Eenmalige donatie

Wilt u eenmalig een bijdrage doen aan de stichting? Wat fijn.
U mag u bijdrage overmaken naar IBAN NL07 INGB 0000 7307 89 tnv Alde Fryske Tsjerken.
U bepaalt zelf wat u wilt geven. Geen minimum, geen maximum. Alle beetjes helpen. Hartelijk dank voor uw donatie.