1970 - 2020 : Stichting Alde Fryske Tsjerken viert feest!

De Stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat in 2020 50 jaar. Dat willen we natuurlijk vieren. Met trots kijken we terug op 50 jaar zorg voor monumentale Friese kerken. We zijn blij dat in al die jaren 52 kerken, 7 kerkhoven en 2 klokkenstoelen aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Dit prachtige bezit mogen we beheren én een nieuw leven geven. Dat kan allemaal dankzij de trouwe steun van donateurs, fondsen en de overheden. En natuurlijk dankzij de enthousiaste inzet van vele honderden vrijwilligers, die lokaal, in het bestuur én op kantoor ons werk mogelijk maken.

 

Voor al deze betrokkenen vieren we in 2020 feest. We hebben een gevarieerd programma samengesteld, met ‘voor elk wat wils’. Het overkoepelende thema dit jaar is: ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. Want het zijn – naast de stenen en het interieur – juist de verhalen die onze kerken zo bijzonder maken.

 

Of het programma kan worden uitgevoerd, hangt voor een groot deel af van de gevolgen van de Corona-crisis. Hou voor de actuele stand van zaken onze website in de gaten.

 

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 

Hele jaar:

Tentoonstelling ‘Kerk in Beeld’ in het Fries Museum

Speciaal voor het  jubileumjaar organiseert het Fries Museum een kleine tentoonstelling van tekeningen, prenten en oude foto’s van kerken in Friesland. De kerk van veraf gezien als middelpunt van het dorp of ingezoomd op details aan de binnen- en buitenzijde met soms een kijkje in de toren of onder de grond. Ze zijn vooral gemaakt voor achttiende-eeuwse topografische publicaties en in opdracht van het bestuur van het Fries Genootschap, maar
geplande afbraak, nieuwbouw of restauratie waren ook geijkte momenten om potlood of fototoestel te pakken.

Naast originele werken aan de muur worden via een beamer alle aanwezige beelden van de SAFT-kerken binnen de collectie van het Fries Museum groot geprojecteerd. 

In het najaar organiseren de Stichting en het Museum gezamenlijk een presentatie in de filmzaal. Hou onze website en de digitale nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Deze expositie is tijdelijk gesloten in verband met het Corona-virus.

Podiumtour met Marcel Smit langs 16 Friese kerken

Wie jarig is, trakteert. Daarom trakteren wij op 16 gratis concerten in sfeervolle oude kerkjes verspreid over de provincie. Deze zogeheten Podiumtour wordt verzorgd door Marcel Smit.

De singer/songwriter zal door heel Fryslân spelen. De première was op 26 januari in de kerk van Dedgum. Meer over de Podiumtour in 2020 kunt u hier lezen.

Verhalenwedstrijd met het Friesch Dagblad

Samen met het Friesch Dagblad organiseerde de Stichting een verhalenwedstrijd, met als thema ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. We nodigden iedereen uit om eens te graven in het geheugen en verhalen op te duikelen die uw leven in en om de kerk hebben verrijkt, geschraagd, lastig gemaakt. Verhalen over ontmoetingen of gebeurtenissen in uw gemeente die u verdriet hebben bezorgd of juist vreugde, of die op wat voor andere wijze dan ook maar geraakt hebben.

Er kwamen maar liefst 90 inzendingen binnen, die binnenkort terug zijn te vinden op deze site.

Een deel van de verhalen is gepubliceerd in het Friesch Dagblad. Lees hier de bijzondere bijlage.

Maart

Symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’

Dit symposium is uitgesteld tot het najaar in verband met het Corona-virus.

 

Op 20 maart 2020 wordt in de Grote- of Jacobijner Kerk in Leeuwarden het symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’ gehouden. Dit symposium staat geheel in het teken van monumentale kerken in Fryslân. Sprekers zijn onder meer historicus prof. dr. Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademy. Hij zal een lezing houden met als thema: Houten Eeuw van de Friese kerken. Prof. dr Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zal ook een rede houden op het symposium. Hij heeft als thema: Kerktorens in Fryslân. Andere sprekers zijn voorzitter drs. Jan Kersbergen en prof. dr Herman Pley, hoogleraar historische Nederlandse letterkunde.

