Adres

Van Harenstraat 1
9076 BS St. Annaparochie


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

200 personen
200 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Jan Brouwer
Grietmanstraat 52
9076 BD Sint Annaparochie
0518-401868


Sleuteladres

Dhr. T. Brandsma
Stratenweg 28
9076 DS Sint Annaparochie
0518 - 401843

Van Harenskerk

Kerk - Van Harenskerk - informatie

Sint Annaparochie is met name bekend omdat daar het huwelijk van Saskia van Uylenburgh en Rembrandt van Rijn is gesloten. Dat is overigens niet in dit kerkgebouw, maar in een voorloper hiervan. De Plaatselijke Commissie die de kerk beheert, houdt de herinnering aan dit bijzondere huwelijk met veel plezier levend.

Huidig gebruik

De Plaatselijke Commissie die de kerk sinds de overname door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 2013 beheert, wil de kerk verhuren voor rouw- en trouwdiensten en op beperkte schaal culturele activiteiten organiseren. Zij nemen het huwelijk van Saskia van Uylenburgh en Rembrandt van Rijn als inspiratiebron voor toekomstige activiteiten. De Protestantse Gemeente Sint Annaparochie huurt de kerk na de overdracht op 13 oktober 2012 tien jaar lang terug voor tenminste twaalf kerkdiensten per jaar. Voor de website van de kerk, klik hier.

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Sint Annaparochie kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

Centraalbouw

Ligging

Sint Annaparochie ligt op een kruispunt van wegen in de grietenij (gemeente) het Bildt, die in 1506 ontstond toen de Middelzee tussen Oostergo en Westergo werd ingepolderd.

Datering

1682

Restauratie

1937/1941; interieur en vloer 1916

Exterieur

Het eerste kerkje werd in 1526 met toestemming van Karel V vervangen door een eenvoudig stenen kerkje met een toren. Deze kerk heeft dienst gedaan tot 1682. Het huwelijk van Rembrandt van Rijn en Saskia van Uylenburgh in 1634 heeft dus in de oude kerk plaatsgevonden.
De huidige kerk werd de eerste in Friesland met een achtkantige centraalbouw, de favoriete bouwstijl van het protestantisme in die dagen, waar juist het Woord van God centraal moest staan. De kerk wekt van buiten een sobere indruk, maar verrast van binnen door zijn rijke interieur.

Interieur

In de kerk valt de rijk besneden kansel uit circa 1700 op. Langs de muren bevinden zich bankenblokken. In het midden van de ruimte staan losse stoelen opgesteld tussen de vier zuilen waarop de lantaarn rust. Recht tegenover de kansel staat de herenbank van grietman Willem van Haren (1626-1705), naar wie de kerk is vernoemd, en zijn vrouw Elisabeth van Hemmema. Aan de noordzijde van de kerk bevindt zich de grafkapel die Willem van Haren in 1686 liet bouwen.
Bij de restauratie van het interieur in 2016 werden onder de houten vloer een dertigtal grafzerken aangetroffen die dateren uit de vorige kerk. Besloten is de zerken opnieuw als vloer te gaan gebruiken. Er liggen onder meer enkele tijdgenoten van Saskia van Uylenburgh begraven, die hoogstwaarschijnlijk in het dorp aanwezig waren toen Rembrandt en Saskia in 1634 trouwden.

Toren

Op de achtkantige kerk is een lantaarn aangebracht.

Orgel

Het orgel is in 1727 geschonken door Willem van Haren, een neef van de grietman die zijn stempel op het interieur drukte, die zelf ook grietman van het Bildt was. Het orgel is gebouwd door Johannes Radeker. Het binnenwerk werd in 1928 te gelde gemaakt. Het bevindt zich nu in het depot van orgelbouwer Gebr. Reil. Het is mogelijk om het orgel in oude luister te herstellen, op basis van een rapport van Jan Jongepier. Hiervoor is een bedrag van enkele tonnen nodig. Op dit moment ontbreekt het de Stichting Alde Fryske Tsjerken daarvoor aan middelen.

Kerkhof

De ruimte rond de kerk is niet meer in gebruik als kerkhof. Wel ligt er nog een aantal grafstenen, afkomstig uit de voorganger van de huidige kerk.

Verhalen te beluisteren op IZI-travel

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft digitaal verhalen beschikbaar over de kerk van Sint  Annaparochie. Deze zijn op uw mobiel te beluisteren als u de kerk bezoekt. U kunt ze ook thuis beluisteren.

Luister hier naar de verhalen over de kerk van Sint Annaparochie.

 

Rembrandt & Saskiaroute

Een fraaie toeristische Rembrandt & Saskiaroute die onder meer Grote Kerk in Leeuwarden (dooplocatie Saskia) met de Van Harenskerk (trouwlocatie) in St. Annaparochie verbindt is hier te downloaden.

Het verslag van de archeologische waarnemingen van het Argeologysk Wurkferban fan de Fryske Akademy tijdens de restauratie in 2016 is hier te downloaden.

De kerkbeschrijving die onze excursiecommissie heeft gemaakt, kunt u hieronder downloaden bij 'documenten'.

AGENDA

    - geen agenda -