Aanmelden voor symposium 20 maart 2020

Op 20 maart 2020 wordt in de Grote- of Jacobijner Kerk in Leeuwarden het symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’ gehouden. Dit symposium staat geheel in het teken van monumentale kerken in Fryslân. Sprekers zijn onder meer historicus prof. dr. Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademy. Hij zal een lezing houden met als thema: Houten Eeuw van de Friese kerken. Prof. dr Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zal ook een rede houden op het symposium. Hij heeft als thema: Kerktorens in Fryslân. Andere sprekers zijn voorzitter drs. Jan Kersbergen en prof. dr Herman Pley, hoogleraar historische Nederlandse letterkunde.

Opgeven voor dit symposium kan via www.symposium-stichtingaldefrysketsjerken.nl