1510-21

Theatrale voorstelling en tentoonstelling Bokke en Skelte Mariakerk Boksum

Zondag 17 oktober is de theatrale opening van de expositie Bokke en Skelte in de Mariakerk in Boksum. Tussen 17.00u en 21.00u vindt ieder half uur een voorstelling plaats van en over Bokke en Skelte. Twee helden die tijdens de Slag bij Boksum in 1586 om het leven zijn gekomen. De opening is voor iedereen en gratis toegankelijk.

Regisseur Tjerk Kooistra, bekend als regisseur van het Iepenloftspul in Jorwert en drie spelers van Jorwert voeren een komische en luchtige scéne op. Twee van hen kruipen in de huid van Bokke en Skelte. Deze namen heeft het dorp hen gegeven. Ook wordt er een animatiefilm getoond en zijn de skeletten tentoongesteld.

De skeletten zijn gevonden bij opgravingen in 2016. Het bleek een massagraf te zijn met zes a zeven botresten. In één van de gevonden schedels zat een gat ter grootte van een musketkogel. Al snel wordt de link met de Slag bij Boksum gelegd. Ook omdat het gevonden aardewerk 16e eeuws blijkt te zijn.

Zondag kunnen per half uur ongeveer veertig tot vijftig bezoekers de voorstelling aanschouwen. Afgelopen zondag was de première. Deze is zeer goed ontvangen door de genodigden. De tentoonstelling is permanent en na zondag dus nog steeds voor het publiek toegankelijk. In de herfstvakantie is de Mariakerk iedere dag geopend tussen 10u en 17u en ook na de herfstvakantie zal de kerk regelmatig geopend zijn voor publiek.
0510-21

Stichting Alde Fryske Tsjerken slaat nieuwe weg in met ‘Alde Tsjerken, Nije lûden’

Voor de komende jaren hebben we een nieuwe koers uitgezet. Een koers waarin ambities opgenomen zijn die gaan over het duurzaam gebruik van de 55 prachtige kerkgebouwen die de afgelopen vijftig jaar aan de stichting zijn toevertrouwd. De focus ligt op het betrekken van de mienskip, participatie en partner zijn.

We zetten de komende jaren de oude kerkdeuren open voor nieuwe generaties en doelgroepen. Kerken bieden mogelijkheden voor jong en oud die we graag benutten. Zo blijven de gebouwen het middelpunt in een gemeenschap en zorgen we ervoor dat de stenen levend blijven. Een plek waar iedereen zich welkom voelt. Waar mensen samenkomen en waarbij het draait om beleving. De mensen staan centraal.

Het behoud en levend houden van kerken kan alleen als we dat samen doen, samen met de mienskip. Daarom betrekken we de mienskip en geven hen ruimte om invulling te geven aan wat een kerk voor de dorpen en wijken kan betekenen. De kerk kan een belangrijke bijdrage leveren om maatschappelijke doelen te halen.

We zoeken ook actief de samenwerking op met erfgoedpartners, instellingen, (lokale) ondernemers en bedrijven. We zijn volop aan het netwerken om de interesse te wekken voor onze gebouwen. Vanuit liefde voor het gebouw delen we graag de legio mogelijkheden die onze kerken bieden als podium, vergaderplek, expositieruimte of voor maatschappelijke doeleinden.

De komende jaren zal de stichting zich ook verder profileren als het vangnet voor behoud van historisch waardevolle kerkgebouwen in de provincie Fryslân. Per jaar zien we het aantal kerken groeien dat aan de stichting aangeboden wordt ter overname.

Met Alde Tsjerken, Nije Lûden staan we open voor gesprekken over de toekomst van ons cultureel erfgoed, open voor samenwerking en open voor vernieuwende ideeën om de toekomst van ons religieus erfgoed veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Het koersdocument 2021-2024 is hier te vinden.
2409-21

Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt Protestantse kerk Harich over

Op vrijdag 24 september neemt de stichting de Protestantse kerk van Harich over. Deze monumentale kerk uit 1663, met een toren die deels dateert uit de 12e eeuw, is een prachtig en waardevol gebouw dat door de overname behouden blijft voor de gemeenschap en een nieuw leven krijgt. Naast beheer en onderhoud zet de stichting volop in om ervoor te zorgen dat het gebouw weer wordt gebruikt binnen de bestaande mogelijkheden.

Voorzitter van de stichting Jan Kersbergen krijgt vrijdag uit handen van de voorzitter van de kerkenraad Durk Tuinier de sleutel in handen voor het symbolische bedrag van €1,00. De kerk is de 55ste kerk die stichting overneemt.

‘De kerk is belangrijk voor onze gemeenschap, dus we zijn blij met de overname door de stichting’, aldus Tuinier. ‘Natuurlijk is het ook jammer dat wij als dorp het zelf niet meer kunnen opbrengen. Door de overname ontzorgen we de volgende generatie en tegelijk bieden we nieuwe kansen. De betrokkenheid en vrijwilligheid van de dorpsbewoners bij de kerk is groot.’

Een vijftal enthousiaste vrijwilligers uit Harich neemt zitting in de Plaatselijke Commissie. Zij zorgen er mede voor dat de kerk ook in de toekomst geopend blijft en dat iedereen zich welkom voelt. Tuinier: ‘De kerkdiensten en de rouw- en trouwdiensten blijven met de overname gecontinueerd, en dat is voor het dorp belangrijk. Ook heeft de PC ideeën om de kerk een bredere bestemming te geven. Wij gaan samenwerken met het dorpshuis.’

De kerk staat op een prominente plek in het dorp en dateert uit 1663. Maar de kerk kent een langere geschiedenis. Op dezelfde plek stond een Katholieke kerk uit de 12e eeuw. Die is tijdens een storm grotendeels verwoest. Alleen de toren is tijdens de storm blijven staan.

Achter de kerk bevindt zich een grafkelder waar de Friese gedeputeerde Ulbo Aylva Rengers (1726-1787) en zijn echtgenote liggen. Tijdens de kerstnacht van 1979 werd de kerk getroffen door een grote brand. De toren bleef ook dit keer gespaard. De muren van de kerk bleven intact, maar het interieur ging verloren. De kerk werd volledig hersteld en kreeg een nieuw orgel.
2309-21

Coronatoegangsbewijs nodig vanaf 25 september

Met ingang van 25 september komt de 1,5 metermaatregel te vervallen en is het voor bezoekers van een voorstelling verplicht om bij de entree een coronatoegangsbewijs te tonen. Ook in onze kerken, omdat wij een cultureel podium bieden. Om binnen te komen is een geldige QR-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de CoronaCheckApp of via coronacheck.nl

Er zijn drie manieren waarop u een QR-code kunt verkrijgen:
·         Een volledige vaccinatie (plus twee of vier weken, afhankelijk van het vaccin)
·         Een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud (via testenvoortoegang.nl)
·         Een herstelbewijs van corona van maximaal zes maanden oud

Alle bewijzen dienen te worden getoond in combinatie met een identiteitskaart. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. Als er ondersteuning nodig is bij het aanvragen van het coronatoegangsbewijs kan er ook gebeld worden met de CoronaCheck-helpdesk via 0800 14 21.

Om oponthoud bij de ingang te voorkomen vragen we u onderstaande zaken bij de hand te houden:

uw coronatoegangsbewijs
een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs)
1509-21

Medewerker in de spotlights: bureaumanager Rommie van der Heide

Kerken staat op diverse manieren centraal in het leven van bureaumanager Rommie van der Heide. Ze is religieus opgevoed, veertien jaar actief geweest als kerkenraadslid en ging naar de kerk om te mediteren. Door haar werk kijkt ze anders naar deze imposante gebouwen. ‘De kerk heeft een bredere betekenis gekregen. Ik zie nu meer de charme van het gebouw.’ Maak kennis met Rommie, deze enthousiaste duizendpoot.

Sinds 2012 werkt Rommie voor de stichting waar ze begon als secretaresse. Als snel groeien haar werkzaamheden uit en is ze sinds drie jaar bureaumanager. Donateursbijeenkomsten organiseren, excursies voorbereiden, bestuursvergaderingen plannen en notuleren, Rommie zorgt ervoor dat alles wordt geregeld. Ook vormt ze een belangrijke spil in overnameprocessen.

‘Als iedereen akkoord is met overname van een kerk door de stichting, zorg ik ervoor dat alles wordt geregeld om de overdracht zo prettig en flexibel mogelijk te laten verlopen’, begint Rommie. ‘Er komt nogal wat bij kijken. Het is een bijzonder en leuk proces. Maar het brengt vaak ook emotie met zich mee. Daar moet je wel gevoel en empathie voor hebben. Het moment dat de sleutel aan ons overgedragen wordt, is heftig. Alsof je geen sleutel meer hebt van je eigen huis. Ik voel goed aan hoe de kerkelijke gemeente in het proces zit. Het is maatwerk, en veel regelen, dat maakt het werk zo mooi.’

Rommie weet precies wat er speelt binnen de organisatie, want ze is betrokken bij veel projecten en activiteiten. Ze weet de lijnen bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden. ‘Ik ben daar akelig scherp in’, zegt ze met een glimlach. Ze is ook een kei in relatiebeheer. Een belangrijke taak die ze perfect aanvoelt en graag doet. Of het nu gaat over bestuurlijke contacten of over het contact met families voor nalatenschappen. ‘Nazorg is erg belangrijk. Er gaan vaak bijzondere verhalen schuil achter een nalatenschap. Dat ontroert me enorm. En dat vind ik ook een mooi gegeven van de stichting en de kerken waar we voor zorgen, er zit veel meer achter.’

‘Toen ik bij de stichting kwam te werken was ik verrast dat zij kerken in eigendom had’, vervolgt Rommie. ‘Die zijn toch van kerkelijke gemeenten?’ Ze maakt vanuit een andere hoek kennis met kerken. ‘Er zijn zoveel mensen die niet religieus zijn, maar wel interesse hebben in kerken. Dat vind ik mooi en bijzonder. Ook het aantal mensen dat als vrijwilliger betrokken is bij de stichting of bij een kerk. Ik was echt verrast. Hun enthousiasme en toewijding is prachtig. Net als alle trouwe donateurs die de stichting telt. Het is hartverwarmend.’

Hoogtepunten uit Rommie haar carrière zijn een tweetal bijeenkomsten van het Europese netwerk Future for Religious Heritage (FRH). Namens dit netwerk kwam een Fransman van adel op werkbezoek naar Hegebeintum. Tussen de middag stond, een voor hem niet alledaagse lunch klaar: brood met melk en karnemelk. ‘Ook ben ik in Parijs bij een FRH bijeenkomst geweest.’

Als voorbereiding op Culturele Hoofdstad (CH) 2018 reist ze samen met collega Reina Hilarides in 2016 naar Wroclaw, Polen om inspiratie op te doen. Ook een mooi hoogtepunt. Het project ‘Under de toer’ tijdens CH2018 is haar bijgebleven. ‘Kerken stonden centraal en de activiteiten in de kerk hebben daarmee een positieve boost gekregen. Ook de muzikale tour van Piter Wilkens in 2015 was fantastisch. En ik geniet ook erg van de contacten en gesprekken die ik heb met donateurs en vrijwilligers.’

Naast het werk bij de stichting is Rommie ook betrokken bij Spektakelmusical De Tocht als secretaris van de Raad van Commissarissen. ‘Ook geef ik wel eens gastlessen aan leerlingen van de secretaresse opleiding over mijn carrière. Het representeren van de stichting vind ik leuk.’ Rommie is het visitekaartje.

