Adres

Kapellewei 6
8468 MK Haskerdijken


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

96 personen
96 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Janke v.d. Veen
Spitsendijk 8
8468 BC Haskerdijken
0513-671401


Sleuteladres

Berend Mulder
Kapellewei 1
8468 MK Haskerdijken

Kerk - De Kapelle - informatie

Ingeklemd tussen dorp, spoor en snelweg ligt de kerk van Haskerdijken. De negentiende-eeuwse kerk, met op de vloer zes grafstenen uit de zeventiende en achttiende eeuw, wordt nog gebruikt voor (rouw)diensten.Ook vinden er regelmatig koorrepetities plaats.

Huidig gebruik

De kerk wordt beheerd door een Plaatselijke Commissie. Acht keer per jaar vinden er nog erediensten plaats van de Protestantse Gemeente te Heerenveen, die De Kapelle in juni 2012 heeft overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Haskerdijken kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

zaalkerk

Ligging

Anderhalve kilometer ten noorden van de dorpskern van Haskerdijken staat, omgeven door een paar boerderijen maar verder heel geïsoleerd, de voormalige hervormde kerk De Kapelle, ingeklemd tussen enerzijds de Rijksweg A32 en anderzijds de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen en de Heeresloot.

Datering

1818

Restauratie

1985 (exterieur) en 1995 (interieur)

Exterieur

De aan de oostzijde driekantig gesloten zaalkerk uit het eerste kwart van de negentiende eeuw heeft grote rondboogvensters en een geveltoren met ingesnoerde spits. Boven de ingang bevindt zich een gevelsteen met een Latijns opschrift, dat zich laat vertalen met: “In het jaar 1818 in de maand april is deze kerk gerestaureerd toen Ferdinand Adriaan Boelens beheerder was van de domeingoederen in Friesland, Groningen en Drenthe”.

Interieur

De kerkruimte wordt gedekt door een houten tongewelf. Het interieur is bij de restauratie van 1994 grondig aangepakt door onder andere de zestig jaar oude houten vloer te verwijderen. Hierdoor kwamen de donkergrijze estrikken weer te voorschijn. In de vloer bevinden zich in het midden van het schip zes grafstenen uit de zeventiende en de achttiende eeuw.

Kerkhof

De begraafplaats rond de Kapelle is eigendom van de burgerlijke gemeente Skarsterlân en nog altijd in gebruik. Wie een uitvaartdienst wil houden in het kerkje, kan contact opnemen met de Plaatselijke Commissie.

Jabikspaad

De Kapelle is gelegen aan het Jabikspaad, de pelgrimsroute tussen Zwarte Haan en Hasselt, vanwaar men verder kan pelgrimeren naar Santiago de Compostella. Pelgrims die de kerk willen bezoeken, kunnen kijken of de deur open is. Wie het officiële stempel voor het pelgrimspaspoort wenst van de Stichting Jabikspaad Fryslân, kan terecht bij een inwoner van het dorp. Groepen pelgrims die zeker willen weten dat ze terecht kunnen, worden verzocht contact op te nemen met de Plaatselijke Commissie.

AGENDA

  • vesper
    15 09 24
  • vesper
    13 10 24