Nieuwsbrief januari 2018
katlijk3.jpg Katlijk is één van onze kerken die meedoet aan Under de Toer

Onze kerken in dit bijzondere jaar

Onze kerken schitteren dit jaar tijdens Culturele Hoofdstad 2018. Daar zijn we blij mee. In maar liefst 8 van onze kerken worden prachtige stukken gespeeld tijdens Under de Toer. De kerk van Sint Jacobiparochie staat centraal in het programma Santiago aan het Wad. Voor 6 van onze kerken zijn luisterroutes gemaakt, en elf kerken schitteren in het prachtige nieuwe boek van Justin Kroesen. Dit wordt een bijzonder jaar. Viert u mee?

Gerhard A. Bakker, directeur


Volop activiteit in onze kerken in 2018

Inventaris Wetsens exterieur zuidwestgevel.jpg

Acht kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken krijgen een rol in het project Under de Toer in het kader van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het gaat om de kerken van Boksum, Britswert (samen met Wiuwert), Haskerdijken, Huizum, Katlijk, Kortezwaag, Ter Idzard en Wetsens. U vindt er veel meer informatie over op www.underdetoer.nl. En wees er snel bij, want de kaartverkoop loopt snel.

Onze Plaatselijke Commissies hebben in 2018 ook weer een bijzonder groot aantal activiteiten georganiseerd in de kerken. Het zijn er te veel om op te noemen. Gelukkig kunt u (bijna) alle activiteiten nalezen in onze Uitagenda.

In de zomermaanden stellen onze kerken iedere zaterdagmiddag hun deuren open voor het publiek in het kader van Tsjerkepaad. Ook dit jaarlijks festijn krijgt een extra feestelijk tintje vanwege Kulturele Haadsted 2018.


17 maart 2018: Voorjaarsexcursie!

Kûbaard,_kerk_foto3_2011-04-26_12.48.JPG

De voorjaarsexcursie van 2018 voert op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum. De kerken zijn open van 11.30 tot 17.00 uur en gratis toegankelijk. Wie met de bus langs de drie kerken wil reizen, wordt een lunch en koffie/thee aangeboden.

In de middeleeuwse Victorkerk van Kûbaard (foto) zien we op de muur bij het orgel een deel van een fresco van Christoffel met kind uit omstreeks 1500. Christoffel was de patroonheilige van de middeleeuwse reiziger. In de vijfzijdige koorsluiting zien we nog een restant van een raam dat ons herinnert aan de tijd dat daaronder een grote kraak heeft gezeten, vanwege het grote aantal kerkgangers. De kerk is voorzien van kleurrijke banken en een preekstoel met klankbord die dateert uit de zeventiende eeuw.

Van de dertiende-eeuwse Hervormde kerk in Iens zijn de noordelijke muur met romaanse elementen en de zadeldaktoren voor een groot deel bewaard gebleven. In de noordmuur zit een sluitsteen met het opschrift: 'Cogito mori. Hier leggen begraven die lichamen van deze namen'. Dit is waarschijnlijk een sluitsteen van een grafkelder. In 1952 werd op de toren een ooievaarsnest geplaatst. In 1874 is de kerk vergroot met als gevolg dat naast de zeventiende-eeuwse preekstoel onder de vloer een regenwaterbak zit.

In Spannum is van verre de forse laatgotische zadeldaktoren van de Remigiuskerk al zichtbaar. Na een verwoestende strooptocht van Spaanse legerbendes in 1586 is de kerk omstreeks 1600 weer opgebouwd. Aan de zuidmuur van de toren zien we een gedenksteen die ons herinnert aan het feit dat de toren in 1742 is vernieuwd. Achter de oostelijke steunbeer staat een miniatuurhuisje tegen de kerk. Het interieur van de kerk vertoont veel eikenhouten elementen: onder meer fraai uitgevoerde zijschotten van banken, de zeventiende-eeuwse avondmaalstafel en de preekstoel met fraai gesneden vleugelstukken in het achterschot. Aan de noordmuur valt het grote bord ui 1729 op met een afbeelding van Mozes en de tekst van de 'Tien Geboden'.

Alles over inschrijven, vertrektijden en organisatie vindt u hier.


Fondsenwerving voor Dedgum in volle gang

AA Dedgum Kerkgebouw.JPG

De fondsenwerving voor het restaureren van de kerk in Dedgum is in volle gang. Dankzij steun van de provincie Fryslân, de gemeente Súdwest Fryslân, onze donateurs en enkele vermogensfondsen komt de realisatie van de plannen steeds dichterbij.

De plannen zijn ambitieus: het kerkgebouw wordt voor meer dan een half miljoen euro gerestaureerd. Daarnaast wordt gewerkt aan de herbestemming: we willen het kerkgebouw ook geschikt maken als dorpshuis én overnachtingsplek.

De gemeente Súdwest Fryslân is positief over de plannen en ziet ons initiatief als "een unieke kans om met een relatief lage bijdrage zowel een dorpshuis te realiseren in een dorp die deze faciliteit niet heeft, als om een monumentale kerk in stand te houden", zo schrijft het college van Burgemeester en Wethouders. Door Dorpsbelang én de Plaatselijke Commissie in Dedgum wordt hard meegewerkt om alle plannen te realiseren.

Wilt u ons helpen om de begroting rond te krijgen en zo snel mogelijk te kunnen beginnen? Hier leest u hoe u ons kunt helpen.


Word donateur

donateur.jpg

Bent u nog geen donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken? Dan doet u zichzelf tekort! Met uw bijdrage van slechts € 17,50 per jaar ondersteunt u ons werk om kerken in Fryslân te onderhouden én ze een nieuwe bestemming te geven. Bovendien ontvangt u twee keer per jaar ons magazine Alde Fryske Tsjerken én wordt u uitgenodigd voor speciale excursies.

Aanmelden kan heel eenvoudig via deze link.