Adres

Lutjewoude 5
9292 MN Augsbuert-Lytsewâld


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

60 personen
50 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken


Contact

Familie S. Hoekstra
Trekweg 3
9292 ML Augsbuert-Lytsewâld
06-22998532


Sleuteladres

Familie S. Hoekstra
Trekweg 3
9292 ML Augsbuert-Lytsewâld


Sleuteladres 2

Voor informatie over de begraafplaats: R. van der Veen
0511-451357

Meer informatie:


Kerk - Kerk - informatie

De 18e eeuwse kerk van Augsbuert-Lytsewâld wordt vooral bezocht vanwege de bijzondere preekstoel en de prachtige rouwborden. Het is een eenvoudig bakstenen gebouw met een later (in 1917) gebouwde toren met naaldspits.

Huidig gebruik

De kerk wordt gehuurd door de familie S. Hoekstra uit Augsbuert-Lytsewâld. 

PLAATSELIJKE COMMISSIE

Het kerkje wordt gehuurd door de familie S. Hoekstra. Voor nadere inlichtingen kunt u met hen contact opnemen via het contactadres.

360° foto's


Ligging

Midden in het weidse Friese landschap, langs de trekvaart van Dokkum naar Stroobos, ligt even ten zuiden van Kollum het buurtschap Augsbuert-Lytsewâld (vroeger ook wel Lutjewoude genoemd).

Datering

1782

Restauratie

1975-1976 (schip) en 1983 (toren)

2020-2021 , nieuwe fundering schip

Exterieur

De kerk is de vervanging van een eerdere kapel. Er bestaan vermoedens dat de vroegere kerk langer is geweest. Opgraving van de fundering heeft aangetoond dat de tegenwoordige kerk is gebouwd op de vroegere grondvesten. In de zijmuren zitten twee rondboogvensters en in beide schuine zijden van de oostelijke sluiting één. Het muurwerk is op de hoeken en halverwege de noord- en zuidmuur versierd met verticale gemetselde stroken (lisenen).

Interieur

De  zeventiende eeuwse kansel is bewaard gebleven. Op het voorpaneel staan de figuren van Mozes en Aäron en het alliantiewapen Aylva-Aylva. De beide rouwborden zijn voor Van Scheltinga’s uit 1708 en 1712.
De borden met namen van de predikanten, die in deze kerk hebben gestaan, laten een aardig stukje kerkhistorie zien. De eerstgenoemde is ‘Petrus pastor weleer, roomsch priester om de waarheid verbannen, 1567.’ Een curieuze vermelding, want toen was Fryslân officieel nog rooms-katholiek. Of was de pastoor iemand met protestantse sympathieën? Menselijk leed is er ook. Zo werd dominee Pibo Talma in 1820 wegens krankzinnigheid ontslagen.

Toren

De kerk kreeg in 1749 een torentje. Dat stortte tijdens onderhoudswerkzaamheden op 28 november 1912 in. De toren werd in 1913 herbouwd. De westelijke travee van het schip en de westgevel werden ook opnieuw opgetrokken. De toren is eigendom van de Stichting Erfgoed Kollumerland.

Kerkhof

Het kerkhof is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en wordt beheerd door de Plaatselijke Commissie. Wie hier begraven wil worden, kan contact opnemen met de heer R. van der Veen: 0511-451357

De allereerste kerk van onze stichting

De kerk van Augsbuert-Lytsewâld is op 10 november 1971 als eerste kerk in Fryslân overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dit was iets meer dan een jaar na de oprichting van de Stichting zelf, op 9 september 1970.

AGENDA

    - geen agenda -