Home

Actueel

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

Tijdschrift Alde Fryske Tsjerken

Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift 'Alde Fryske Tsjerken', met interessante artikelen en interviews over oude kerken, al dan niet van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, en hun inventaris. De maanden waarin het tijdschrift verschijnt, zijn juni en december. Alle donateurs van de Stichting ontvangen het tijdschrift.

December 2017

Het december-nummer van 2017 bevat weer een gevarieerd pallet van artikelen:
  • Peter Karstkarel beschrijft de kerk van Koarnjum, die in maart 2017 door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in eigendom werd overgenomen
  • Willem Hamsma heeft in de archieven een mooie tekst gevonden die meer licht werpt op de grafzerk van Tjepcke van Goslinga en Anna van Liauckema in de kerk van Driezum
  • Hans Mol zet op een rij wat er na de Reformatie van 500 jaar geleden is gebeurd met de kloostergoederen in Friesland
  • Bij dit artikel laat Erik Betten zien welke gebouwen ons nu nog resten van het rijke Friese kloosterverleden
Zoals altijd bevindt zich in het hart van elk nummer een katern met Stichtingsnieuws. Bovendien wordt er informatie aangeboden over de acht projecten die in het kader van Under de Toer plaatsvinden in evenzoveel Alde Fryske Tsjerken, als onderdeel van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018.

Wilt u dit nummer bestellen? Dat kan heel gemakkelijk via onze webwinkel. De prijs van een los nummer bedraagt 5 euro.


Oude nummers

Oude nummers van het blad, dat tot en met 2009 verscheen onder de titel Keppelstok, kunt u bestellen via onze webwinkel.

Zie voor een overzicht van alle artikelen die in de periode 1970-2009 verschenen zijn:
* de chronologische index
* de alfabetische index

Redactiecommissie

De redactiecommissie bestaat uit de volgende personen:
H. Willems, voorzitter
Drs. L. Dijkstra, secretaris
Drs. H.T. Algra
Prof. dr. S. de Blaauw
Drs. M. Stoter
Dr. O. Vries
Drs. D. Worst

Contact met de redactie

Als u contact wenst met de redactie dan kan dat door een mail te sturen naar louw.dijkstra@hetnet.nl of per post sturen naar Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden.