaat. Gasten zijn welkom tussen 17.00 en 10.000 uur. Van april tot oktober kun je terecht in de refugio's.

Alle adressen zijn hier te vinden.

Foto: Gedeputeerde Michiel Schrier.


Under de Toer: koop een kaartje, nu het nog kan

Underdetoer.png

In Britswert/Wiuwert zijn de voorstellingen al achter de rug. En de reacties van pers en publiek waren lovend over deze bijzondere Under de Toer-voorstelling over Anna Maria van Schurman. Op tal van andere plekken staan de toneelspelers in de startblokken of wordt er nog hard gewerkt aan de voorbereidingen.

Maar liefst 8 van onze kerken doen mee aan Under de Toer. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. De voorstellingen dragen er aan bij dat onze kerken 'levende stenen' blijven in de dorpen, een plek waar écht wat gebeurt!

Wilt u er dit jaar bij zijn? Wees er dan vooral op tijd bij! U vindt alle informatie over de voorstellingen op www.underdetoer.nl


Restauratie kerk Dedgum van start

AA Dedgum Kerkgebouw.JPG

In de komende weken gaat de restauratie van de kerk van Dedgum van start. Het wordt een ingrijpende restauratie én verbetering van de kerk.

De kerk van Dedgum is sinds enkele jaren in bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en verkeert in slechte staat, zowel qua interieur als qua exterieur. Er is daarom dringend restauratie nodig. Bij het maken van de plannen daarvoor is intensief overleg gevoerd met de dorpsbewoners. Daaruit kwam ook de wens naar voren om van de kerk een dorpshuis te maken.

Aan die wens wordt gehoor gegeven. De huidige hal wordt verbreed (ten koste van de kerkzaal), waardoor er een mooie vergaderruimte ontstaat voor het dorp. Ook wordt een toilet gerealiseerd. Daarnaast wordt onder meer de keuken opgeknapt.

Tijdens het maken van de plannen ontstond ook het idee om een Bêd en Brochje te maken in de kerktoren. Ook dat idee wordt gerealiseerd. De overnachtingsplek wordt gerund door de Plaatselijke Commissie van Dedgum, die erg enthousiast is over dit idee.

Het werk zal ongeveer 20 weken in beslag nemen. De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Fryslân, de gemeente Súd West Fryslân, een groot aantal vermogensfondsen, overige geldschieters én bijdragen van donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.


Kijk ook op onze Uitagenda!

Onze Plaatselijke Commissies hebben in 2018 ook weer een bijzonder groot aantal activiteiten georganiseerd in de kerken. Het zijn er te veel om op te noemen. Gelukkig kunt u (bijna) alle activiteiten nalezen in onze Uitagenda.

Bij het juni-nummer van ons magazine Alde Fryske Tsjerken verspreiden we weer de papieren Uitagenda, waarop meer dan honderd activiteiten in onze kerken staan vermeld.


Tsjerkepaad 2018: Kerk en gastvrijheid

2017_Tsjerkepaad.jpg

Een bericht namens Tsjerkepaad, met wie de Stichting nauw samenwerkt:

Ook deze zomer zullen weer veel Friese kerken tijdens Tsjerkepaad worden geopend. Het thema van dit jaar sluit aan bij het thema “Iepen mienskip” van CH2018 en is “Kerk en gastvrijheid.”Als kerken willen we graag gastvrijheid tonen aan de duizenden bezoekers die we ook dit jaar weer verwachten. Gastvrijheid is ons visitekaartje.

De deelnemende kerken laten dat zien, niet alleen doordat ze open zijn, maar ook doordat er vaak wordt gezorgd voor koffie, thee, een rondleiding door het gebouw, of orgelspel. En dat allemaal zonder dat er een prijskaartje aan hangt. We danken de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken en verheugen ons erop om de gasten van binnen- en buitenland in onze kerken te verwelkomen.

Op zaterdag 14 juli presenteren we vanaf 14.30 uur in een gezamenlijke activiteit van de Tsjerkepaad en Stichting Alde Fryske Tsjerken een aantrekkelijk programma in de kerk van Wijns. Dan zullen ds. Adri Terlouw en acteur Goaitsen Eenling een gratis voorstelling geven van het programma “Jezus”.Aan het eind van de middag staat voor wie wil een heerlijk Bijbels Buffet klaar in het plaatselijke restaurant. Meer informatie hierover is te vinden op onze websites en in de Tsjerkepaadgids.

Ds. Gerrit Groeneveld, voorzitter (www.tsjerkepaad.nl)


Bent u al donateur?

Bent u al donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken? Zo ja, dan zijn we daar bijzonder blij mee. Bent u nog geen donateur? Dan is dit hét moment om donateur te worden. Dat kost slechts 17,50 euro per jaar!

Als u nu donateur wordt, ontvangt u het boek De Friese Elfkerkentocht van prof. dr. Justin Kroesen cadeau. In dit boek neemt hij de lezer mee langs elf schitterende Friese dorpskerken waarin nog een gaaf zeventiende- of achttiende-eeuws interieur bewaard is gebleven. Het boek is drietalig (Nederlands, Engels en Duits) en is uitgegeven door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in samenwerking met Uitgeverij Wijdemeer.

Word nu donateur via deze link.