Adres

Holdingawei 51
9053 LV Finkum


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

100 personen
90 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Mw. P. Pollema
Langedyk 31
9071 XE Oude Leije
0518-421307 of 06-10784518
j.pollema@comveeweb.nl


Sleuteladres

Dhr. W. de Groot
Holdingawei 8
9053 LT Finkum
058-2574688

Kerk - Sint Vituskerk - informatie

De Sint-Vituskerk is een kerk uit de dertiende eeuw. In de toren hangt een klok uit 1477, en in de kerk is een preekstoel te zien uit de zeventiende eeuw. In de vloer liggen prachtig gebeeldhouwde grafzerken.

Huidig gebruik

Finkum heeft met buurdorp Hijum een gezamenlijk dorpshuis in het laatstgenoemde dorp. Toch vinden sommige Finkumers het gezelliger om mee te zingen in het koor dat onregelmatig oefent in hun ‘eigen’ kerk. Verder zijn er rouw- en trouwdiensten, en kan de kerk gehuurd worden voor andere activiteiten.

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Finkum kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

Romaans

Ligging

Feinsum (Nederlands: Finkum) is waarschijnlijk ontstaan rond een buitenverblijf van klooster Mariëngaarde in Hallum. De kerk staat op een terp uit het begin van de jaartelling.

Datering

eerste helft 13e eeuw

Restauratie

1962-1963

Exterieur

Het kerkgebouw is opgetrokken uit rode en gele baksteen. Het koor is rond 1500 vervangen door een koor in gotische stijl dat ik de zeventiende eeuw een rechte sluiting kreeg.
Halverwege de noordzijde heeft een aanbouwsel gezeten dat later weer verwijderd is. Een zwaar geprofileerde rondboog herinnert daaraan.
In de noordmuur zijn twee kleine romaanse vensters te zien. Het koor heeft aan deze zijde een klein gotisch spitsboogvenster. De ingang dateert ook uit de gotische periode, herkenbaar aan de spitsboog.
Aan de zuidzijde zijn in het koor twee lancetvensters te zien en een breder spitsboogvenster met een bakstenen vorktracering in de muur. Verder twee spitsboogvensters van jongere leeftijd, en een dichtgemetselde laatgotische ingang, bekroond met drie met spaarvelden gevulde nissen.

Interieur

Het interieur is vergaand aangepast in de loop der tijd. De banken zijn verwijderd. Wat resteert is de preekstoel uit de zeventiende eeuw en een herenbank die afkomstig is uit de hervormde kerk van Hurdegaryp.
Het plafond bestaat uit een zestiende eeuws tongewelf, dat is aangebracht ter vervanging van een stenen gewelf waarvan de sporen nog in de noordwand zijn te herkennen.
Verder bevinden zich in de kerkvloer negen rijk gebeeldhouwde grafzerken met alliantiewapens en medaillonkoppen in de hoeken. Onder het koor bevinden zich grafkelders van de families Grovestins en Holwerda.
De kerk wordt verwarmd met een oliekachel.

Toren

De slanke, ongelede zadeldaktoren dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw. De gepaard galmgaten staan in rondboognissen.

Orgel

Het orgel is in 1913 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.

AGENDA

    - geen agenda -