Archief documenten

De Stichting Alde Fryske Tsjerken stelt graag belangrijke en/of interessante documenten ter beschikking over kerken in Fryslân. Hieronder vindt u een selectie van belangrijke stukken. U kunt de stukken lezen door op de naam te klikken.

Het inventarisatierapport 'Tink om 'e Tjerken'

Hergebruik Fryske Tsjerken

Halffabrikaat Deltaplan Fryske Tsjerken