Adres

Alde Dyk 2
8841 KJ Baaium


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

250 personen
250 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Auke Deinum
Nijebuorren 5
8842 LT Wjelsryp
06-51816647
deinum_tinga@hotmail.com


Sleuteladres

Ynse Stienstra
Alde Dyk 1
8841 KJ Baaium

Kerk - Kerk - informatie

Na een ingrijpende restauratie staat de 19de eeuwse kerk van Baaium er weer prachtig bij. De kerk is zowel van binnen als van buiten heel bijzonder te noemen; er staat onder meer een doopvont uit de vijftiende eeuw.

Huidig gebruik

De dorpskerk van Baaium is op 20 juni 2014 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken en in beheer gekomen bij een Plaatselijke Commissie. Die organiseert concerten en exposities en verhuurt de kerk voor rouw- en trouwdiensten en andere bijzondere bijeenkomsten (jubilea, familie/organisaties).

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Baaium kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

Waterstaatsstijl

Ligging

Het circa 125 inwoners tellende terpdorp Baaium ligt aan de noordrand van de gemeente Littenseradiel, tussen Wjelsryp en Húns. De voormalige hervormde kerk staat in het hart van het dorp aan een kruising van de doorgaande weg tussen Winsum en Dronrijp. Het omliggende kerkhof is eigendom van de Protestantse Gemeente Baaium-Wjelsryp.

Datering

De kerk dateert uit het tweede helft van de negentiende eeuw en werd gebouwd ter vervanging van een bouwvallig geworden middeleeuwse kerk. De toren dateert van 1865 (ontwerp: B.J. Sitenga, Wommels) en het schip van 1876 ontwerp: S. van Veen, gemeentearchitect van Hennaarderadeel).

Restauratie

De kerk is in drie fases gerestaureerd. Exterieur 1998/1999, toren 2004/2005, interieur 2011/2012. De kerk kon na 27 jaar leegstand op 29 juni 2012 weer in gebruik worden genomen.

Exterieur

De kerk is vier traveeën diep en bezit een driezijdige koorsluiting. Langs de hele gevel wordt de gootlijst gesteund door een gemetseld rondboogfries. In elk travee bevindt zich een rondboogvenster met een brede, vlakke omlijsting. De uitwendige steunberen zijn verlevendigd met diamantkoppen en schijnnissen. De ingangspartij aan de noordzijde heeft een classicistisch accent gekregen met een rond boogfries.

Interieur

De kerk is beroemd vanwege het interieur met een veelheid aan decoraties uit verschillende stijlperiodes. Het is volgens architectuurhistoricus Peter Karstkarel, "één staalboek van negentiende-eeuwse ornamentiek" geworden. Het stucwerk is gemaakt door J.D. Fast. Achterin de kerk staat een vijftiende-eeuws doopvont van roze Bremer zandsteen, dat jaren buiten de kerk begraven lag en in 1668 terug naar binnen is gebracht.

Toren

De toren bestaat uit drie geledingen met grote rondbogige spaarvelden en wordt gedekt met een ingesnoerde naaldspits. De hoogste geleding en spits steken uit boven de nok van het kerkdak.

Orgel

Het orgel is in 1878 gebouwd door Willem Hardorff (1815-1899). Het is bij de laatste restauratie van de kerk schoongemaakt, gestemd en zo veel mogelijk hersteld. Een echte, uitvoerige restauratie moet nog plaatsvinden.

Film: Rondje om de kerk

AGENDA

    - geen agenda -