Adres

Buorren 2
9032 XC Blessum


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

125 personen
100 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Jetty van der Kamp
Buorren 6
9032 XC Blessum
06-22194584
jetty.vd.kamp@hetnet.nl


Sleuteladres

J. van der Kamp
Buorren 6
9032 XC Blessum
06-22194584
jetty.vd.kamp@hetnet.nl

Kerk - Mariakerk - informatie

De Mariakerk in Blessum stamt uit de dertiende eeuw. De toren is van later datum. De kerk is vooral bekend vanwege twee bijzondere tekstborden uit 1657. Op de ene staan de Tien Geboden. Het andere vermeldt de Slag bij Boksum.

Huidig gebruik

Het dorp is zo klein dat de kerk sinds de overdracht aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 1975 bijna automatisch als dorpshuis is gaan functioneren. Hier houden de Blessumers hun nieuwjaarsbijeenkomst, worden verjaardagen gevierd, oefenen de Gealtsjes (Fries voor Nachtegalen, het plaatselijke vrouwenkoor) en worden bonte avonden en kerstmiddagen voor de kinderen georganiseerd. De hele gemeenschap zorgt ervoor dat de kerk er netjes bijstaat. De vrouwen houden de kerk schoon, de mannen maaien het gras op het kerkhof.

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Blessum kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

Vroeggotisch

Ligging

Blessum is een geïsoleerd gelegen terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan ten westen van de Middelzee. De kerk staat met het kerkhof op een afgegraven terp. Tegenover de kerk lag ooit het adellijke Ringiastate, waarvan alleen de homeiepalen (hekpalen) met de fraaie consoles er bovenop bewaard zijn gebleven. Er is maar één straat in het dorp. Daar woont het merendeel van de negentig inwoners. Een klein deel woont in boerderijen rondom.

Datering

14e eeuw

Restauratie

1977-1978

Exterieur

De vroeggotische zaalkerk heeft een driezijdig gesloten koor. Aan de noord- en oostzijde muren zijn resten van het oorspronkelijke muurwerk met grote kloostermoppen bewaard gebleven. De muur wordt geschoord door steunberen van verschillend model. In de noordmuur is een buitengewone, dichtgemetselde ingang te zien met een poort waarbinnen een spitsboog, ondersteund door getordeerde colonnetten. In het timpaan zit een natuurstenen beeldnis waarin een beeldje van Maria is geplaatst. Geregeld wordt hier een nieuw beeldje geplaatst. De rondboogvensters in de zuidmuur dateren uit de eerste helft van de negentiende eeuw.

Interieur

In de kerk is het volledige interieur bewaard gebleven. Opmerkelijk zijn twee tekstborden uit 1657. Op de ene staan de Tien Geboden. Het andere vermeldt in het Latijn dat vlakbij de Slag bij Boksum plaatsvond. In Blessum zijn 120 gesneuvelden begraven.

Toren

De zadeldaktoren stamt in de kern uit de tweede helft van de vijftiende of begin zestiende eeuw. De toren is omstreeks 1880 ommetseld.

Orgel

De kerk heeft een prachtig orgel, dat in 1659 werd gebouwd door Willem Meynerts. In de jaren 1789 en 1809 werd het orgel grondig hersteld. De laatste restauratie vond plaats in 1995 onder begeleiding van Jan Jongepier. Het is verfraaid met ornamenten en geschilderde draperieën. Iedere bezoeker mag dit barokorgeltje bespelen, maar er wordt voor de instandhouding van kerk en orgel wel een kleine gift terugverwacht.

Kerkhof

Het kerkhof is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en wordt beheerd door de Plaatselijke Commissie. Graven zijn alleen te koop voor inwoners en oud-inwoners van Blessum.

Video Margriet Reinalda

Kunstenares Margriet Reinalda heeft een prachtige korte film gemaakt over negen inwoners van Blessum en de rol die de kerk van Blessum in hun leven speelt. In de zomer van 2012, tijdens de Tsjerkepaad route, was deze film in de Mariakerk van Blessum te zien in een expositie tezamen met kunstenares Wilma Drooger.
Margriet woont in Blessum, een dorp in de‘Greidhoeke’ dat aan het eind van een doodlopende weg ligt en ongeveer 80 zielen kent. Verrassend is dat de kerk bij alle negen geïnterviewden een grote rol speelt, of ze nu 8 of 80 jaar oud zijn, geboren en getogen in Blessum of van buiten komen, gelovig of ongelovig zijn. Ook de manier waarop is gefilmd, is bijzonder: je hoort de geïnterviewden praten, maar ze zijn in zwijgende positie gefilmd. Een klein detail dat zorgt voor een groots, intiem effect.

Bekijk de film op Vimeo: de Mariakerk te Blessum

 

Informatie over deze kerk is ook te vinden op www.kerken.frl.

AGENDA

    - geen agenda -