€ 10,00

11x Paadwizer

1 exemplaar van alle op deze webwinkel voorkomende Paadwizer boekjes (samen 11 boekjes) kunt U als donateur in Uw bezit krijgen voor € 0.50 per stuk. Prijs is inclusief verzendkosten.

€ 2,50

workum

Een ontdekkingstocht door Workum.

€ 2,50

sudersee igge

Dit boekje behandelt de havenplaatsen langs de zuiderzee : Hindelopen en Stavoren, en haar achterland.

€ 2,50

lân fan mar en klif

it lân fan mar en klif ligt tussen Workum en Lemmer!

€ 2,50

It marnelân

De driehoek Workum, Bolsward en Makkum mooi in beeld.

€ 2,50

it fryske ferse paad

Fietsen van gedicht naar gedicht in en om Bolsward, Wommels en Edens.

€ 2,50

het bildt

De Middelzee werd pas 500 jaar geleden ingepolderd en zo ontstond vanaf 1505 een eigenzinnig stukje Friesland....

€ 2,50

harlingen

Deze uitgave geeft een mooi beeld van geschiedenis van en bezienswaardigheden in deze friese havenplaats.

€ 2,50

greidhoeke

Het weidegebied met zijn ruime uitzicht en verre verschiet.

€ 2,50

eastergo / boerenpleatsen

Geschiedenis en beschrijving van de boerderijen op de kleigronden.

€ 2,50

de orgelmakers Van Gruisen

Dit boekje gaat over het werk, de leerlingen en de invloed van de orgelmakersfamilie Van Gruisen, die zich gelijktijdig met de familie Van Dam rond 1780 in Leeuwarden vestigde.

€ 2,50

bouhoeke

Het aardappelgebied ten noorden van de lijn Leeuwarden, Franeker en Harlingen; de 'Lytse bouhoeke', een klein gebied ten zuiden van Harlingen, hoort daar officieel ook bij.