Om alle ballen in de lucht te houden is de kerk voor haar ook de plek om even stil te zijn en te ervaren wat stilte met je doet. ‘Ik vind het belangrijk om even een moment voor mezelf te pakken, dat er even niets moet. Het spirituele van een kerk past goed bij mij.’ Mediteren in de kerk heeft plaatsgemaakt voor yoga en fitness elders. Thuis is voor haar de plek waar ze graag leest en tuiniert.
1309-21
Kerk Allingawier

EXCURSIE ZATERDAG 9 OKTOBER: Gaast, Ferwoude en Allingawier

Vorig jaar, tijdens ons jubileumjaar, is de excursie wegens de coronamaatregelen helaas niet doorgegaan. Gelukkig kan het dit jaar wel. Op zaterdag 9 oktober bezoeken we de kerken in Gaast, Ferwoude en Allingawier. Drie kerken die in een prachtig weids, groen landschap van de Friese Zuidwesthoek liggen.

Hoofdredacteur Hans Willems beschrijft de kerken van Gaast en Ferwoude in zijn artikel ‘Bepleisterd en ommetseld’ (AFT juni 2019). Hij noemt beide kerken bijzondere godshuizen aan de IJsselmeerkust. Hun ligging en ook die van de dorpskerk van Allingawier nodigen uit om deze drie kerken als bakens in het landschap te bezichtigen.

Gaat u mee of komt u ook langs? Wilt u gebruikmaken van vervoer per bus en lunch? Aanmelden kan nog, er is nog plek in de bus. Aanmelden kan via info@aldefrysketsjerken.nl of 058-2139666.

Belangstellenden die zich vorig jaar hebben aangemeld, worden verzocht zich opnieuw aan te melden. De kosten bedragen € 50,- (brochure, bus, lunch, koffie/thee). De bus vertrekt 11.00 uur van busstation Leeuwarden en komt daar rond 17.00 uur weer terug.

U kunt de kerken op 9 oktober tussen 11.30 – 17.00 uur ook gratis op eigen gelegenheid bezoeken. Er vinden regelmatig lezingen en rondleidingen plaats. Gaast: Zeedijk 9. Ferwoude: Buren 2. Allingawier: Kerkbuurt 23. Klik hier voor meer informatie over de excursie.
1009-21

Podiumtour ‘Tusken lân en wetter’ geïnspireerd op kunstwerken Jentsje Popma

De jaarlijkse podiumtour is dit jaar geïnspireerd op schilderijen van Friese landschappen van kunstenaar Jentsje Popma, die dit jaar zijn 100e verjaardag viert.

Zangeres Janna van der Honing en multi-instrumentalist Herman Woltman brengen samen met kunstkenner Jan Henk Hamoen de muziekvoorstelling ‘Tusken lân en wetter’. De podiumtour start op zondag 26 september om 15.00u in Buitenpost. In totaal speelt het gezelschap in negen kerken van de stichting.

Enkele jaren geleden maakte Janna kennis met het werk van Jentsje Popma. Popma schilderde het Friese landschap vanuit de directe waarneming, de werkelijkheid, met de weersomstandigheden die zich op dat moment aandienden. Janna voelde meteen een connectie met zijn werk en besloot Friese liedteksten te schrijven geïnspireerd op elementen uit de schilderijen.
Tijdens de voorstelling hoort men de pure klanken van de muziek van Janna (zang) en Herman (o.a. gitaar). Elk lied heeft zijn eigen identiteit. Er is een Nederlandse vertaling van de Friese liedteksten.

De muziek wordt tijdens een aantal voorstellingen (aangeduid met *)  afgewisseld met verhalen over Popma en uitleg over meegebrachte schilderijen door Jan Henk Hamoen. Bij de overige voorstellingen brengen Janna en Herman na de pauze nummers ten gehore vanuit hun eerdere samenwerking.

