Doorgeven van een adreswijziging

Indien u bent verhuisd dan ontvangen wij daarvan graag een bericht. U kunt dit doen door bij voorkeur een mail te sturen naar donateursadministratie@frysketsjerken.nl Mocht u het liever telefonisch doorgeven dan kan dat ook, u kunt dan bellen met 058-2139666.