Tijdens het symposium wordt het vernieuwde boek ‘Levende stenen’ officieel uitgereikt aan mr Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden. In dit boek, onder redactie van Hans Willems, staan verhalen over alle 52 kerken die in beheer zijn bij de Stichting.

Het symposium zal eveneens verrijkt en onderbroken worden door kleine theatervoorstellingen en door een documentaire over hoe jongeren naar de Friese kerken kijken.  Deze documentaire is gemaakt door studenten van hogeschool NHL/Stenden.

Doelstelling van het symposium is om de jongste wetenschappelijke inzichten over eigendom, beheer, onderhoud en gebruik van kerken te delen met geïnteresseerden en de Friese samenleving. Er is bewust gekozen voor sprekers met een wetenschappelijk niveau en/of grote reputatie. De Stichting wil hiermee laten zien dat het een belangrijke rol heeft en wil behouden bij het onderhouden van het belangrijke erfgoed van de provincie Fryslân.

Opgeven kan via www.symposium-stichtingaldefrysketsjerken.nl

Serie uitzendingen van Omrop Fryslân

Omrop Fryslân maakte een tweeluik voor FryslânDOK over kerken in Fryslân en de rol van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Er wordt in de documentaires breed gekeken naar de problematiek van leegkomende kerken in Fryslân. Hoe groot is dit probleem, wat zijn eventuele oplossingen, hoeveel kerken kunnen een nieuwe functie krijgen als bijvoorbeeld woonhuis of zorginstelling? De overname van de kerk van Wânswert door de Stichting Alde Fryske Tsjerken wordt gevolgd. Daarbij komen ook de emoties aan bod die bij zo’n overname komen kijken.

Bekijk hier de afleveringen.

Juli en augustus

Tsjerkepaad 'Jouw kerk, jouw verhaal'

Tsjerkepaad heeft helaas moeten besluiten alle activiteiten dit jaar te annuleren.

De maanden juli en augustus staan in Fryslân traditioneel in het teken van Tsjerkepaad. Ieder jaar zetten meer dan 250 kerken in Fryslân elke zaterdagmiddag de deuren open voor het publiek. Ook worden vaak speciale activiteiten georganiseerd. Tsjerkepaad sluit in 2020 aan bij het thema van de Stichting Alde Fryske Tsjerken: ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. Als gezamenlijke activiteit wordt er mogelijk een elfkerkenroute georganiseerd, langs de elf kerken die genoemd worden in het vorig jaar verschenen boek van Justin Kroesen. 

September

Officiële oprichtingsdatum

In de maand september staan we op 9 september staan we stil bij de officiële oprichtingsdatum van de Stichting.

 

Oktober

Nacht van de nacht

Een aantal van onze kerken neemt deel aan ‘Nacht van de nacht’; een initiatief dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Friese Milieu Federatie. Het idee is om kerken én kerkhoven bij nacht te laten ervaren door de bezoekers.

 

Najaarsexcursie langs Allingawier, Gaast en Ferwoude

Op zaterdag 10 oktober vindt onze najaarsexcursie plaats, die dit jaar langs de dorpen Allingawier, Gaast en Ferwoude gaat. De kerken in deze drie dorpen zijn allemaal in beheer bij onze Stichting. Via ons magazine (juni), de digitale nieuwsbrief of deze website wordt u op de hoogte gehouden van de inhoud van het programma.

 

November

Bedankfeest voor vrijwilligers en donateurs

Het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken kan niet gedaan worden zonder de enthousiaste inzet van honderden vrijwilligers, waaronder ook al onze bestuursleden. Voor al deze vrijwilligers en voor onze jubilerende donateurs organiseren we in de maand november een feestelijke middag, waarin wij hen in het zonnetje zetten. Deze speciale middag is ook de afsluiting van ons jubileumjaar.