Janna en Herman waren eerder met elkaar verbonden in de formatie Souldada.

Jan Henk Hamoen is theoloog en kunstkenner, bestuurslid bij Stichting Nijkleaster en uit naam daarvan beheerder van de grote collectie schilderijen die Popma schonk aan Nijkleaster.

De stichting is blij dat er dit jaar weer een podiumtour kan worden georganiseerd. De voorstellingen dragen bij aan het levend houden van onze prachtige kerkgebouwen in de provincie. Wij stimuleren het gebruik van kerken voor onder andere culturele doeleinden.

In totaal speelt het gezelschap in negen kerken. Onderstaand de data van de voorstellingen, allemaal op zondagmiddag om 15.00 uur.

  • Buitenpost      26 september                         Terband          31 oktober
  • Olterterp*      3 oktober                                Jelsum             7 november
  • Wier                10 oktober                              Foudgum*       21 november
  • Jorwert*         17 oktober                              Huizum*         28 november
  • Gaast              24 oktober


Entree: € 10,-. De voorstellingen met * € 13,50.

Houd voor actuele informatie over de voorstellingen de UIT-agenda op de activiteitenpagina van onze website in de gaten.
0809-21

Noordoost netwerkt met: Hester Simons

Op de site netwerknoordoost.frl geeft onze directeur Hester Simons antwoord op zes interessante vragen over ondernemen en netwerken in het noordoosten van Friesland. In de rubriek ‘Noordoost netwerkt met …’ krijgt iedere week een andere Friese ondernemer dit online podium.

Hester antwoordt op vragen als: Wat maakt haar en de stichting uniek, ten opzichte van anderen?  Wat levert gevestigd zijn in deze regio haar op? Wat is het best bewaarde geheim van Noordoost-Friesland: iets dat ondernemers uit andere regio’s hierheen zou kunnen trekken? De antwoorden op deze en andere vragen lees je hier

Ondernemend Netwerk Noordoost is al jaren hét platform voor het bedrijfsleven in Noordoost-Friesland. Viermaal per jaar maken ze samen met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel het magazine Ondernemend Netwerk Noordoost. Hierin is te lezen over de ambities en projecten van toonaangevende bedrijven en organisaties in de regio.
0709-21

Conservatoriumstudenten achter het orgel tijdens Open Monumentendag op 11 september

Op zaterdag 11 september bespelen vijf (inter)nationale studenten van de conservatoria uit Amsterdam en Groningen in vijf verschillende kerken van de stichting het orgel.

In navolging op het succes van vorig jaar organiseert de stichting in samenwerking met Stichting Organum Frisicum deze concerten tijdens Open Monumentendag. De concerten zijn in de Sint Genovevakerk in Jelsum, de Johanneskerk in Britsum, De Groate Kerk in St. Jacobiparochie, de kerk in Hegebeintum en de kerk van Wanswerd.

De gratis concerten duren 35 à 45 minuten en beginnen allemaal om 10.30, 12.00 en 13.30 uur. (In St. Jacobiparochie alleen om 10.30 en 12.00 uur). Het publiek heeft de mogelijkheid om zelf een route samen te stellen en op die manier meerdere concerten bij te wonen. Om 16.00 uur is er nog een orgelconcert in de Grote Kerk van Leeuwarden. Voor alle concerten zijn de dan geldende coronaregels van toepassing.

Dat de eeuwenoude kerkorgels dit jaar door jonge mensen worden bespeeld, past perfect bij het doel van de Stichting Alde Fryske Tsjerken om ook jongeren te interesseren voor en te betrekken bij het cultureel erfgoed. Het motto van de stichting is: Alde Tsjerken, Nije Lûden. ‘Wij willen een breder publiek enthousiast maken voor kerken. Niet per se vanuit religieus oogpunt, maar vanuit liefde voor het gebouw en de mogelijkheden die het biedt’, aldus directeur Hester Simons.

