Tijdschrift Alde Fryske Tsjerken

Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift 'Alde Fryske Tsjerken', met interessante artikelen en interviews over oude kerken, al dan niet van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, en hun inventaris. De maanden waarin het tijdschrift verschijnt, zijn juni en december. Alle donateurs van de Stichting ontvangen het tijdschrift.

December 2019

Het december-nummer van het magazine Alde Fryske Tsjerken onthult onder meer het jubileumprogramma voor 2020. Op twee aparte pagina's staat een groot deel van de activiteiten vermeld die we tijdens het 50ste jaar van de Stichting gaan uitvoeren. Maar er is natuurlijk veel meer. Het magazine bevat ook een verhaal over de nieuwste 'aanwinst' van de Stichting: de kerk en begraafplaats van Wanswert. Ook is er uitgebreid aandacht voor de kerk van Foudgum en Piet Paaltjens, alias Francois Haverschmidt. Ook wordt het bijzondere verhaal verteld van een familiegraf op het kerkhof van Boer.

Oude nummers

Oude nummers van het blad, dat tot en met 2009 verscheen onder de titel Keppelstok, kunt u bestellen via onze webwinkel.

Zie voor een overzicht van alle artikelen die in de periode 1970-2009 verschenen zijn:
* de chronologische index
* de alfabetische index

Redactiecommissie

De redactiecommissie bestaat uit de volgende personen:
J.H.W. Willems, voorzitter
Drs. L. Dijkstra, secretaris
Drs. H.T. Algra
Prof. dr. S. de Blaauw
Dr. M.A. de Harder
Dhr. A. Looijenga
Dr. H. Nijdam 
Drs. M. Stoter

Contact met de redactie

Als u contact wenst met de redactie dan kan dat door een mail te sturen naar louw.dijkstra@hetnet.nl of per post sturen naar Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden.