Adres

Noardermieddyk 3
9176 GE Lichtaard


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

50 personen
50 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Mevr. Janke Douma
Reinder Brolsmawei 14
9176 GG Lichtaard
0519-571699
janke-douma@hetnet.nl


Sleuteladres

Dhr. C. Verwolf
Flieterpsterdyk 32
9176 GH Lichtaard

Kerk - Petruskerk - informatie

De Petruskerk in Lichtaard stamt uit de middeleeuwen. Een opschrift op het galerijhek waarschuwt de bezoekers: ‘Zijt daders des woords en niet alleen hoorders’. De kerk wordt vaak verhuurd, voor allerlei bijeenkomsten.

Huidig gebruik

De kerk van Lichtaard wordt beheerd door een actieve Plaatselijke Commissie, die onder meer concerten en exposities organiseert, maar die de kerk ook verhuurt voor (familie-)bijeenkomsten en rouw- en trouwdiensten.

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Lichtaard-Ginnum kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

Gotisch

Ligging

Halverwege Ferwert en Dokkum ligt, nog net in de gemeente Ferwerderadiel, het terpdorp Lichtaard op een oeroude oeverwal.

Datering

16e eeuw

Restauratie

Exterieur in 1973, Interieur in 1977-1978

Exterieur

De kerk geeft de indruk te dateren uit de 17e eeuw, maar stamt toch uit de middeleeuwen, gezien de kleine segmentbogig gesloten vensters met vrij regelmatig metselwerk. Het geheel bestaat uit dezelfde soort baksteen, uitgezonderd de noordmuur waarin enkele fragmenten tufsteen.

Interieur

In het interieur valt de kansel met Friese getoogde panelen uit 1642 en doophek op. De nis in de muur van het koor aan de zuid-oostkant, is een piscina. De kerkbanken zijn uit de kerk verwijderd.

Toren

De vorm van de toren suggereert een bouwstijl met een gereduceerd westwerk. De oost- en westgevel zijn opgetrokken uit baksteen, de noord- en zuidkant zijn bekleed met planken. In de toren hangen twee klokken, een uit ongeveer 1370 en de andere uit 1404. De klok uit 1370 heeft als opschrift 'Sanctus Petrus', wat dan de patroonheilige van de kerk moet zijn geweest. De andere klok draagt het opschrift 'O Rex gloriae Christe veni cum pace' (O Christus koning der heerlijkheid kom met vrede).

Petrus of Gertrudis

In een artikel in de publicatieband van de Stichting Alde Fryske Tsjerken uit 1972 schreef Herma M. van den Berg dat het opschrift op de klok uitsluitsel geeft over de patroonheilige van de kerk, en dat is Petrus. Zij stelt dat de vermelding van de patroonheilige Gertrudis (Geertruida) bij Lichtaard op een verwisseling met Lutkewierum berust, verwijzend naar J. Reitsma (Geestelijke opkomsten van Oostergo, 1888.) Dit standpunt verwoordt zij nogmaals in De Monumenten van Geschiedenis en Kust, Noordelijke Oostergo Ferwerderadeel, 1981.

Informatie over deze kerk staat ook op www.kerken.frl

 

AGENDA

    - geen agenda -