Naast orgelconcerten zijn er tijdens de Open Monumentendag ook diverse andere culturele activiteiten in en rond de kerken van de stichting, zoals kunstexposities en rondleidingen. Kijk voor meer informatie in de UITagenda
0309-21

Tieners beleven “Experience" en slapen in Redbadtsjerke Jorwert

Het is middernacht, maar in de 12e-eeuwse Redbadtsjerke in Jorwert brandt nog licht. Tieners en leiders spreiden hun slaapmatje uit op deze historische plek. Maar of er veel geslapen wordt?

Druk en giechelig komen de tieners in de leeftijd van 12-15 jaar met tal van spullen de kerk binnen. Na het horen van de spelregels van de plek en het kennismakingsspel is de spanning geweken. Belangstellend luisteren ze naar Ebe Veerman, bestuurslid van de Stichting Alde Fryske Tsjerken die vertelt over de bewogen geschiedenis van de kerk.

En dan is het moment daar dat de nachtexperience ‘The Safe’ start. We verklappen niet alles, maar de tieners ‘ontmoeten’ een bijzonder persoon. Mensen vertrouwen hem van alles toe. En met elkaar ontdekken ze wat dit te maken heeft met de heilige plek waar ze zijn.   
Marian Timmermans, eigenaar van initiatief Heilige Plekken: ‘Steeds ben ik ontroerd en verrast wat een heilige plek in combinatie met zo'n experience uitwerkt. Tieners delen hele mooie persoonlijke en ontroerende verhalen. Iedereen is er stil van, zittend in de schemer op zo’n doorleefde plek.’


Vinden de tieners het een heilige plek? Daar wordt heel divers over gedacht en daar is ook alle ruimte voor. Jelmer: ‘Ik vond het heel bijzonder om deze oude kerk eens op zo’n andere manier te ervaren. Het voelt ook alsof dit gebouw ineens een andere betekenis heeft gekregen.’

Het Heilige Plekken team bestaat uit jonge mensen met allerlei expertises. Het team maakt experiences om jongeren in een heilig gebouw zoals een kerk of klooster een moment van verwondering, verstilling en verrassing te laten beleven. Er zijn experiences voor groepen tieners en voor studenten van 5 tot 15 personen over verschillende thema’s: over thuis, de vragen die je jezelf elke vijf jaar moet stellen en hoe je tot rust en stilte komt.

Ze zijn zo ontwikkeld dat een vertrouwd persoon zoals een docent, kringleider of jeugdleider de experience zelfstandig kan neerzetten op een dagdeel of tijdens een nacht (12 uur inclusief nachtrust). Directeur Hester Simons: ‘We zijn als stichting erg blij met dit mooie initiatief en de samenwerking. De wijze waarop jongeren vanuit deze 'experience' betrokken raken bij de Friese kerk, en er een eigen betekenis aan geven, draagt naar ons idee bij aan het creëren van betrokkenheid van jongeren bij ons religieus erfgoed.’

Nederland telt ruim zevenduizend kerken en andere gebedshuizen. Veel gebouwen staan een groot deel van de week leeg. Wij dagen kerken en kloosters uit om hun gebouw open te stellen voor jonge mensen om de heilige plek te ervaren door er een (nacht)experience te beleven.

Kerken kunnen zich via de site www.heiligeplekken.nl aanmelden en worden daar dan ook zichtbaar. Bijzonder is dat als een jongerengroep voor jullie heilige plek kiest, ze ook bijdragen aan het voortbestaan van het gebouw en zijn verhalen. De helft van de bijdrage die we ontvangen boeken wij terug naar de kerk of het klooster waar de jongeren welkom zijn.

Wil je een kerk of klooster aanmelden, of wil je juist met een jongerengroep langskomen?
Voor meer informatie mail naar: heiligeplekken@gmail.com. Of kijk op heiligeplekken.nl.  
Toon alle nieuws