Schenken en nalaten

Aan wie laat ik mijn vermogen na?' Over die vraag denken veel mensen na. Welk deel laat ik na aan mijn kinderen? Zijn er goede doelen die ik graag ook na mijn dood wil steunen? Belangrijke vragen, voor ieder mens. Bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken worden we geregeld blij verrast door mensen die ons werk opnemen in hun testament. Omdat ze zien, merken en proeven dat ons werk helpt. Dat kerken in Fryslân behouden blijven én een nieuwe, zinvolle bestemming krijgen.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de trouwe steun van onze donateurs. Dat mensen ons in hun testament opnemen ontroert ons. Het is een teken van groot vertrouwen in onze aanpak. Het geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid om het geld goed te besteden, iedere dag weer.

Er zijn verschillende manieren om de Stichting Alde Fryske Tsjerken in uw testament op te nemen.

Erfstelling
Het is mogelijk om onze stichting bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door zo’n erfstelling ontvangt de Stichting Alde Fryske Tsjerken een bepaald deel van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt ons dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen. Ook kunt u ervoor kiezen onze stichting tot uw enige erfgenaam te benoemen.

Legaat
Als u de Stichting Alde Fryske Tsjerken niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u ons tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat. U kunt verschillende legaten opnemen in uw testament.

Heeft u nog vragen over het opnemen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in uw testament of wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Meer informatie is te vinden in de legatenfolder die u hier kunt downloaden.