SAFT in cijfers:

 • 56 kerken
 • 7 kerkhoven
 • 2 klokkenstoelen
 • 300 vrijwilligers
 • 4000 donateurs
 • 250 evenementen

Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken beheert, onderhoudt en restaureert meer dan vijftig (rijks)monumentale kerken in Fryslân. Dit aantal blijft groeien doordat steeds meer kerkgebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen.
Het doel van de stichting is ook om de stenen levend te houden. Dat doet de stichting door de kerken een nieuwe bestemming te geven als podium voor diverse culturele activiteiten. Oude kerken bepalen de 'skyline' van het Friese landschap. Nergens anders in Europa zijn zoveel laatmiddeleeuwse kerken te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het behouden waard is. Met behulp van donateurs, betrokken partijen en fondsen zorgt de stichting ervoor dat de deuren ook in de toekomst openblijven.

NIEUWS

 • Blessum blij: Mariakerk wordt dorpshuiskamer
 • Het legaat van Gerben en Sjoukje
 • Opening Baken Het Ziltepad: Peter Vink
 • Tsjerkepaad exposities 2024

UITAGENDA

 • Zomerexpositie "Zie mij" door het Bijbels museum
  19 07 24
 • Tsjerkepaad Johanneskerk Britsum
  20 07 24
 • Expositie "Paw-Traits" Dierbare beelden
  20 07 24
 • Tsjerkepaad Mariakerk
  20 07 24