Adres

Tsjerkestrjitte 11
9151 HV Holwert


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

270 personen
270 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Mw. A. Patrouilje-Dijkstra
Beyertstraat 61
9151 KE Holwert
0519-562124
gg.patrouilje@knid.nl


Sleuteladres

Mw. A. Patrouilje – Dijkstra
Beyertstraat 61
9151 KE Holwert
0519–562124
gg.patrouilje@knid.nl

Website kerk

Kerk - Sint Willibrorduskerk - informatie

De Sint Willibrorduskerk in Holwert is een bijzondere kerk. Het heeft een merkwaardige L-vormige bouw en een toren met een opmerkelijk grote spits. De kerk heeft een prachtige kansel.

Huidig gebruik

De kerk van Holwert is in 2008 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De Plaatselijke Commissie, die het beheer op zich heeft genomen, organiseert zo nu en dan concerten en exposities. De Protestantse Kerk te Holwert, waarin de plaatselijke gereformeerden en hervormden sinds 1 januari 2009 verenigd zijn, huurt de voormalige hervormde kerk twaalf keer per jaar terug voor een zondagse eredienst. Het gebouw leent zich voor grootschalige activiteiten; er is plaats voor ruim 250 bezoekers.

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Holwert kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

Lodewijk XVI-stijl

Ligging

De grote kerk ligt aan de rand van het dorp.

Datering

1776-1778

Restauratie

1968

Exterieur

De Sint Willibrorduskerk is gebouwd in de jaren 1776-1778, op dezelfde plaats als zijn tufstenen voorganger. De plannenmakers wilden dat het nieuwe gebouw aansloot bij de dertiende-eeuwse toren en zo ontstond de merkwaardige L-vorm in de plattegrond. Het is als het ware een halve kruiskerk geworden. Bouwkundig behoort de kerk tot de familie der Centraal-kerken in de Lodewijk XVI-stijl. De kerk is opgetrokken naar een ontwerp van de stadsbouwmeester van Harlingen, Willem Douwes, die ook betrokken was bij de bouw van de hervormde kerken in Harlingen en Berlikum
Het gemetselde muurwerk wordt onderbroken door rondbogige vensters, die bij de restauratie van 1968 hun oude, achttiende-eeuwse houten roedeverdeling herkregen. Gemetselde pilasters dragen een fors, houten hoofdgestel. De toegangen tot het kerkgebouw zijn omlijst met natuurstenen poortjes. Eén, met classicistische ornamentiek, is uit de bouwtijd van de kerk. Het werd vervaardigd door de steenhouwer Jelle Agema.
Naast de ingang is een merkwaardige steen ingemetseld met een opschrift betreffende de bedijking te Holwerd in de periode 1580-1584. Een andere steen van 1776 verwijst naar het bouwjaar van de kerk.

Interieur

De kerkruimte wordt afgedekt met fraaie tongewelven. Het stucwerk werd aangebracht door Jan Filippes en Johan George Hinpel. De laatste is onder meer bekend van de kansels die hij met houtsnijwerk versierde voor de kerken van Sexbierum, Harlingen en Berlikum.
Zeer bijzonder is de tegen de noordmuur geplaatste kansel uit 1778, gemaakt door houtsnijder Yge Rintjes uit Dokkum. De kansel is voorzien van rococoversiering en vormt met het doophek een schitterend geheel. Dit krijgt extra aandacht door de rijkdom aan koperwerk bestaande uit een lessenaar, een zandloperhouder, twee kandelaren op de kansel en een doopbekkenhouder aan de trap.
In de kerk ligt een elftal grote monumentale grafzerken met namen van adellijke families zoals Van Alya, Tziessens, Jaersama, Ringia en Bonga. Ook zijn er enkele grafkelders aanwezig.

Toren

De toren is een monument op zich. De markante spits uit 1729 heeft lange tijd dienst gedaan als baken voor de scheepvaart op de Waddenzee. Met zijn 52 meter hoogte is het één van de hoogste kerktorens van Friesland. Er hangen twee klokken in de toren, waarvan de ene in 1653 in Leeuwarden is gemaakt door Jurien Balthasar. Oorspronkelijk hing daarbij een andere klok uit 1600, maar die werd in 1943 door de Duitse bezetter in beslag genomen en omgesmolten. Hiervoor in de plaats is in 1974 een klok gekomen die eerst in de Heilige Hartparochie in Den Haag is gebruikt. Het bouwjaar van deze klok is 1950. Het uurwerk is in 1912 vernieuwd. De toren is eigendom van de gemeente Dongeradeel.

Orgel

In 1852 vond een ingrijpende verbouwing plaats. De toenmalige kraak werd ontmanteld, om plaats te maken voor een orgel van de fa. J.C. Scheuer en Zn uit Zwolle. Om toch voldoende zitplaatsen te behouden, werd de huidige kraak gebouwd. Het orgel is 1907 ingrijpend verbouwd door de fa. Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. In 1988 is het orgel opnieuw gerestaureerd. 

AGENDA

  • Theaterconcert O Cielo door Judith Oost (cello) en Simon Bouma (orgel)
    30 06 24