Adres

Achterwei 6
9246 TL Olterterp


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

110 personen
110 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Mw. T. Smedema
Boppefjild 16
9246 TN Olterterp
06 125 75 513
olterterp@gmail.com


Sleuteladres

Mw. T. Smedema
Boppefjild 16
9246 TN Olterterp
06 125 75 513


Sleuteladres 2

Mevr.A. Paulus
Van Harinxmaweg 21
9246 TL Olterterp

Kerk - Sint Hippolytuskerk - informatie

De kerk is rond 1500 gebouwd, en waarschijnlijk later nog vergroot. De toren dateert uit 1744 en kon gerealiseerd worden mede dankzij een bijdrage van Ayzo van Boelens en zijn eerste echtgenote Rinske Lycklama à Nijeholt. Een gedenksteen boven de ingang is hier het tastbare bewijs van.

Huidig gebruik

De kerk is sinds 1996 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en wordt de laatste tijd vooral als concertzaal en expositieruimte gebruikt en voor samenkomsten en rouwdiensten. Daarnaast is de kerk bijzonder gewild als romantische trouwlocatie midden in de bossen.

Volgens het boek 'Akoestiek in 100 monumentale kerken' van de heer Jan Bril is er in de kerk van Olterterp geen spraakversterking nodig, de akoestiek is prettig en bijna huiselijk. Dat is uniek in vergelijking tot de andere kerken uit het boek.

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Olterterp kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

Gotisch

Ligging

Olterterp ligt ten oosten van Beetsterzwaag. De Sint Hippolytuskerk is romantisch in de bosrand gelegen, aan de andere kant van de weg en schuin tegenover restaurant Het Witte Huis.

Datering

1415

Restauratie

1974

Exterieur

De kerk is omstreeks 1500 gebouwd in gele en rode baksteen van groot formaat. De kerk wordt verlicht door smalle spitsboogvensters met glas-in-lood ramen. De oostmuur heeft een trapgevel, waarbij de traptreden van ezelsruggen zijn voorzien. Ook de westelijke gevel heeft aan weerszijden van de toren een trapgevel.
De kerk is in 1912-193 op een vrijmoedige, romantische wijze gerestaureerd in opdracht van mevrouw B.W.T. Sandberg van Boelens. De kerk functioneerde sinds de achttiende eeuw min of meer als privékapel van deze familie, die hier een buiten had.

Interieur

De kansel met zandloper uit 1780 toont op de vijf kuippanelen afbeeldingen van de vier Evangelisten en Mozes met de Tien Geboden. In de kerk vallen meteen de grote grafstenen van de Van Boelens en die van de aangetrouwde Lycklama à Nijeholts op. Het Van Boelenswapen is te herkennen aan de eikeltjes en de vlasbloem, een herinnering aan het vlas dat hier verbouwd werd.
Tegenover de preekstoel staat een herenbank. Tegen de sluitmuur van het koor hangen twee rouwborden.

Toren

De toren is in 1744 aan de kerk toegevoegd. Ayzo van Boelens en Rinske Lycklama à Nijeholt betaalden hiervoor 500 gulden. Een gedenksteen boven de ingang herinnert hieraan. De toren is sinds de Franse tijd eigendom van de gemeente Opsterland.

Kerkhof

Het kerkhof is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en wordt beheerd door de Plaatselijke Commissie. Er is een reglement voor de vorm van de grafmonumenten. Wie op het kerkhof een graf wil kopen, kan contact opnemen met de Plaatselijke Commissie.

AGENDA

    - geen agenda -