Kerkbeschrijvingen

De Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert al 50 jaar excursies langs kerken in Fryslân. Al vanaf de eerste keer is het de gewoonte om van iedere kerk een beschrijving te maken. Deze kerkbeschrijvingen worden uitgedeeld aan de excursiegangers.

De kerkbeschrijvingen vormen een schat aan informatie die voor de liefhebbers van grote waarde is. Ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft de Provincie Fryslân een geldbedrag beschikbaar gesteld om de kerkbeschrijvingen openbaar te maken. Dat doen we natuurlijk met alle plezier. Alle kerkbeschrijvingen zijn gescand en opgeslagen als PDF-bestand. Op de beschrijvingen is genoteerd in welk jaar de kerk bezocht is. In de meeste gevallen is ook vermeld wie de beschrijving geschreven heeft.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken benadrukt dat de verzameling kerkbeschrijvingen geen wetenschappelijke pretenties heeft. Nogal wat beschrijvingen zijn gedateerd, wat met name betekent dat lang niet alle “recente ontdekkingen” in de teksten verwerkt zijn.

De kerkbeschrijvingen zijn alfabetisch op dorpsnaam te vinden 'achter' het alfabet aan de bovenkant van deze pagina. Veel lees- en studieplezier toegewenst.

W