Adres

De Wier 7
9056PM Koarnjum


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

175 personen
175 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Dhr. G. Veldman
David van Goirlestrjitte 23
9056 PR Koarnjum
058-2572428
gfjveldman@gmail.com


Sleuteladres

Dhr. G. Veldman
David van Goirlestrjitte 23
9056 PR Koarnjum
058-2572428
gfjveldman@gmail.com

Kerk - Nicolaaskerk - informatie

De Nicolaaskerk van Koarnjum is gebouwd in 1873, ter vervanging van een bouwvallig geworden vroeg-middeleeuwse kerk. In het koor van de kerk hangen drie borden met de tien geboden, de geloofsbelijdenis en Onze Vader, alle afkomstig uit de vorige kerk. In het gangpad ligt het graf van de jong gestorven filosoof David van Goorle (1591-1612).
De voormalige hervormde kerk van Koarnjum is tegelijk met die van Jelsum op 30 maart 2017 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken en in beheer gekomen bij een Plaatselijke Commissie. Die organiseert concerten en exposities en verhuurt de kerk voor rouw- en trouwdiensten en andere bijzondere bijeenkomsten.

Bouwstijl

Eclecticisme

Ligging

Koarnjum ligt even ten noorden van Leeuwarden, op de oostelijke over van de voormalige Middelzee, tussen de dorpen Jelsum en Britsum. In Koarnjum stond de oude Martenastate, die in 1899 is vervangen door een kasteeltje naar ontwerp van architect Willem Cornelis de Groot.

Datering

1873

Restauratie

1988

Exterieur

De vijfzijdige gesloten zaalkerk is zes traveeën diep en gebouwd naar een ontwerp van architect Foppe Brouwer. Door de uitbouw van de middelste traveeën met geveltoppen met aankapping wordt de suggestie van een dwarsbeuk gewekt, maar dat is het niet. Het heeft wel geleid tot een levendige geleding van de gevels. In die geveltoppen zitten kleine neogotische spitsboogvensters. De toppen zijn voorzien van klimmende friezen en verder zijn ze afgelijst in kunststeen en voorzien van schouders en zware pinakels.

De traveeën zijn geopend met royale spitsboogvensters. In de koorsluiting zijn gesloten nissen in dezelfde vorm aangebracht. De muren van het kerkschip en de koorsluiting zijn geleed met pilasters die met hun lijstkapitelen eigenlijk niets dragen. Op het schilddak liggen blauw geglazuurde, gegolfde Friese pannen.

In de eclectische vormgeving domineren neogotische vormen, maar zijn ook neo-classisisme en neorenaissance te herkennen.

Interieur

Vanuit de voorkerk leiden twee deuren naar de kerkzaal. Tussen de ramen zijn pilasters aangebracht met fraaie kapitelen. De grote vensters bezitten fraaie decoratieve gietijzeren traceringen. De roeden zijn wafelvormig. In de spitsbogige sluiting zijn driepassen verwerkt met decoratief en gekleurd glas. De kerkzaal wordt overdekt met een korfbogig gewelf met wat lijstwerk, grote ronde roosters en dunnen trekstangen. Sinds de restauratie in 1988 hangen er drie nieuwe, koperen kronen.

De kerk heeft een traditionele protestantse inrichting met een preekstoel in het midden van de zuidmuur. Tegenover de preekstoel en in de sluiting van het koor staan drie herenbanken met gebogen luifels die rusten op ranke gietijzeren zuilen. In de bovenpanelen van de balustrade om de dooptuin is fraai siersmeedwerk te zien. Al dit meubilair dateert uit de bouwtijd.

De eiken preekstoel dateert vermoedelijk uit de achttiende eeuw. De kansel heeft een achtkantige kuip met panelen tussen voluutvormige pilasters, een rugschot met baretknop, een achtzijdig klankbord en een koperen doopbekken aan de trappaal.

In het koor hangen drie borden uit de vorige kerk. Het tiengebodenbord is voorzien van een renaissance rolwerkcartouche en dateert uit 1602. Op dit bord zijn de wapens van Van Goorle en Martena aangebracht. Het is in 1853 vernieuwd. Het bord met de geloofsbelijdenis is in 1608 vervaardigd en gevat in rolwerk. Het derde bord met het Onze Vader is van 1603; het gebed is geplaatst tussen zuilen en kroonlijst, een zogenaamde aedicula. Ook deze twee borden zijn voorzien van de wapens van de schenkers.

Toren

De toren is half in de kerk gebouwd en heeft drie geledingen van ongelijke hoogte. In de eerste geleding is de ingangspartij te vinden met een decoratief spitsbogig bovenlicht. In de tweede geleding bevinden zich aan drie zijden ronde uurwerkplaten. De derde geleding heeft aan alle zijden gepaarde galmgaten in spitsboogvorm. Op de overgangen van de geledingen zijn geprofileerde cordonbanden van kunststeen aangebracht. Een grote reeks zware consoles draagt de dakgoot. De toren wordt bekroond met een achtzijdige ingesnoerde spits.

Orgel

Het orgel is in 1882 gebouwd door L. van Dam en Zonen uit Leeuwarden. Het is in 2013-2014 gerestaureerd.

Kerkhof

Het kerkhof van Koarnjum is in maart 2017 overgedragen aan de Stichting Hôven Britsum, Koarnjum, Jelsum.

AGENDA

  • Tsjerkepaad 2024 Koarnjum
    06 07 24
  • Rondom Bach met stadsorganist Theo Jellema
    21 09 24