Tijdschrift Alde Fryske Tsjerken

Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift 'Alde Fryske Tsjerken', met interessante artikelen en interviews over oude kerken, al dan niet van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, en hun inventaris. De maanden waarin het tijdschrift verschijnt, zijn juni en december. Alle donateurs van de Stichting ontvangen het tijdschrift.

Juni 2019

In dit nummer onder meer aandacht voor een vogel die men in Friesland niet in levenden lijve zal tegenkomen, maar die hier wel op een aantal preekstoelen te vinden is: de pelikaan. Waar komt de iconografische voorstelling van de pelikaan vandaan? En op welke preekstoelen is de pelikaan te vinden? Ook zetten we de twee nieuwe 'aanwinsten' van onze Stichting, de kerken van Gaast en Ferwoude, nog even in het spotlicht. Ook een interview met Theo Hop, die er zijn (meer dan) hobby van heeft gemaakt om Friese kerken te fotograferen.

Oude nummers

Oude nummers van het blad, dat tot en met 2009 verscheen onder de titel Keppelstok, kunt u bestellen via onze webwinkel.

Zie voor een overzicht van alle artikelen die in de periode 1970-2009 verschenen zijn:
* de chronologische index
* de alfabetische index

Redactiecommissie

De redactiecommissie bestaat uit de volgende personen:
J.H.W. Willems, voorzitter
Drs. L. Dijkstra, secretaris
Drs. H.T. Algra
Prof. dr. S. de Blaauw
Dr. M.A. de Harder
Dhr. A. Looijenga
Dr. H. Nijdam 
Drs. M. Stoter

Contact met de redactie

Als u contact wenst met de redactie dan kan dat door een mail te sturen naar louw.dijkstra@hetnet.nl of per post sturen naar Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden.