Adres

Lege Hearewei 3
9054 KB Hijum


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

120 personen
120 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

De heer B. Zijlstra
Leysterpaed 3
9054 KM Hijum
0518-431400


Sleuteladres

De heer B. Zijlstra
Leysterpaed 3
9054 KM Hijum
0518-431400
b.zijlstra10@kpnplanet.nl

Kerk - Sint Nicolaaskerk - informatie

De romaanse Sint Nicolaaskerk uit de 12e eeuw staat op een terp, die vrijwel geheel is afgegraven. De kerk is grotendeels uit tufsteen opgetrokken. Op dit moment wordt de kerk niet veel gebruikt; het gebouw is wel te bezichtigen.

Huidig gebruik

De kerk van Hijum wordt niet meer voor de kerkdienst gebruikt. Het gebouw is wel gewoon te bezoeken. De sleutel kan worden opgehaald bij het sleuteladres.

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Hijum kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

Romano-gotisch

Ligging

De terp (en daarmee het dorp) is ontstaan op een oude kwelderwal. Rond 1900 is de terp op staat voor een groot gedeelte afgegraven. 

Datering

12e eeuw

Restauratie

1975-1976

Exterieur

De kerk is bijna geheel uit tufsteen opgetrokken. Hij is in baksteen verhoogd en vergroot. Aan de noordzijde zijn nog sporen van een afgebroken bouwsel (sacristie) te zien. De zuidmuur wordt aan het meest westelijke gedeelte afgesloten met een rondboogfries.

Interieur

Het sobere interieur is nog vrijwel volledig aanwezig. De kerkruimte wordt gedekt met een houten tongewelf met trekbalken die bij het minder dikke muurwerk in het koor op een geprofileerde bakstenen rand liggen. De preekstoel dateert uit de zeventiende eeuw en is eenvoudig van uitvoering. Ook het doophek is nog aanwezig. In de vloer van het gangpad en in het koor liggen grafzerken uit de zeventiende eeuw, en een zerk voor Fokel Roorda die in 1590 overleed.

Toren

De ingebouwde zadeldaktoren vormt met de aangrenzende ruimten ten noorden en zuiden een vrij gaaf gereduceerd westwerk. De toren is eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Leeuwarderadeel.

Orgel

Het orgel uit 1913 is gebouwd door de fa. Bakker & Timmenga.

AGENDA

    - geen agenda -