Onze Stichting viert feest!
We bestaan in 2020 50 jaar. We vieren dit met een breed programma. Het thema is: ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. Want het zijn juist verhalen die onze kerken zo bijzonder maken. Viert u mee?

Wolkom!

Besite ús tsjerken en ûnderfyn de pracht, de sfear en it gefoel fan monumentale Fryske tsjerken.

Tsjerke sykje


útljochte


Alde tsjerken yn it Fryske lânskip

Alde tsjerken bepale de 'skyline' fan it Fryske lânskip. Nearne oars yn Europa binne safolle letmidsieuske tsjerken te finen as yn Noard-Nederlân. In rykdom dy't it behâlden wurch is.

Hieltyd mear monumintale tsjerkegebouwen ferlieze harren oarspronklike funksje. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wol foarkomme dat se ferdwine. Se docht dat troch yn bysûndere gefallen ryksmonumintale tsjerken yn eigendom oer te nimmen.

Alde tsjerken yn it Fryske lânskip